Tài liệu và Đề thi môn Nguyên lý kế toán (có lời giải)


Môn Nguyên lý Kế toán là môn học bắt buộc đối với mỗi sinh viên khối Kinh tế. Đối với các sinh viên chuyên ngành Kế toán thì môn học này là môn học nền tảng giúp các bạn dễ dàng tiếp thu các kiến thức ở những môn kế toán chuyên ngành. Còn đối với những bạn sinh viên không phải chuyên ngành kế toán thì môn học này trang bị nền tảng kiến thức cơ bản về kế toán để các bạn biết cách tiếp cận với các thông tin kế toán.


>> Tổng hợp đề thi môn Nguyên lý kế toán:

- Đề thi kết thúc môn học NLKT của HVNH ( 25-6-09 / 5-10-09 / 23-10-09 có Key / 22-6-10 / đề thi K9 )
- Đề thi NLKT của ĐH KTQD 2012
- Một số đề thi NLKT tham khảo khác (có lời giải)

( Định dạng: rar / Dung lượng: 5MB )-=============================-

>> Tổng hợp bài tập môn NLKT:

- Bài tập NLKT có lời giải chi tiết (HVNH) 2013
- Bài tập NLKT có KEY (NEU) 2012
- Đề kiểm tra NLKT (HVNH) có đáp án
- Trắc nghiệm NLKT (Đh Ngoại Thương)
- Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm NLKT
- Ôn thi môn nlkt (HVNH)
- Đề cương ôn tập môn Kế toán thương mại

( Định dạng: rar / Dung lượng: 2MB )


Link dự phòng

-================================-

>> Tài liệu học môn NLKT:

- Slide môn NLKT - TS Dương Thị Quỳnh Liên (FTU): tải xuống
- Slide môn NLKT - ThS Mai Xuân Thúy (NEU): tải xuống
- Slide NLKT của HVTC (khá chi tiết và dễ hiểu): tải xuống
- Ebook: Hệ thống chuẩn mực kế toán VN: tải xuống
- Giáo trình nguyên lý kế toán (chuẩn) HVNH 2013: tải xuống
- Các văn bản pháp luật liên quan tới môn học: tải xuống

-=============================-

>> Các tài liệu khác:
- Kế toán quản trị - từ lý luận đến thực tiễn
- Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định
- Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán tài chính
- Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định..
- Tổng hợp thay đổi về chuẩn mực và chính sách kế toán trong năm 2006 tại Việt Nam và quốc tế
- Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Thực tế có rắc rối như lý thuyết
- Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity-Based Costing - ABC)
- Kế toán chi phí SX và giá thành SP trong KTTC
- Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

( Định dạng: PDF / 1,17MB / 1 link duy nhất )
(ADMIN)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn