Giáo trình tự học Excel 2007 Căn bản - Nâng cao toàn tập (Full, Free, Tiếng Việt)Tất cả những gì cần biết về Excel 2007 đều nằm trong cuốn Ebook này với hình ảnh minh họa chi tiết trình bày dễ hiểu.
Dung lượng: 6MB

==> Nội dung chính trong cuốn Ebook này <==

Bài 1. LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH

1.1. Giới thiệu Excel

1.1.1. Excel là gì?

1.1.2. Ribbon là gì?

Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu)

1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ

1.2.1. Mở Excel

1.2.2. Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel

Thu nhỏ cửa sổ Excel

Phóng to cửa sổ Excel

1.2.3. Thoát khỏi Excel

1.3. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt

1.3.1. Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang

1.3.2. Thanh Sheet tab

1.3.3. Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển

1.3.4. Truy cập Ribbon bằng bàn phím

1.4. Thao tác với workbook

1.4.1. Tạo mới workbook

1.4.2. Mở workbook có sẵn trên đĩa

1.4.3. Lưu workbook

1.4.4. Đóng workbook

1.4.5. Sắp xếp workbook

1.5. Thao tác với worksheet

1.5.1. Chèn thêm worksheet mới vào workbook

1.5.2. Đổi tên worksheet

1.5.3. Xóa worksheet

1.5.4. Sắp xếp thứ tự các worksheet

1.5.5. Sao chép worksheet

1.5.6. Chọn màu cho sheet tab

1.5.7. Ẩn/ Hiện worksheet

1.5.8. Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác

Sử dụng thanh Zoom

Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ

Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề

Sử dụng Watch Window

1.6. Thao tác với ô và vùng

1.6.1. Nhận dạng ô và vùng (cells, range)

1.6.2. Chọn vùng

1.6.3. Sao chép và di chuyển vùng

1.6.4. Dán đặc biệt (Paste Special)

1.6.5. Đặt tên vùng

1.6.6. Thêm chú thích cho ô

1.6.7. Chèn, xóa ô, dòng và cột

Chèn ô trống

Chèn dòng

Chèn cột

Xóa các ô, dòng và cột

1.6.8. Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng

1.6.9. Nối (Merge) và bỏ nối các ô (Split)

Nối nhiều ô thành một ô

Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô

1.7. Nhập liệu, hiệu chỉnh

1.7.1. Nhập liệu

Nhập số, chuỗi, thời gian, ngày tháng năm

Nhập các ký tự đặc biệt

Hủy lệnh (Undo), phục hồi lệnh (Redo), lặp lại lệnh sau cùng

1.7.2. Hiệu chỉnh nội dung

Xóa nội dung các ô

Nhập đè lên ô có sẵn nội dung

Hiệu chỉnh nội dung các ô

1.7.3. Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu

Sử dụng chức năng AutoFill

Sử dụng chức năng Automatic Completion

Sử dụng chức năng AutoCorrect

1.8. Định dạng

1.8.1. Định dạng chung

Sử dụng Wrap Text

Xoay chữ (Orientation)

Định dạng khung (border)

Hiệu ứng tô nền ô (Fill effect)

1.8.2. Bảng và định dạng bảng (table)

Áp định dạng bảng cho danh sách và chuyển danh sách thành bảng

Xóa kiểu định dạng bảng đang áp dụng và chuyển bảng về danh sách

1.8.3. Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes)

1.9. In ấn

1.9.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel

1.9.2. Thiết lập thông số cho trang in

Chiều trang in (Orientation)

Khổ giấy (Size)

Canh lề giấy (Margins)

Ngắt trang (Page Break)

Thêm hình nền (Background)

In tiêu đề dòng và cột (Row and column headers)

In tiêu đề cột và dòng lặp lại ở các trang

Điều chỉnh tỉ lệ phóng to/ thu nhỏ trang in

In đường lưới của các ô

Thêm thông tin vào đầu trang và chân trang (Header và Footer)

1.9.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print

1.9.4. Các lưu ý khác

Ngăn không cho in một số vùng

Ngăn không cho in các đối tượng

Bài 2 SỬ DỤNG CÔNG THỨC VÀ HÀM

2.1. Giới thiệu công thức và hàm

2.1.1. Công thức

2.1.2. Hàm

2.1.3. Nhập công thức và hàm

2.1.4. Tham chiếu trong công thức

2.1.5. Tính toán trong bảng (Table)

2.1.6. Các lỗi thông dụng và một số lưu ý

·Các lỗi thông dụng

·Tham chiếu vòng

·Tùy chọn tính toán (Calculation Options)

2.1.7. Kiểm tra công thức bằng Formulas Auditing

2.2. Hàm luận lý

2.3. Hàm văn bản

2.4. Hàm ngày và thời gian

2.5. Hàm tài chính

2.6. Hàm tham chiếu và tìm kiếm

2.7. Hàm thống kê

2.8. Hàm dữ liệu

2.9. Hàm toán và lượng giác

2.10. Hàm thông tin

2.11. Hàm kỹ thuật

2.12. Add-In và DDE

2.13. Hàm lấy dữ liệu từ SSAS

2.14. Hàm tự tạo

Bài 3: ĐỒ THỊ & HÌNH VẼ

3.1. Giới thiệu đồ thị

3.2. Vẽ đồ thị

3.3. Các thao tác trên đồ thị

3.3.1. Nhận biết các thành phần trên đồ thị

·Các thành phần thông dụng

·Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D

3.3.2. Các thao tác với đồ thị

·Chọn thành phần trên đồ thị

·Di chuyển đồ thị

·Thay đổi kích thước đồ thị

·Xóa đồ thị

·Thêm các thành phần của đồ thị

·Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị

·In đồ thị

3.3.3. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị

·Hiệu chỉnh Chart Area

·Hiệu chỉnh Plot Area

·Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, chú thích, tiêu đề trục hoành và trụctung,…

·Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc

·Hiệu chỉnh các trục

3.3.4. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị

·Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị

·Thêm chuỗi mới vào đồ thị

·Thay đổi chuỗi số liệu

·Thêm đường xu hướng vào đồ thị

3.4. Các kiểu đồ thị

3.5. Đồ thị nâng cao

3.6. Vẽ hình trong Excel
- Bổ sung thêm slide bài giảng Excel 2007 (dễ hiểu): Tải tại đây

(Nguồn: Internet)
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn