Tổng hợp đề thi tuyển Ngân hàng Nông nghiệp Agribank các nămTổng hợp trọn bộ Đề thi tuyển dụng Agribank có hướng dẫn giải chi tiết các năm mời các bạn theo dõi
Ngày 24/09/2012

Trọn bộ tài liệu ôn thi vào Agribank 2012 ở các môn thi: Tín dụng, Kế toán, Tin học, IQ (tham khảo thêm). Chi tiết bộ tài liệu bao gồm:
 • Tổng hợp đề thi vào Agribank (5 đề)
 • Đề thi tín dụng vào Agribank KV1 2011
 • Đề thi Tín dụng vào Agribank 24-10-2010 (gồm 2 đề Chẵn, Lẻ có đáp án)
 • Đề thi Kế toán vào Agribank 24-10-2010 (đề chẵn)
 • Đề thi Tin học vào Agribank 7-11-2010
 • Đề thi Kế toán + 1 số câu Tin học + 1 số câu TA vào Agribank
 • Đề thi vào Agribank TPHCM
 • Đề thi tin học Agribank
 • Đề thi IQ vào Agribank 19-10-2009

Link download (1 file duy nhất): Tải tại đây | Dự phòng


Tổng hợp 1 số đề thi của Khu vực Miền Trung (23-24/10/2012)

Đề tin học văn phòng:

Nhận xét: Đề Tin học ra rộng Office2003, Word 24 câu, Excel + Power Point 26 câu. Phần Word dễ hơn với các phím tắt quen thuộc và cả ghi chú lần hình ảnh cho các bạn dễ nhận diện. Ví dụ như save sẽ có thêm hình cái điã cứng, undo với cái mũi tên quay ngược... Đừng lo lắng quá. Chỉ có một số cái hơi hóc như để thay đổi phong chứ cần tổ hợp phím nào hay shift tab sẽ có tác dụng gì...Bên excel toàn hàm là hàm, từ rank, đến even, đến if and, đến count,... nói chung làm các hàm thông dụng

Link download: Tải xuống | Link dự phòng

Đề tín dụng (lẻ):

Link download: Tải xuống

Đề chẵn:

Câu 1: BCKQKD năm 2011 của công ty cho biết DTT là 150 tỷ, LN gộp 45 tỷ, Tổng TSBQ là 75 tỷ và HTK BQ là 15 tỷ. Tính hệ số vòng quay tổng tài sản và vòng quay HTK của công ty.

Câu 2: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đề cập đến vấn đề:
A. Khả năng thanh toán của công ty
B. Khả năng tạo tiền mặt của công ty
C. Giá trị hiện tại của luồng tiền tương lai
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án là D. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện thông tin về khả năng thanh toán, khả năng tạo tiền mặt và giá trị hiện tại của luồng tiền tương lai của công ty. Thông qua báo cáo này, người đọc có thể đánh giá được tình hình tài chính của công ty và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Câu 3: Giao dịch nào làm tăng hệ số ngắn hạn của công ty biết hệ số này > 1
A. Thu hồi KPT và tiền được chuyển vào TKTG của cty tại NH
B. Cty nua TSCĐ bằng TM
C. Cty thanh toán KPTra
D. Cty mua NVL trả chậm

Đáp án là D.

Hệ số ngắn hạn (liquidity ratio) được tính bằng cách chia tổng tài sản ngắn hạn cho tổng nợ ngắn hạn của công ty. Hệ số này thể hiện khả năng thanh toán ngay lập tức của công ty đối với các khoản nợ ngắn hạn.

Khi công ty mua NVL trả chậm, tiền mặt sẽ không bị giảm mà được giữ lại để trả cho nhà cung cấp NVL vào sau này. Do đó, tổng tài sản ngắn hạn của công ty sẽ tăng lên trong khi tổng nợ ngắn hạn không thay đổi nhiều, dẫn đến tăng hệ số ngắn hạn của công ty.

Câu 4: Công ty ABC cho thuê tài sản:
Số tiền tài trợ: 10 tỷ
Thời hạn tài trợ: 3 năm
Kỳ thanh toán tiền thuê hàng năm
Lãi suất: 15%
Thời điểm: cuối mỗi kỳ hạn

Yêu cầu: Lập bảng phân dư nợ gốc và lãi theo niên kim cố định

Để lập bảng phân dư nợ gốc và lãi theo niên kim cố định, ta sử dụng công thức:

Công thức tính tiền lãi cho kỳ thứ t trong niên kim cố định:
Tiền lãi = (Số dư đầu kỳ x Lãi suất x Số ngày trong kỳ)/360

Công thức tính tiền trả góp cho kỳ thứ t trong niên kim cố định:
Tiền trả góp = Tiền trả góp trong 1 năm = Số tiền tài trợ / Thời hạn tài trợ

Bảng phân dư nợ gốc và lãi theo niên kim cố định của công ty ABC như sau:

Kỳ thanh toánSố dư đầu kỳTiền trả gópTiền lãi trong kỳTổng tiền thanh toánSố dư cuối kỳ
110,000,000,0003,333,333,333150,000,0003,483,333,3336,666,666,667
26,666,666,6673,333,333,333100,000,0003,433,333,3333,333,333,334
33,333,333,3343,333,333,33450,000,0003,383,333,3340

Giải thích:

Số tiền tài trợ là 10 tỷ đồng, thời hạn tài trợ là 3 năm, nên mỗi năm công ty ABC sẽ phải trả góp 1/3 số tiền tài trợ, tương đương với 3,333,333,333 đồng.
Lãi suất là 15%, tính theo phương pháp niên kim cố định, tức là tính lãi trên số dư đầu kỳ của kỳ trước đó.
Trong kỳ đầu tiên, số dư đầu kỳ là 10 tỷ đồng, tiền trả góp là 3,333,333,333 đồng, tiền lãi trong kỳ tính bằng công thức (10,000,000,000 x 0.15 x 365)/360 = 150,000,000 đồng.
Tổng tiền thanh toán trong kỳ đầu tiên là 3,483,333,333 đồng (bao gồm tiền trả góp và tiền lãi), số dư cuối kỳ là 6,666,666,667 đồng.
Tương tự, ta tính được các thông số cho kỳ 2 và

Năm 2:

Kỳ 1: Lãi phát sinh trong kỳ = 10 tỷ x 15% = 1,5 tỷ

Kỳ 1: Tiền trả nợ = 3,68 tỷ + 2,68 tỷ = 6,36 tỷ

Kỳ 1: Phần dư nợ cuối kỳ = 10 tỷ - 6,36 tỷ = 3,64 tỷ

Kỳ 2: Lãi phát sinh trong kỳ = 3,64 tỷ x 15% = 0,546 tỷ

Kỳ 2: Tiền trả nợ = 3,64 tỷ

Kỳ 2: Phần dư nợ cuối kỳ = 3,64 tỷ - 3,64 tỷ = 0 tỷ

Năm 3:

Kỳ 1: Lãi phát sinh trong kỳ = 0 tỷ x 15% = 0 tỷ
Kỳ 1: Tiền trả nợ = 0 tỷ
Kỳ 1: Phần dư nợ cuối kỳ = 0 tỷ
Vậy, bảng phân dư nợ gốc và lãi theo niên kim cố định như sau:

Năm/KỳNợ gốc còn lạiLãi phát sinh trong kỳTiền trả nợPhần dư nợ cuối kỳ
Năm 110 tỷ1,5 tỷ2,68 tỷ7,32 tỷ
Năm 23,64 tỷ0,546 tỷ3,64 tỷ0 tỷ
Năm 30 tỷ0 tỷ0 tỷ0 tỷ
Lưu ý: Trong bảng phân dư nợ gốc và lãi theo niên kim cố định, phần dư nợ cuối kỳ của kỳ trước sẽ là số tiền còn lại để tính lãi phát sinh trong kỳ tiếp theo.


Một bài cho TSNH, TSDH, Nợ NH, Nợ DH và VCSH. Nhân xét về tình hình hoạt động của cty.

Một bài tính HMTD không khó.

(Mình chỉ nhớ đề vây thui. Chúc các bạn thi may mắn nha)

Đề kế toán (lẻ):

Phần A. Lý thuyết:
I. 4 câu trắc nghiệm hỏi
1. Thiếu quỹ tiền mặt xảy ra khi:
2. Lệnh chuyển nợ là:
3. Đâu là tài sản có trong các loại sau:
4. Hoạt động nào ko chịu thuế GTGT:

II. Các trường hợp phát hành giấy tờ có giá của NH? giải thích. VD minh họa

Phần B. Bài Tập

Xử lý, hạch toán, ghi vào TK chữ T các NV:
1. UNC để thanh toán nợ + lãi vay
2. Mua ngoại tệ
3. Chi quảng cáo trên báo
4. NH nước ngoài báo Có
5. KH nhờ thu
6. Mở TK tiết kiệm
7. KH tất toán TK tiết kiệm ở trên
8. Chuyển tiền NH cùng hệ thống
9. Phát hành kỳ phiếu
10. Cho vay để ký quỹ ngoại tệ
11. Thu phí dịch vụ thanh toán
12. Ko nhớ

Tính KQKD

Xử lý, hạch toán, ghi vào TK chữ T các NV:

UNC để thanh toán nợ + lãi vay:
Nợ phải trả cho ngân hàng (Nợ vay TK 331) bị giảm đi, tiền trong tài khoản ngân hàng bị giảm (TK 111).
Nợ vay TK 331: D/C
TK 111: C/D

Mua ngoại tệ:
Mua ngoại tệ bằng tiền trong tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng bị giảm (TK 111), số dư ngoại tệ tăng lên (TK 341).
TK 341: D
TK 111: C

Chi quảng cáo trên báo:
Chi phí quảng cáo tăng (TK 621), tiền trong tài khoản ngân hàng giảm (TK 111).
TK 621: D
TK 111: C

NH nước ngoài báo Có:
Đây là thông báo từ ngân hàng nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Số tiền này được ghi nhận trong tài khoản ngân hàng (TK 111) và tăng số dư của TK tiền gửi của khách hàng nước ngoài (TK 451).
TK 111: D
TK 451: C

KH nhờ thu:
Công ty đã thực hiện dịch vụ cho khách hàng và để thu tiền trong tương lai (TK 131). Trong khi đó, công ty cũng phải trả tiền cho các khoản chi phí phát sinh (TK chi phí), chi phí tăng lên.
TK 131: D
TK chi phí: C

Mở TK tiết kiệm:
Công ty gửi tiền vào ngân hàng và mở một tài khoản tiết kiệm (TK 112), tiền trong tài khoản ngân hàng bị giảm đi.
TK 112: D
TK 111: C

KH tất toán TK tiết kiệm ở trên:
Khi khách hàng tất toán tài khoản tiết kiệm, tiền được rút ra từ ngân hàng (TK 111) và số tiền lời được tính toán (TK 722).
TK 111: D
TK 722: C

Chuyển tiền NH cùng hệ thống:
Công ty chuyển tiền đến một ngân hàng khác trong cùng hệ thống, số tiền trong tài khoản ngân hàng bị giảm đi (TK 111).
TK 111: D

Phát hành kỳ phiếu:
Công ty phát hành kỳ phiếu để huy động vốn, tiền được nhận vào tài khoản ngân hàng (TK 111), đồng thời công ty phải trả lãi cho những người nắm giữ kỳ phiếu (TK 641).
TK 111: C
TK 641: D

Cho vay để ký quỹ ngoại tệ:
Debit: Tài khoản cho vay (TK 331)
Credit: Tài khoản tiền gửi ngoại tệ (TK 157)

Thu phí dịch vụ thanh toán:
Debit: Tài khoản phải thu khác (TK 141)
Credit: Tài khoản doanh thu dịch vụ (TK 711)


Tổng hợp 1 số đề thi của Khu vực Miền Nam (28-29/10/2012)

Môn Tín dụng: 

Đề chẵn

Đề lẻ

Download (bản đẹp cả 2 đề): Tải xuống

1. Môn kế toán:
Download bản đẹp: Tải xuống

2. Môn TTQT: 
Download bản đẹp: Tải xuống

3. Môn CNTT:
Download bản đẹp: Tải xuống

4. Môn Tin học và Tiếng Anh:
Download bản đẹp: Tải xuống
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

84 Nhận xét

 1. ban oi khi nao co tai lieu thi gui cho h voi nha, cam on ban nhiu nha email cua minh la honghanhtv90@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh24.9.12

  bạn gửi cho mình với nhé
  hongvan1202@gmail.com thanks nhé

  Trả lờiXóa
 3. Cái này tớ tổng hợp từ đợt thi năm 2011.

  câu 1: hỏi về bút toán hoàn nhập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
  câu 2: tỷ lệ trích lập rủi ro tín dụng với nhóm nợ cần chý ý. cho công thức trích lập dự phòng và tỷ lệ trích lập dự phòng. đề cho mấy đáp án và yêu cầu chọn đáp án đúng.
  câu 3: bút toán đánh giá chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái( chọn đáp án đúng)
  câu 4: nghiêm vụ khách hàng gởi tiền tiết kiệm 3 tháng lãi suất 15%/ năm từ ngày 14/2/N tới 20/11/ N. cho lãi suất không kỳ hạn tiền gửi là 3%/ năm . hỏi trong tháng 11 ngân hàng hạch toán lãi phải trả theo lãi suất không kỳ hạn là bao nhiêu?
  câu 5: Hỏi về ủy nhiệm chi. bút toán hạch toán với ngân hàng khi khách hàng nộp ủy nhiệm chi vào ngân hang
  câu 6: ủy nhiệm thu??
  câu 7 : chứng khoán giữ đến khi đáo hạn là
  a. chỉ bao gồm chứng khoán nợ
  b. chỉ bao gồm chứng khoán vốn
  c. bao gồm cả chứng khoán nơ. và chứng khoán vốn
  d. hỗn hợp cả 2 loại
  câu này mình chọn sai phải là chứng khoán Nợ mới đúng
  Câu 8: hệ thống tài khoản kế toán TCTD được ban chung với các tổ chức kinh tế hay riêng, mục đích ban hành? mình không nhớ hết các đáp án nhưng mục đích câu hỏi là vậy
  câu 9: ko nhớ


  Đang giờ nghỉ trưa thấy các bạn kv2,3,4 chưa thi nên nghĩ mọi người đang cần nên chia sẻ vì mình thi kv1 mà.
  Đề của mình còn câu tự luận 3 điểm do ngân hàng ra đề hỏi về địa điểm và thời hạn thanh toán séc theo QĐ ../2003 CỦA Bộ tài chính ban hành
  Đề lẻ câu tự luận này là Trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng tài khoản tiền gửi. Mình nhớ đại ý là như vậy vì nhìn qua đề Chị bên cạnh thấy thế.
  1)KTTC NHTM chịu sự điều chỉnh của các tầng lớp pháp lý nào?
  2)Nghiệp vụ nào có thể sử dụng chứng từ điện tử
  3)Ngân hàng phát hành giấy nợ như kỳ phiếu, trái phiếu hay CDs theo chỉ định của cấp nào?
  4)Thư tín dụng nội địa là hình thức thanh toán: a, đơn giản b, gắn kết được quan hệ ng mua và ng bán c, theo quy định hiện hành cho phép d, phức tạp, chế độ hiện hành k cho phép
  5) tính số tiền lãi trả cho KH, 20/11 KH đến tất toán, ngày gửi 14/2, số tiền 300, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 12%, LSKKH 3%.
  Tự luận: Trình bày quyền lợi và trách nhiệm của KH khi mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
  Mình k nhớ nữa, nói chung rất mệt vì 7h có măt, 10h10 mới phát đề thi, ôi, mình chưa đi thi ở đâu mà thời gian sắp xếp lại như thế này hic.

  1. Khi nhân UNC từ khách hàng ngân hàng xử lý ntn?(Gửi UNC cho ngân hàng/ báo có cho Kh/ báo nợ cho KH...)
  2. Câu hỏi về trích dự phòng cụ thể cho nhóm nợ....(hỏi về công thức đó 20% hay 5%, tính trên số gốc và lãi hay là chỉ tính trên số gốc chưa thanh toán)
  3. Ngân hàng hạch toán ngoại tệ ít nhất là...bút toán và theo tỉ giá...(do ngân hàng quy định hay ngân hàng nhà nước bắt buộc)
  4. Câu hỏi về giao dịch 1 cửa: Hỏi về quyền hạn của giao dịch viên(có thể vừa làm kế toán vừa là kiểm soát ko)
  5. Hỏi về kết chuyển chênh lệch về mua bán ngoại tệ(hỏi về bút toán hạch toán ntn)
  6. Cái nào ko được tính vào chi phí hợp lý(4 đáp án- nói chung là t cũng ko rõ là cái nào)
  Nói chung là mới nhớ ra thế thôi. Hi.


  câu 20 đề chẵn mình nhớ nó như này: 1 trái phiếu mệnh quá 200 tr- giá mua là 120 tr, hỏi lợi thế kinh tế là: a, 80 tr - b, -80t - c, đáp án khác
  câu 14: sổ tiết kiệm nào đc dùng để bảo đảm khản vay tại Ngân hàng
  a- sổ tiết kiểm đang gửi tại chính ngân hàng đó
  b- sổ tk đang gửi tại 1 NHTM khác
  c- sổ tk đang đc dùng để bảo lãnh khoản vay tại chính NH đó

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh24.9.12

  gui cho minh voi nha mail la : anhyeuem_vidolaem0107@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 5. Gửi mail cho mình với nhé: pvminh007@gmail.com. Thanks bạn nhiều

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh29.9.12

  Bạn gửi cho mình với nha,email của mình:namphuongkt09@gmail.com.Rất cám ơn bạn.

  Trả lờiXóa
 7. MÌNH ĐAG LÀM Ở CHI CỤC THUẾ NHƯNG CŨNG HAM HỐ, MUỐN THI THỬ VÀO AGRIBANK. BẠN CÓ TÀI LIỆU LÀM ƠN GỬI CHO MÌNH THAM KHẢO VỚI NHÉ! MAIL OF MÌNH LÀ heou412@yahoo.com. CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU!

  Trả lờiXóa
 8. Bạn ơi, bạn có thể làm ơn dành chút thời gian gửi vào mail minh: rosebui.chinhueidn@gmail.com được không?
  Mình cảm ơn nhiều lắm.
  Minh đang cần rất gấp!! :)
  Chúc bạn một ngày tốt lành!!

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh2.10.12

  Bạn ơi, bạn có thể gửi cho mình với đc hok! mail:truonggiang_255@yahoo.com.vn
  Mình cảm ơn b rất nhiều!

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh2.10.12

  bạn ơi, bạn gửi cho mình tham khảo với nha, địa chỉ mail của mình: thunguyen1088@gmail.com. Cảm ơn bạn rất nhiều, mình apply vị trí thanh toán quốc tế mà tìm k thấy tài liệu nào hết.

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh3.10.12

  Bạn ơi gửi cho mình với nhé,email của mình: nguyenthanhvan.ftu@gmail.com.Cám ơn bạn nhìu nhìu!!!

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh3.10.12

  Ban ui, gửi cho mình với.
  Mail của mình là: phuongphuong8900@yahoo.com
  Thanks bạn nhìu lắm!

  Trả lờiXóa
 13. Nặc danh3.10.12

  Bạn ơi! Mình đang rất cần đề thi kế toán vào NHNo, Bạn gửi giúp mình vào mail dung101286@yahoo.com nhé! cảm ơn bạn rất nhiều!

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh3.10.12

  Bạn ơi! Nếu bạn có thời gian thì gửi cho mình đề thi tin học và tiếng anh nữa nhé!! Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm. Bạn gửi cho mình vào mail dung101286@yahoo.com nhé!

  Trả lờiXóa
 15. Nặc danh3.10.12

  bạn gửi cho mình với nhé, mail mình là : thanhtam.ueh2012@gmail.com
  cảm ơn bạn nhiều nhiều!

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh4.10.12

  bạn ơi mình cũng sắp thi vào agribank rùi
  bạn gửi giúp mình vào mail huonglantn88@gmail.com.vn với nhé
  thanks bạn nhìu nhìu

  Trả lờiXóa
 17. hj bạn vui lòng gửi cho mh với nha, dchi mail cua mh la thuannguyen2508@gmail.com. Mh cam ơn bạn rất nhiều!

  Trả lờiXóa
 18. gửi cho mình với truongphuongnhung0201@gmail.com

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 20. Để lẻ KV3 mọi người nhé

  Phần 1 Chọn đáp án đúng, giải thích

  1. TCTD không được phép cho vay đối với thành viên hội đồng quản trị của TCTD đó.
  2. Khi NHTW tăng tỷ lệ DTBB, Cp huy động vốn thực tế của NHTM tăng lên.
  3. và 4 giống với đề trước

  Phần 2: Hãy giải thích lí do ngân hàng yêu cầu tài sản đảm bảo khi cấp tín dụng. Nêu những bất lợi cho NH khi NH chấp nhận TSDB hình thành từ vốn vay.

  Phần 3: Một doanh nghiệp vào ngày cuối năm N + 1 có các thông tin sau: Tổng vốn góp 1000 đvtt, TSCD 800 đvtt, dự trức hàng hóa 300 đvtt, vay ngắn hạn NHTM 200 đvtt, vay dài hạn 200 đvtt. Trong quý 1/N có các thông tin sau:
  1/ Doanh thu theo giá thanh toán trong quý là 1100 đvtt, trả ngay 60%, còn lại trả quý sau.
  2/ Cp vật tư theo giá thanh toán 440, trả ngay 50%, còn lại trả quý sau.
  3/ KHTSCD trong quý 30, 50% phân bổ CP trực tiếp, còn lại CP gián tiếp.
  4/ CP trực tiếp chưa kể KHTSCD 20 cả quý thanh toán ngay trong quý
  5/ CP gián tiếp chưa kể KHTSCD 30 cả quý thanh toán ngay trong quý
  6/ Vay ngắn hạn LS 1%/tháng, lãi trả hàng tháng, gốc trả 1 lần cuối năm. Vay dài hạn LS 16%/năm, lãi trả theo quý vào cuối quý
  7/ CP dịch vụ mua ngoài có thuế là 55 cả quý và trả ngay trong quý
  8/ Dự trữ vật tư cuối quý 150
  9/ DN phải nộp thuế sau:
  + VAT 10% tính cho hàng hóa bán ra, vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài, VAT theo pp khấu trừ, phải nộp ngay trong quý
  + Thuế TNDN 25% nộp quý sau
  + Thuế tài nguyên 15 nộp ngay

  Yêu cầu:
  1. Xác định tiền mặt của DN vào ngày 31/12/N-1
  2. Xd tổng số thuế phải nộp trong quý 1
  3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1
  4. Lập bảng cân đối kế toán quý 1

  Câu hỏi: quyền của NHNo nơi cho vay khi nhận cầm cố GTCG quy định thế nào trong quy định ban hành kèm theo quyết định số 1300/QD-HDQT-TDHo? Nêu ví dụ cụ thể.

  Trả lờiXóa
 21. nhung9.10.12

  bạn ơi, bạn co thể gửi cho mình vào mail: esther.hoang@gmail.com được không, cảm ơn bạn nhiều nhé

  Trả lờiXóa
 22. thành10.10.12

  changeyourthink@yahoo.com Gửi cho mình với nha!! thanks

  Trả lờiXóa
 23. mình thi tín dụng.cho mình xin với bạn nhé. email của mình kiendinhrg@gmail.com
  thanks bạn nhìu!

  Trả lờiXóa
 24. mình thi kế toán Agri, bạn gửi mail giúp mình với.
  Mail: nguyentouyen038@gmail.com
  Cảm ơn bạn nhiều nhá!

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh10.10.12

  mình thi tín dụng agri, bạn gửi mail giúp mình với.
  Mail: huudat5190@gmail.com
  cảm ơn bạn nhiều nhiều

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh11.10.12

  mình thi tín dụng agri bạn gởi mail giúp mình nha. cảm ơn bạn nè
  Mail : chaubaotran2504@gmail.com
  Chúc bạn ngày mới vui vẻ ^^

  Trả lờiXóa
 27. Các bạn ơi có bạn nào giải bài toán trên chưa.post lên cho mọi người tham khảo với. thanks!

  Phần 3: Một doanh nghiệp vào ngày cuối năm N + 1 có các thông tin sau: Tổng vốn góp 1000 đvtt, TSCD 800 đvtt, dự trức hàng hóa 300 đvtt, vay ngắn hạn NHTM 200 đvtt, vay dài hạn 200 đvtt. Trong quý 1/N có các thông tin sau:
  1/ Doanh thu theo giá thanh toán trong quý là 1100 đvtt, trả ngay 60%, còn lại trả quý sau.
  2/ Cp vật tư theo giá thanh toán 440, trả ngay 50%, còn lại trả quý sau.
  3/ KHTSCD trong quý 30, 50% phân bổ CP trực tiếp, còn lại CP gián tiếp.
  4/ CP trực tiếp chưa kể KHTSCD 20 cả quý thanh toán ngay trong quý
  5/ CP gián tiếp chưa kể KHTSCD 30 cả quý thanh toán ngay trong quý
  6/ Vay ngắn hạn LS 1%/tháng, lãi trả hàng tháng, gốc trả 1 lần cuối năm. Vay dài hạn LS 16%/năm, lãi trả theo quý vào cuối quý
  7/ CP dịch vụ mua ngoài có thuế là 55 cả quý và trả ngay trong quý
  8/ Dự trữ vật tư cuối quý 150
  9/ DN phải nộp thuế sau:
  + VAT 10% tính cho hàng hóa bán ra, vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài, VAT theo pp khấu trừ, phải nộp ngay trong quý
  + Thuế TNDN 25% nộp quý sau
  + Thuế tài nguyên 15 nộp ngay

  Yêu cầu:
  1. Xác định tiền mặt của DN vào ngày 31/12/N-1
  2. Xd tổng số thuế phải nộp trong quý 1
  3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1
  4. Lập bảng cân đối kế toán quý 1

  Trả lờiXóa
 28. bạn ơi gửi vào mail giúp mình vs. Mail mình là letranyennhi1102@yahoo.com. Mình đang cần gấp để ôn thi. Cám ơn bạn nhiều lắm

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh13.10.12

  Bạn ơi. Mình thi kế toán
  Bạn gửi mail cho mình với nha. Mail của mình là luonglinh191@gmail.com
  Mình cảm ơn bạn nhiều.
  Chúc bạn gặp nhiều may mắn trpng cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 30. Vu Quang14.10.12

  bạn ơi, gửi cho mình với. Mail của mình là nv_quang2000@yahoo.com
  cảm ơn bạn nhiều lắm lắm. ^_^

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh15.10.12

  gui cho minh voi minh sap thi vao agribank day.minh thi ke toan.mail cua minh la phamngocthaiht@yahoo.com.vn.thanks nhieu nhieu....

  Trả lờiXóa
 32. CÁC BẠN CHECK MAIL NHÉ

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh17.10.12

  bạn ơi gửi cho mình zi nha.thanks bạn nhiều.mail: trucphuong_71311@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh17.10.12

  bạn ơi.mình cũng chuẩn bị thi vào Agri vị trí tín dụng...bạn cho mình xin tài liệu ôn thi với...
  mail của mình: uyenntn.dl@gmail.com
  thank bạn nhiều...

  Trả lờiXóa
 35. Nặc danh17.10.12

  Gửi cho mình với bạn nhé, mail mình là luongvuhung@gmail.com
  thanks bạn nhiều.

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh17.10.12

  Bạn ơi, làm phiền bạn chút. mình thi kế toán, bạn gửi vào mail: haiyen261190@gmail.com giúp mình nhé. cảm ơn bạn lắm lắm ^^

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh18.10.12

  ban oi! minh thi tin dung. ban gui cho minh nhe! minh dang rat can, cam on ban nhieu!

  Trả lờiXóa
 38. Nặc danh18.10.12

  minh thi tin dung, ban gui vao mail caitrammauhong_88@yahoo.com cam on ban nhieu!

  Trả lờiXóa
 39. Ngự thi kế toán ...hi nếu không có bận gì gửi mail cho ngự với nhá..hi mail của mình :nguyenngu2012@gmail.com
  Thaks bạn nhìu nhìu chúc bạn nhìu thành công nha...

  Trả lờiXóa
 40. Bạn gửi cho mình với nhé! Mail mình là: Mr.duybac@gmail.com
  Thanks bạn nhiều nha! Mình thi bên Tín Dụng. hi

  Trả lờiXóa
 41. Nặc danh21.10.12

  bạn ơi.mình cũng chuẩn bị thi vào Agri vị trí tín dụng...bạn cho mình xin tài liệu ôn thi với...
  mail của mình: huyencredit@gmail.com
  thank bạn nhiều...

  Trả lờiXóa
 42. Nặc danh25.10.12

  Bạn ơi! Mình cũng sắp thi mong nhận được hỗ trợ của bạn. Mail của mình là kla212@yahoo.com
  Cảm ơn bạn nhiều lắm!

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh25.10.12

  Mình thi bên tín dụng, bạn hỗ trợ mình với nhé! Mail mình là kla212@yahoo.com
  Cảm ơn bạn

  Trả lờiXóa
 44. Nặc danh25.10.12

  chào bạn
  bạn gửi cho mình đề thi tin học agribank 2012 với. Mail của mình là: vtkdung.1989@gmail.com

  Trả lờiXóa
 45. Nặc danh29.10.12

  mình mới thi về ( ngày 28/ 10/ 2012) khu vực phía nam. năm nay đề thi tự luận, mà đề chẳng thiên về tín dụng chi cả. nói về chức năng của NHTM, NHTU. mình chẳng ôn chi phần đó cả. hix

  Trả lờiXóa
 46. @Nặc danh :

  Bạn ơi, bạn có đề hay nhớ đc đề thì share cho mình vs

  Trả lờiXóa
 47. Nặc danh29.10.12

  Cho mình một vé nữa. Mail mình là maitruongxua_hp@yahoo.com.vn. Mình cảm ơn mọi người trước.

  Trả lờiXóa
 48. Bạn ơi cho mình xin tài liệu với ^^ mình sắp thi rùi, căng thẳng quá :( cảm ơn bạn
  Email : chihuahua0210@yahoo.com.vn

  Trả lờiXóa
 49. Nặc danh31.10.12

  hồi hộp chờ đề thi miền Nam quá. năm ngoái mình cũng thi Agri rồi nhưng xem đề miền Trung năm nay choáng quá.Hic.Đi làm 1 năm rồi nên quên hết. em nào vừa ra trường thì chắc là thi ngon ơ à. Thanks Kaka nhiều! có tài liệu gì gửi cho mình theo mail vukhuyen89@gmail.com với nhé. Thanks!

  Trả lờiXóa
 50. Nặc danh31.10.12

  Bạn ơi, cho mình xin tài liêu với.
  Email: lucsidinhtori222@gmail.com
  cảm ơn bạn rất nhiều

  Trả lờiXóa
 51. Sắp tới mình thi vào kế toán, bạn có tài liệu và đề thi thì share cho mình với. Cảm ơn bạn nha...
  hoanghoaianh222@gmail.com

  Trả lờiXóa
 52. Nặc danh31.10.12

  Mọi người cho mình hỏi đề thi chuyên ngành tin học của AgriBank miền trung và miền nam là trắc nghiệm hay tự luận vậy. Dến giờ vẫn mông lung quá huhu :((

  Trả lờiXóa
 53. hizz. Như đang ngồi trên đống lửa zậy! Còn mấy ngày nữa là lên thớt rùi.=(( Bạn ah, bạn share cho mình tài liệu thi Tín dụng với nhé! Mail mình là: nguyenhongvan.hvtc@gmail.com.
  Cảm ơn bạn nhìu nhé! 9 day 2 u!

  Trả lờiXóa
 54. Nặc danh2.11.12

  mail cua minh la vivilyly91@yahoo.com - ban cho minh tai lieu ve Đề thi tín dụng vào Agribank KV1 2011
  Đề thi Tín dụng vào Agribank 24-10-2010 (gồm 2 đề Chẵn, Lẻ có đáp án)...thanks b nhieu

  Trả lờiXóa
 55. Nặc danh2.11.12

  Bạn ơi, cho mình xin tài liêu với.m thi kế toán
  Email: bay.may.nqt@gmail.com
  cảm ơn bạn rất nhiều

  Trả lờiXóa
 56. Nặc danh11.11.12

  khi nào có đề thi agribank miền bắc 3/11/2012 bạn gửi vào mail mình với nha. thanks bạn nhiều lắm lắm... :) email: thanhtrak34@gmail.com

  Trả lờiXóa
 57. Nặc danh21.11.12

  ban oi gui cho minh de thi cua ngan hang duoc khong....
  mail minh la: quangthoai279@gmail.com
  minh xin cam on

  Trả lờiXóa
 58. Nặc danh28.11.12

  Chào bạn,
  Mail của mình là dinhthianhduong610@gmail.com
  Bạn gửi cho mình các đề thi IQ và tiếng anh để vào ngân hàng (có đáp án)với nhé
  Cảm ơn bạn nhiều nhiều
  Looking forward to hearing from you ...

  Trả lờiXóa
 59. bạn ơi .bạn gửi cho mình ít tài liệu vê tín dụng,anh văn, tin học để mình ôn thi với.
  mail của mình là:phuongvo2303@gmail.com
  cảm ơn bạn nhiều nha.chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn

  Trả lờiXóa
 60. Nặc danh20.12.12

  gửi giúp mình hết số trên, mail mình là: nvkhoa53@ctu.edu.vn
  Thanks nhiều

  Trả lờiXóa
 61. Nặc danh20.12.12

  gửi giúp mình hết số trên, mail mình là: nvkhoa53@student.ctu.edu.vn
  mail này mới chính xác.
  Thanks nhiều

  Trả lờiXóa
 62. Nặc danh4.1.13

  sao mình download về mà ko đc .bạn gửi qua mail cho mình với nguyenhue.tcnh1@gmail.com
  tks nhìu nha!

  Trả lờiXóa
 63. Nặc danh7.1.13

  ban oi, ban gui cho minh nhung tai lieu tren voi
  mail cua minh: l_hongnhung_23@yahoo.com.vn
  thanks ban nhiu

  Trả lờiXóa
 64. Bạn gửi cho mình những tài liệu này nhé, cảm ơn bạn. Mail của mình là: ntrang.hoang@gmail.com

  Trả lờiXóa
 65. Nặc danh19.2.13

  B ơi.b gửi cho mình với nha.mình cũng đang ôn thi vào agribank.lo lắng quá.:(.mail.minh la vuthidung110491@gmail.com

  Trả lờiXóa
 66. Nặc danh28.2.13

  longthanhlhu@gmail.com
  gửi cho mình vs nha

  Trả lờiXóa
 67. Nặc danh28.2.13

  longthanhlhu@gmail.com
  gửi cho mình vs nha

  Trả lờiXóa
 68. Bạn gửi tài liệu cho mình với nhé. Cảm ơn bạn nhiều ! Mail elvbabysky@gmail.com

  Trả lờiXóa
 69. Nặc danh11.4.13

  bạn ơi cho mình xin tài liệu tín dụng, tiếng anh và tin học với nhé. mail của mình là ngoc.nc1@gmail.com. Cảm ơn bạn nhé.

  Trả lờiXóa
 70. Nặc danh11.4.13

  Blogroll links aint that great :P but i am not the admin… :
  P … Just Telling :P

  Review my page social

  Trả lờiXóa
 71. Nặc danh5.5.13

  Wonderful post! We are linking to this great article on our website.
  Keep up the good writing.

  Feel free to surf to my weblog; thewebsbestdeals.com

  Trả lờiXóa
 72. cho mình xin với nhé. mail mình là: hoad3n@gmail.com
  Cảm ơn bạn nhìu nhé!

  Trả lờiXóa
 73. Nặc danh6.6.13

  Bạn ơi!cho mình xin đề thi tin học, anh văn, kế toán vào agribank nha.Cám ơn bạn nhiều.email của mình: huynhthikimxuyen@gmail.com

  Trả lờiXóa
 74. Nặc danh6.6.13

  @Nặc danh :email của mình là: huynhthikimxuyen1989@gmail.com

  Trả lờiXóa
 75. Nặc danh6.6.13

  Bạn ơi!cho mình xin đề thi tin học, anh văn, kế toán vào agribank nha.Cám ơn bạn nhiều.email của mình: huynhthikimxuyen1989@gmail.com

  Trả lờiXóa
 76. Nặc danh8.6.13

  Cho mình xin đề thi agri miền bắc 2012 nhé. Thank
  Mail mình là Nguyenthuthuy.nh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 77. Bạn gửi cho m với nhé , mail của mình là myphamqb@gmail.com , cảm ơn bạn nhiều:)

  Trả lờiXóa
 78. Đã cập nhật thêm 1 số link download mới, đề phòng trường hợp lượt down lớn gây die link

  Trả lờiXóa
 79. Bạn có thể cho mình xin file với được ko?
  Gmail của mình: thuatranngoc@gmail.com
  Cám ơn bạn rất nhiều
  Thân

  Trả lờiXóa
 80. Nặc danh14.8.13

  bạn có thể cho mình file được ko, mình thi vào tín dụng
  Mail của mình là nguyenthuydhm@gmail.com
  thank bạn nhiều nha

  Trả lờiXóa
 81. bạn ơi mình xin đề miền bắc được không thank you kau
  mail của mình là buihung24tn@gmail.com
  thank ban nhieu

  Trả lờiXóa
 82. Nặc danh29.8.13

  cho mình xin file đề với nhé, mình thi tín dụng
  mail: nevermore2212@gmail.com
  thanks bạn nhé!

  Trả lờiXóa
 83. ban oi co tai lieu gi hay thi gui cho minh voi. Email: nguyennhung0206@gmail.com. Minh cam on ban nhieu.

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn