Chuyên viên nghiệp vụ tại NHNN làm những công việc gì? Mức lương thế nào?


Chuyên viên nghiệp vụ tại NHNN làm những công việc gì?

Một số bạn có thắc mắc là NHNN tuyển dụng vị trí chuyên viên nghiệp vụ thì khi đậu rồi sẽ làm công việc gì, thanh tra, kế toán, nhân sự hay kiểm ngân...

Đầu tiên ta phải hiểu rằng trong NHNN có rất nhiều vị trí việc làm, như chuyên viên nghiệp vụ, thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân, văn thư, lái xe. Do đó NHNN sẽ có rất nhiều thông báo tuyển dụng cho từng vị trí việc làm, mà cái chúng ta quan tâm nhất ở đây là vị trí chuyên viên nghiệp vụ.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN các tỉnh thì được quy định tại Nghị định 16/2017/ND-CP, trong đó thông thường các tỉnh sẽ có 4 phòng, một số tỉnh sẽ có 5 phòng, 7 phòng thậm chí 8 phòng như tp Hồ Chí Minh. Ta sẽ tìm hiểu về những cái mang tính chất phổ biến trước, các bạn có thể xem kĩ ở các quyết định 1691, 1692, 1805, 1806 của NHNN. 

Một NHNN cấp tỉnh thông thường sẽ có 4 phòng như sau: 

1. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ.

2. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính.

3. Thanh tra, giám sát ngân hàng.

4. Phòng Kế toán - Thanh toán.

Một số tỉnh lớn có 5 phòng sẽ gộp mảng nhân sự và hành chính thành một phòng mới, còn tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh sẽ có thêm một số phòng đặc thù khác như phòng tin học, ngoại hối...

Qua cơ cấu như trên thì khi bạn đậu công chức loại C vị trí chuyên viên nghiệp vụ, các bạn có thể được phân vào bất kì 1 trong 4 phòng nêu trên, biết đâu số vất vả thì bị phân về thanh tra, giám sát ngân hàng cũng nên. Điều này phụ thuộc vào ông giám đốc của chi nhánh xếp bạn vào vị trí nào đang còn thiếu trong cơ quan đó. À mà chắc chắn là bạn không bị phân về mấy mảng kiểm ngân, thủ kho, thủ quỹ, văn thư đâu nhé, những vị trí đó sẽ được tuyển dụng riêng ở một thông báo khác. 

Cuối cùng là các bạn đừng có lo lắng lắm, cứ thi đậu đi đã, vị trí chuyên viên nghiệp vụ là vị trí tốt nhất có thể được tuyển dụng trong cơ quan NHNN rồi. Trên TW còn tuyển thêm vị trí tham mưu chính sách nữa cơ, nghe thì oai thế chứ quyết định tuyển dụng đều là ngạch chuyên viên 01.003 cả, mà cũng chả được phân về vụ Chính sách tiền tệ mấy đâu, ai có năng lực thì được phân về đơn vị đúng với năng lực đó thôi.

Mức lương NHNN là bao nhiêu? Có đủ trang trải cuộc sống không?

 Công chức trong hệ thống nhà nước nói chung, công chức trong NHNN nói riêng đều áp dụng nguyên tắc tính lương theo bậc đã được Chính phủ quy định chi tiết. Tức là khi bạn đậu vào vị trí chuyên viên, trình độ đại học thì bạn sẽ được xếp vào mức lương bậc 1 chuyên viên, hệ số 2,34 với mức lương cơ sở theo thời điểm hiện tại là 1,49 triệu đồng. Như vậy mỗi tháng, bạn chắc chắn nhận được một con số là A=2.34*1.49. Ngoài ra bạn sẽ nhận được một số loại phụ cấp chung mặc dù con số này khá thấp. 

Tuy nhiên, cán bộ, công chức NHNN có những đãi ngộ đặc thù khác đã được quy định tại rõ Điều 9, Luật NHNN năm 2010: "...Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức phù hợp với hoạt động nghiệp vụ đặc thù của Ngân hàng Nhà nước". Luật đã quy định rồi, NHNN cứ đề xuất, Chính phủ gật đầu là công chức NHNN sẽ được hưởng những đãi ngộ về lương cao hơn so với công chức thông thường. Cụ thể là công chức NHNN có hệ số ngành rất cao, thuộc diện cao nhất trong các ngành, hơn cả thuế, kho bạc. Tức là bạn sẽ nhận được một tiền lương là gấp mấy lần con số A nêu trên. Con số chính xác cụ thể bao nhiêu, các anh chị NHNN thường không tiết lộ cụ thể, chỉ biết là khi đã vào chính thức, qua thời gian tập sự, bạn sẽ nhận được mức lương ở đầu 2 con số. 

Tựu chung lại, lương công chức nhà nước là thấp, thấp ổn định, dù là công chức NHNN cũng chưa được coi là cao so với mặt bằng chung của khối tư nhân. Nếu là ở các tỉnh, với mức lương của công chức NHNN, bạn có thể sống được, nếu ở các thành phố lớn, bạn chắc phải tìm những nguồn thu nhập khác ngoài lương để có thể trang trải cuộc sống tốt hơn.

Chúc các bạn may mắn trong kỳ thi sắp tới !!

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn