163 câu trắc nghiệm Tài chính - Tiền tệ (có KEY)Bộ câu hỏi trắc nghiệm (có KEY) môn học Lý thuyết tài chính - tiền tệ của Học viện Ngân hàng.
Lưu ý: Một câu hỏi có thể có nhiều đáp án lựa chọn. Ấn -LIKE- ủng hộ mình ở phía cuối bài viết nhé


( Định dạng. DOC / Số trang: 37 / Số câu: 163 / Dung lượng: 133KB)Chúc các bạn thi tốt !!!

Không có nhận xét nào