Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung

Tài liệu được biên soạn rất công phu do 1 bạn tham gia khóa học luyện thi công chức thuế, hải quan gửi về cho admin. Tài liệu về môn kiến thức chung gồm có 5 phần:

- Quản lý hành chính Nhà nước về kinh tế

- Quản lý hành chính Nhà nước về tài chính

- Luật cán bộ công chức

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp

- Một số dạng đề thi

Các bạn tải tài liệu TẠI ĐÂY

Không có nhận xét nào