Thue

Câu hỏi thuế GTGT có đáp án

I. Lý thuyết Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của Thuế giá trị gia tăng: a. Gián thu b. Đánh nhiều gia…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào