Slide môn Thanh toán quốc tế - ĐH Kinh tế - ĐHQGHNSlide môn Thanh toán quốc tế
Tác giả: PGS, TS Hà Văn Hội
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Nội dung trình bày khá chi tiết, dễ hiểu, bao quát trong 8 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về TTQT
+ Chương 2: Các phương tiện TTQT
+ Chương 3: Các điều kiện TTQT
+ Chương 4: Phương thức thanh toán nhờ thu
+ Chương 5: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
+ Chương 6: Lập và kiểm tra chứng từ theo UCP 600
+ Chương 7: Các phương thức TTQT khác
+ Chương 8: Nghiệp vụ Bao thanh toán trong tài trợ TMQT


- ========= o0o ========= -

( Định dạng: PDF / Dung lượng: 3MB / Số chương: 8 ) (Tổng Hợp)

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn