Đề thi CV QHKH Ngân hàng An Bình (ABBANK) 10/03/2014


Chào các bạn !!!
Hôm qua ngày 10/3/2014, em có tham dự kì thi tuyển vị trí nhân viên/chuyên viên quan hệ KH của Ngân Hàng An Bình (ABBank), xin review và share với mọi người một số ý chính trong đề thi nghiệp vụ tín dụng :)

Thi 80 phút, trắc nghiệm gồm 2 phần:
1. test IQ: 40 câu - 30 phút: tìm quy luật dãy số, hình ảnh, kí tự đặc biệt, bài toán về chuyển động và số tuổi ... nhìn chung không khó, có thể đúng it nhất 60%
2. nghiệp vụ: 50 câu - 50 phút: toàn bộ nội dung môn tín dụng NH, pháp luật TCNH và Tài chính doanh nghiệp.

Bé nhất trong những người đi thi, cả về nghĩa đen và bóng nên em xác định 1 tinh thần vô cùng thoải mái làm bài thi :">


_ĐỀ THI NGÂN HÀNG AN BÌNH_
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày thi: 10/3/2014 - Thời gian làm bài: 80 phút

Ghi chú: Đề thi đánh lừa từ ngữ ở các đáp án! Em chỉ nhớ được nội dung câu hỏi thôi ạ ^^

1/ Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm đối với những đối tượng nào?

2/ Giới hạn cấp tín dụng đối với 1 khách hàng không vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của NHTM?

3/ Giới hạn cấp tín dụng đối với Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập là bao nhiêu % vốn tự có của TCTD?

4/ Định nghĩa L/C?

5/ Trường hợp nào chuyển rủi ro cho người mua tại lan can tàu? (FOB/CIF/CFR/không có đáp án)

6/ Bên xuất khẩu giao hàng hóa không đúng như trong hợp đồng. Trong trường hợp này, ngân hàng của bên nhập khẩu xử lí như thế nào?

7/ Nợ xấu bao gồm những nhóm nợ nào?

8/ Nợ nhóm 2 là các khoản nợ quá hạn trong khoảng thời gian nào?

9/ Cho vay theo món là gì?

10/ Xét đến tính hiệu quả của dự án, người ta quan tâm tới IRR hay NPV?

11/ Ý nghĩa của ROE? Ý nghĩa của ROA?

12/ Vật nào không được làm tài sản bảo đảm? Tín phiếu/Trái phiếu/Cổ phần của TCTD đó

13/ Bảng cân đối kế toán phản ánh tại? Thời điểm/Thời kì/Bình quân/Cả thời điểm và thời kì

14/ Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh tại? Thời điểm/Thời kì/Bình quân/Cả thời điểm và thời kì

15/ Tới kì thanh toán 1 phần tiền gốc, khách hàng thanh toán muộn nên bị chuyển nhóm nợ; phần tiền gốc còn lại của khoản vay không bị chuyển nhóm nợ? Đúng/Sai

16/ Khách hàng có nhu cầu sửa chữa nhà ở, là tư vấn viên nên tư vấn cho KH sử dụng dịch vụ nào? Cho vay tiêu dùng/Cho vay sản xuất - kinh doanh/2 đáp án trên không đúng

17/ Doanh nghiệp có nhu cầu vay để sửa chữa nhà kho, là tư vấnn viên nên tư vấn DN sử dụng loại cho vay nào? Cho vay ngắn hạn/Cho vay trung hạn/Cho vay dài hạn/Cả 3

18/ Đâu là nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động? Cho vay ngắn hạn/Trung hạn/Dài hạn

19/ Cho vay ngắn hạn là khoản vay có thời gian bao lâu?

20/ Công thức tính hệ số thanh toán nhanh

21/ Đâu là các chỉ tiêu thanh khoản?

22/ Công thức tính vòng quay vốn lưu động?

23/ Công thức tính vốn lưu động ròng?

24/ Hệ số nợ dài hạn phụ thuộc vào?Nợ dài hạn/Nợ ngắn hạn/Cả 2

25/ 1 Doanh nghiệp muốn vay mua ô tô để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh; là tư vấn viên nen tư vấn DN vay như thế nào?Cho vay theo món/Cho vay theo hạn mức tín dụng/Cho vay theo hạn mức thấu chi/Cả 3

26/ Công ty tài chính và cho thuê tài chính là TCTD phi ngân hàng?Đúng/Sai

27/ Công ty cho thuê tài chính được thanh toán dịch vụ? Đúng/Sai

28/ Khi nào ngân hàng được chấm dứt thời hạn bảo lãnh dự thầu?

29/ Hiện nay, đối với việc bảo lãnh, ngân hàng cung cấp? Thư bảo lãnh/Hợp đồng bảo lãnh/Cam kết bảo lãnh/Cả 3

30/ Định nghĩa Trả góp đều, lãi tính trên dư nợ giảm dần hàng tháng?

31/ Định nghĩa Trả góp đều, lãi tính trên dư nợ ban đầu?

32/ Định nghĩa Trả góp theo dư nợ giảm dần?

33/ Đối với TSĐB là nhà đất, KH cần làm gì? Công chứng hợp đồng thế chấp và đk giao dịch bảo đảm/Chỉ cần công chứng HĐ thế chấp/Chỉ cần đăng kí giao dịch BĐ.

34/ Đối với TSĐB là ô tô, KH cần làm gì? Công chứng hợp đồng thế chấp và đk giao dịch bảo đảm/Chỉ cần công chứng HĐ thế chấp/Chỉ cần đăng kí giao dịch BĐ.

35/ Đối với TSĐB là dự án nhà đất, ngân hàng có được cho vay không?Được nếu…/Không

36/ Khách hàng dự định vay mua ô tô, khách hàng có được dùng chính ô tô đó làm TSĐB không?

37/ Khách hàng dự định mua nhà, khách hàng có được dùng chính ngôi nhà đó làm TSĐB không?

38/ Là chuyên viên quan hệ KH, theo bạn thông tin nào về KH tìm hiểu cuối cùng? Mục đích vay/Năng lực tài chính/Tài sản đảm bảo/Nguồn trả nợ và khả năng trả nợ

39/ Doanh nghiệp dùng gì để trả lãi nợ ngân hàng? Doanh thu/Lợi nhuận/Các quỹ/Dòng tiền

40/ Doanh nghiệp trả cổ tức cho các cổ đông bằng?Doanh thu/lợi nhuận/Các quỹ/Chi phí

41/ Vòng quay các khoản phải thu càng nhanh thì …?

42/ Đối với TSĐB là chứng khoán niêm yết, khách hàng cần làm gì? Công chứng hợp đồng thế chấp và đk giao dịch bảo đảm/Chỉ cần công chứng HĐ thế chấp/Chỉ cần đăng kí giao dịch BĐ.

43/ Khái niệm điều chỉnh kì hạn trả nợ?

44/ Công thức ROE? ROA

45/ Ý nghĩa vòng quay vốn lưu động?

Rất mong được giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với mọi người ạ !!!

(theo ub.com.vn)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn