Tổng hợp bài tập + lời giải môn Tín dụng ngân hàng


=> File tổng hợp bài tập môn học tín dụng ngân hàng (có lời giải chi tiết) bao gồm:

- Bài tập tín dụng ngân hàng + KEY (HVNH - NEU)
- Đề thi kết thúc môn học tín dụng ngân hàng (HVNH)
- Câu hỏi và bài tập ôn tập môn tín dụng (sưu tầm)
- Bài tập về vay vốn
- Cách xác định hạn mức tín dụng + Bài tập
- Câu hỏi trắc nghiệm tín dụng
(Định dạng. rar / Dung lượng: 1,57MB)(Tổng hợp)

Không có nhận xét nào