Đề thi tín dụng Doanh nghiệp Ngân hàng Quốc tế (VIB) 2012 (có Đáp án)


ĐỀ THI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
(Thời gian làm bài: 90ph)
Kỳ thi tuyển dụng Ngân hàng Quốc tế (VIB) 2011 - Vị trí: Chuyên viên QHKH
==========o0o==========

Link download: TẠI ĐÂY

(Đáp án đi kèm phía cuối đề bài)
==> Một số đề thi tuyển VIB các năm <==

- Đề thi tín dụng - VIB Việt Trì 2010: Dự phòng

- Đề thi Giao dịch viên VIB tháng 7/2007 (full): Dự phòng

- Đề Giao dịch viên VIB 5/2010:  Dự phòng

- Đề thi phòng nguồn vốn VIB tháng 11/2010: Dự phòng

- Uploading ...


Add Comment

1 nhận xét:

 1. phần III
  bài 2 mình tính ra HMTD là 18500 triệu
  mình sử dụng cách tính HMTD tại BIDV
  HMTD= (CPSX cần thiết trong năm kê hoạch/vòng quay VLĐ)-vốn tự có-huy động khác
  CPSX cần thiết = DTT theo kế hoạch-KHCB-lợi nhuận trước thuế

  Trả lờiXóa