[Hot] Tổng hợp đề thi tuyển dụng Agribank 2015 (cả 4 khu vực)


Khu vực 2:

* Thời gian: Ngày 14/11/2015.
- Sáng: từ 7 giờ 30 phút, thi môn chuyên ngành.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút, thi tiếng Anh đối với ứng viên dự thi vị trí Thanh toán quốc tế, phần thi viết là 90 phút; phần nghe, nói, đọc thi theo hình thức phỏng vấn, thời gian 15 phút.

* Địa điểm thi: Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin II, số 09, đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.


Khu vực 3:

* Thời gian: Ngày 16/11/2015
- Sáng: từ 7 giờ 30 phút, thi môn chuyên ngành.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút, thi tiếng Anh đối với ứng viên dự thi vị trí Thanh toán quốc tế, phần thi viết là 90 phút; phần nghe, nói, đọc thi theo hình thức phỏng vấn, thời gian 15 phút.

* Địa điểm thi: Giảng đường A27, Trường Đại học Đà Lạt, Số 01 đường Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


Khu vực 4:

* Thời gian: Ngày 19/11/2015
- Sáng: từ 7 giờ 30 phút thi môn chuyên ngành.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút, thi tiếng Anh đối với ứng viên dự thi vị trí Thanh toán quốc tế, phần thi viết là 90 phút; phần nghe, nói, đọc thi theo hình thức phỏng vấn, thời gian 15 phút.

* Địa điểm thi: Trường đại học Tây Đô, số 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.


Khu vực 1:

* Thời gian: Ngày 22/11/2015
- Sáng: từ 7 giờ 30 phút thi môn chuyên ngành.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút, thi tiếng Anh đối với ứng viên dự thi vị trí Thanh toán quốc tế, phần thi viết là 90 phút; phần nghe, nói, đọc thi theo hình thức phỏng vấn, thời gian 15 phút.

* Địa điểm thi: Tòa nhà Giảng đường H - Học Viện Ngân hàng, số 12, phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội.


Lưu ý:

* Ứng viên phải ghi nhớ số báo danh của mình theo thông báo ở phần trên.

* Khi đi thi, người dự tuyển phải mang đủ 02 loại giấy tờ:
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp).
- Giấy Biên nhận Hồ sơ (bản chính).
- Nếu thiếu 1 trong 2 loại giấy tờ trên người dự tuyển không được tham dự thi.

* Người dự thi có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi và mang máy tính cầm tay để sử dụng khi dự thi.

* Sơ đồ phòng thi, số báo danh ứng viên dự thi tại từng phòng thi sẽ thông báo sau, trên website và tại địa điểm thi.

Sau đây là tổng hợp nội dung đề thi của từng khu vực do bạn đọc cung cấp:
(Các bạn có thể để lại email để mình gửi lại đề thi từng khu vực sau buổi thi nhé)

ĐỀ THI KHU VỰC 2 (NGÀY 14/11/2015 - TẠI ĐÀ NẴNG)

Môn TTQT
Đề thi gồm 2 phần: Tự luận 60đ, Trắc nghiệm 40đ
Câu 1: Nêu khái niệm của Kế toán ngân hàng, nhiêm vụ của KTNH (15đ)
Câu 2: Những chi phí nào không được phép tính vào chi phí của đơn vị? (10đ)
Câu 3: Nêu khái niệm của tỷ giá hối đoái giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi (15đ)
Câu 4: (Tình huống) đại ý là trong thời hạn L/C còn hiệu lực thì người thụ hưởng có được quyền thay thế chứng từ sai sót bằng chứng từ khác hay không? giải thích (10đ)
Câu 5: Bài tập về tỷ giá hối đoái (10đ), cho tỷ giá USD/SGD, USD/JPY, yêu cầu đổi từ SGD sang JPY (10đ)

Môn nghiệp vụ tín dụng
Câu 1: Khi xem xét hồ sơ cho vay KHCN những yếu tố nào cần quan tâm nhất? Phân tích tình hình tài chính khách hàng có quan trọng không? (20 đ)
Câu 2: Khái niệm thế chấp tài sản bảo đảm. Quy trình thế chấp tài sản bảo đảm. Tài sản thế chấp được bảo hiểm? (20 đ)
Câu 3: Chọn đáp án đúng & giải thích (10 đ). Bảng lưu chuyển tiền tệ (Ngân quỹ) của doanh nghiệp phản ánh:
a. Doanh thu, lợi nhuận
b. Chi phí, lợi nhuận
c. Thu tiền, chi tiền
đ. Tài sản, nguồn vốn
Câu 4: Để xử lý tài sản bảo đảm đúng pháp định cần tuân thủ những nguyên tắc gì? (20 đ)
Câu 5: Chọn đáp án đúng (10 đ). Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng:
a. Không có TSBĐ
b. Có TSBĐ là TS hình thành từ vốn vay
c. Có TSBĐ là tài sản thế chấp
d. Có TSBĐ là tài sản cầm cố.
Câu 6: Một dự án đầu tư như sau: (20 đ)
a. Chi phí đầu tư năm đầu:
- Chi phí liên quan đất đai: 5 tỷ
- Mua máy móc thiết bị sản xuất: 15 tỷ
- Tuổi thọ máy móc là 5 năm
b. Nguồn vốn đầu tư: 70% nguồn VCSH, 30% vốn vay, lãi suất 12%/năm, số tiền trả nợ gốc 3 năm, mỗi năm 2 tỷ đồng.
c. Năng suất máy móc: 100. 000 sp/năm
d. - Công suất sản xuất: năm 1 là 70%, năm 2 là 80%, năm 3 là 90%, năm 4 là 100%.
- Giá bán: 200. 000 đ/sp
e. Chi phí sản xuất 50% doanh thu
f. Thuế TNDN là 28%
Hãy lập:
- Bảng kế hoạch khấu hao máy móc hàng năm theo đường thẳng.
- Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay.
- Dự tính lãi, lỗ của dự án.

Môn kế toán
Câu 1: giao dịch 1 cửa là gì? Quyền hạn,trách nhiệm của gdv của giao dịch 1 cửa? (30d)
Câu 2: nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán NHTM?(30d)
Câu 3: khi nào ngân hàng tự động ghi nợ tài khoản thanh toán của khách hàng?(20d)
Câu 4: khách hàng X ngày 31/10/2015 đến tất toán sổ tiết kiệm 45tr kỳ hạn 3 tháng mở ngày 20/4/2015. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 5,4%/năm, lãi suất ko kỳ hạn là 1,2%/năm. Tính số lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng X. (20d)

Lời giải:
- 20/7 lãi đến kỳ hạn kh nhận được : 45.000.000x5,4%x3/12 = 607.500
Khách hàng ko đến tất toán lãi nhập gốc kỳ hạn mới
- 20/10 lãi đến hạn kh nhận được : 45.607.500x5,4%x3/12 = 615.701,25
Khách hàng ko đến tất toán lãi nhập gốc kỳ hạn mới
Ngày 31/10 khách hàng đến tất toán sổ tiết kiệm, sổ tiết kiệm chưa đến hạn nên kh chỉ được hưởng lãi suất ko kỳ hạn từ ngày 20/10 đến 31/10
Lãi ko kỳ hạn kh được nhận là : 46.223.201,25x1,2%x11/360 = 16.948,5
Tổng lãi mà ngân hàng phải trả cho kh là : 607.500+615.701,25+16.948,5= 1.240.149,75


ĐỀ THI KHU VỰC 3 (NGÀY 16/11/2015 - TẠI TP ĐÀ LẠT)

Môn kế toán
1. Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán (30đ)
2. Hãy nêu phương pháp hạch toán tài khoản kế toán (30 đ)
3. Hãy xác định cách tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm (20 đ)
4. Ngày 15/03/2015, ông A vay 5 tỷ lãi suất 7,8 %/năm thời hạn 9 tháng. Đến ngày 31/10/2015, ông A đến tất toán hợp đồng tín dụng nói trên, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Phí trả lãi trước là 2% trên số dư nợ đã thanh toán.
Hãy tính các khoản phải thu của khách hàng A. (20đ)

Môn tín dụng
Lý thuyết
1. những phương pháp giám sát tín dụng? mục đích giám sát?
2. mục đích đảm bảo tài sản, nghĩa vụ của khách hàng về việc cầm cố tài sản
3. NPV và IRR xem xét 3 trường hợp có nên cho vay ko
4. Công ty đi cầm cố cổ phiếu của ty bảo hiêm mà agribank có cổ phân chi phối cty. ngân hàng đồng ý cầm cố đúng hay sai.
5. nếu nội dung chính của thẩm định tín dụng
Bài tập

1. Cho 1 dòng tiền gồm từ 0-6 năm khấu hao đêu xét vốn đầu tư ban đầu, tính thu chi năm 4, và 6. khi nào thi thu hồi vốn, tính tỷ suất doanh thu bình quân trên vốn. mình ko nhớ số vì bài này mình ko biết làm
2. Cho MG = 2tỷ LS 8.5% mua ngày 17/10/2003 đáo hạn 5 năm. đi cầm cố ngân hàng ngày 20/11/2006 với lãi suất chiết khấu 1%/ tháng hoa hồng 0.5% trên mệnh giá chiết khấu. Tính số tiền khách nhận được.

Đề thi pháp chế
Lý thuyết:
1. Nêu khái niệm va đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật.
2. Các tổ chức tín dụng bảo đảm quyền lợi cho khách hành như thế nào.
3. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp được quy định như thế nào. Người đại diện theo pháp luật được quy định trong văn bản pháp lý nào của doanh nghiệp.
4. Thế nao là tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tiêu chí phân biệt tổ chức tín dụng phi ngân hàng và ngân hàng. Có những loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng nào.
5. Phân tích nguyên tắc nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu theo luật thương mại. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa theo luật thương mại.
Trắc nghiệm:
1. Khi bầu các chức danh trong HĐTV, HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc của ngân hàng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, công ty tnhh thì Ngân hàng nhà nước được:
A-NHNN phải duyệt danh sách đề cử
B-NHNH phải duyệt danh sách đề cử và chuẩn y sau cùng
C-NHNN chỉ chuẩn y kết quả sau cùng
D-không cần ý kiến của NHNN
2. Mức bảo hiểm tiền gửi tối đa mà một khách hàng phải đóng tại một tổ chức tín dụng là:
A. 50tr
B-100tr
C-150tr
D-200tr
3. Đối tượng nào phải đóng bảo hiểm tiền gửi? (câu này không nhớ hết phương án)
4. Đối tượng điều chỉnh của pháp lệnh ngọai hối?
5. Theo pháp luật về phòng chống rửa tiền thì chuyển tiền ra nước ngoài với hạn mức bao nhiêu phải khai báo:
A-100tr
B-200tr
C-400tr
D-500tr


ĐỀ THI KHU VỰC 4 (NGÀY 19/11/2015 - TẠI TP CẦN THƠ)

Môn kế toán:
1/ Nội dung doanh thu của TCTD? Nguyên tắc hạch toán doanh thu? Khi NH đã dự thu nhưng đến hạn thì không thu được lúc đó NH phải giải quyết như thế nào? (4đ)
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu đối với hoạt động tín dụng.
- Thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định.
Đối với số lãi phải thu phát sinh trong kỳ của các khoản nợ còn lại thì không phải hạch toán thu nhập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu; khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh.
- Thu lãi tiền gửi: là số lãi phải thu trong kỳ.


2/ Khách hàng X có mở TKTG tại NHA, trả tiển cho khách hàng Y có mở TKTG tại NHB, hỏi có bao nhiêu cách thanh toán tiền?
3/ Chứng từ KTNH là gì? có bao nhiêu loại? chứng từ ntn mới đạt điều kiện pháp lý?
4/ Bài tập về nghiệp vụ mua tỷ giá bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản?
Khách hàng đem bán 10.500usd cho NH, trog đó 10.000 usd mệnh giá 100 usd, 500 usd mệnh giá 1Usd. Cho tỷ giá mua usd mệnh giá 100usd là 21.900, tỷ giá mua usd mệnh giá 1usd là 21.200. Tỷ giá mua chuyển khoản là 21.950. Tính số tiền NH trả cho kh?

Môn TTQT
Tự luận 60đ (mỗi câu 15đ)
1. Ngân hàng có trách nhiệm gì về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của khách hàng?
2. Nêu khái niệm chứng từ kế toán, phân loại
3. Nêu các nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế ở các NHTM Việt Nam
4. L/C quy định xuất trình 3/3 bộ gốc vận đơn đường biển. Trên vận đơn “original” “duplicate” “triplicate”. Xuất trình như vậy có đc chấp nhận?

Trắc nghiệm 40đ/20 câu (nhớ nội dung chính thôi)
NH chuyển nhượng có thể chấp nhận L/C cho 1 hoặc nhiều người thụ hưởng thứ 2
FCA nghĩa là: free carrier
Nếu điều kiện giao hàng là CIF thì trên vận đơn ghi cước phí là freight prepaid
Trong buôn bán qua trung gian thì dùng hình thức LC: chuyển nhượng, giáp lưng
Điều kiện dùng cho các phương thức đường biển và thủy nội địa: Free on board
Điều kiện nào trong incoterm 2010 thay thế cho DES, DEQ, DDU, DAF, DAT, DAP
Ngân hàng xác nhận nếu đã xác nhận LC thì ko nhất thiết phải xác nhận sửa đổi LC
Trái phiếu đc mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp (ko nhớ nhưng đại loại là vậy)
Có 2 câu nói về LC standby và luật điều chỉnh LC standby.
1/1/2006 ngân hàng A ký hđ với ngân hàng B: 1/4/2006 mua 1 triệu EUR bằng USD của B, tỷ giá thị trường 1/4/2006. hỏi đây là loại hđ gì (kỳ hạn, tương lai, quyền chọn, ko cái nào) chưa thấy câu hỏi nào mơ hồ thế này!!

Tiếng anh: 
90 phút 13 pages =)) Ngoại trừ phần hoàn thành câu ra thì còn lại khoanh trắc nghiệm.
Phần trắc nghiệm chung: Phrasal verb, collocation, technical terms liên quan tới chuyên ngành Ngân hàng, tài chính, tiền tệ.
Reading: khá dễ, có 1 bài về Starbuck. 1 bài chọn đáp án có nghĩa tương tự với nội dung cho sẵn…
Hoàn thành câu: Cho sẵn từ rồi viết hoàn chỉnh thành câu (10 points)
(Vd: What/prevent/you/come/earlier?
She/spend/a/lot/of/money/cosmetics
He/leave/house/without/saying/word
When/we/reach/football ground/game/start
She/be/disappointed/know/you/be/able/to/come/birthday/party
… nhiều quá ko nhớ nổi nữa)
Phần chuyên ngành kiểm tra kiến thức về International Payments and Trade Financing (mẹo nhỏ là: Học kỹ UCP 600 bản song ngữ Anh Việt, đặc biệt các phần về trách nhiệm các ngân hàng liên quan. Thấy hỏi NH xác nhận khá nhiều, hỏi chủ yếu về phương thức LC. Ko thấy có nhờ thu, có 1 câu về open account, 1 câu hỏi về acceptance LC)
Speaking: giới thiệu bản thân, hỏi loanh quanh linh tinh cho mình trả lời (thông thường là việc học tập, thực tập, công việc), đọc 1 đoạn paragraph trong 1 tờ báo, read out loud đó nên trong khi đọc nên chú ý nghĩa của bài chứ đừng chỉ lo đọc cho to cho hay mà quên bài báo nói gì vì họ sẽ hỏi nội dung của bài @@. Bài của mình nói về việc gia nhập AEC của VN, sau đó hỏi mình ADB, SWOT viết tắt của những chữ gì (do bài báo ko giải thích, phải tự biết mà trả lời)…

Rất nhiều câu hỏi liên quan tới Incoterms 2010, chủ yếu là tên viết tắt, quy tắc nào của incoterm 2010 thay thế cho 2000, CIF, FOB đc hỏi nhiều (kể cả tiếng anh – nó hỏi thằng nào trả cước phí thuê tàu)… Ko cần học kỹ như “nhai” cháo nhưng phải hiểu cơ bản. Ít thấy hỏi về Nhờ thu, séc, hối phiếu, tỷ giá

Đề này “có vẻ” giống cách ra đề của học viện ngân hàng. Các bạn còn thời gian nên ôn cuốn “bài tập và bài giải thanh toán quốc tế” và “cẩm nang thanh toán quốc tế và TTTM” của Nguyễn Văn Tiến. Giải thích rõ ràng cặn kẽ từ gốc tới ngọn và phần đề thi trong sách này cũng trúng kha khá đấy.

Môn tín dụng
Câu 1. Tại sao các Ngân hàng thương mại lại coi trọng việc thực hiện quy trình tín dụng? Giải thích tại sao? Trong quy trình tín dụng cơ bản, khâu nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 2. Theo anh/chị, người đại diện của hộ gia đình là ai? Phân biệt điểm khác nhau giữa chủ hộ trong hộ gia đình và chủ hộ trong sổ hộ khẩu.
Người đại diện hộ gia đình trong quan hệ vay vốn với agribank là chủ hộ theo khoản 1 điều 107 bộ luật dân sự năm 2005. Chủ hộ có thể ủy quyền cho một thành viên trong gia đinhg có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự làm người đại diện hộ gia đình để quan hệ vay vốn với agribank
Người đại diện hộ gđ trong quan hệ thế chấp tài sản để vay vốn agribank: nếu tài sản chung của hgđ, người đại diện phải được các thành viên hgđ ủy quyền bằng văn bản được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Việc ủy quyền theo quy đinh của pháp luật và phải có nội dung "người đại diện được toàn quyền thay mặt hgđ trong việc vay vốn thế chấp, xử lý ts đảm bảo với agribank"
Câu 3. Khi xác định nhu cầu vốn lưu động ròng, phải loại trừ khoản mục ngắn hạn nào sau đây:
a) Các khoản thuế và nộp ngân sách Nhà nước
b) Các khoản đầu tư vào dự án, tài sản cố định
c) Các khoản trả lương nhân viên
d) Không có khoản mục nào
Câu 4. Khi cho vay khách hàng, những rủi ro nào phát sinh có thể xảy ra
Câu 5. Khi xác định NPV, đứng trên phương diện Ngân hàng, bạn sẽ chọn tỷ suất sinh lợi theo yêu cầu của nhà đầu tư và chi phí sử dụng vốn WACC? Tỷ suất trên có mâu thuẫn gì với tỷ suất mà nhà đầu tư sử dụng hay không?
Câu 6. Thẩm định lại món vay nhằm mục đích gì?
a) Xét xem hồ sơ có đúng không
b) Xét xem hồ sơ có đầy đủ không
c) Xét xem hồ sơ có chính xác không
d) Xét xem hồ sơ có thỏa mãn yêu cầu cho vay không
Câu 7. Bài tập
Cho dự án đầu tư 20.000, chi phí nghiên cứu phát triển 2000
Đầu tư năm 2010
Cho doanh thu 2011 đến 2014
Các chi phí sx, bán hàng, khấu hao 3100/năm/4 năm
Cho tỷ suất sinh lời của nhà đầu tư 20,96%, von vay ngân hàng 12%, thuế 32%, vốn vay 30%,
Doanh nghiệp lập bảng ngân lưu gửi ngân hàng, đề bài yêu cầu chỉ ra chỗ ko hợp lý trên bảng ngân lưu đó. Tính lãi NPV

ĐỀ THI KHU VỰC 1 (NGÀY 22/11/2015 - TẠI HVNH, HÀ NỘI)

Môn kế toán
Câu 1. Nội dung của VCSH NHTM. Giá trị thực của Vốn điều lệ là gì? Giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp của TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu do chính phủ quy định có đúng k? Khi thay đổi vốn điều lệ, NHTM phải làm những việc gì?
Câu 2: Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng.
Câu 3: Theo anh chị tài sản cố định hữu hình và công cụ dụng cụ giống và khác nhau ntn?
Câu 4: Ngày 30/x/y KHA nộp tiền mặt vào Agribank chuyển trả cho KHB có tài khoản tại Vietinbank số tiền là 1 tỷ 350 triệu đồng. Tính phí Agri phải thu biết:
- Phí chuyển tiền bằng 0,1% tổng số tiền chuyển, tối thiểu 11.000 đồng/ món, tối đa 220.000 đồng/ món.
- Phí kiểm đếm tiền mặt bằng 0,05% tổng số tiền chuyển (nếu yêu cầu chuyển trong vòng 3 ngày làm việc)

Môn tín dụng
Câu 1: Thế nào là bảo lãnh ngân hàng? Nêu chức năng của bảo lãnh ngân hàng.
Câu 2: Vốn lưu động được hiểu như thế nào, chọn đáp án đúng? Vì sao?
Câu 3: Giả sử Anh (chị) là cán bộ tín dụng, bằng kinh nghiệm hãy nêu những hạn chế trong phân tích phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng? Cách khắc phục những hạn chế đó?
Câu 4: Ngân lưu ròng và lợi nhuận kế toán có mối liên hệ như thế nào, chọn đáp án đúng:
a) Lợi nhuận kế toán là cơ sở để xác định ngân lưu ròng theo phương pháp trực tiếp
b) Lợi nhuận kế toán là cơ sở để xác định ngân lưu ròng theo phương pháp gián tiếp.
c) Ngân lưu ròng là cơ sở để xác định lợi nhuận kế toán theo phương pháp trực tiếp.
d) Ngân lưu ròng là cơ sở để xác định lợi nhuận kế toán theo phương pháp gián tiếp.
Câu 5: Giả sử Anh (chị) là cán bộ tín dụng, khách hàng cho vay là doanh nghiệp, điều kiện cơ bản cho vay là gì? Anh (chị) hiểu thế nào về năng lực pháp luật dân sự và trách nhiệm dân sự của doanh nghiệp.
Câu 6: Doanh nghiệp mua 1 hệ thống máy để thay cho hệ thống máy cũ đã lỗi thời. Hệ thống máy gồm 2 phần, máy I 400tr, máy II 200tr. Doanh nghiệp phải bỏ thêm chi phí lắp đặt và hướng dẫn công nhân viên sử dụng là 20tr.


Năm
2015
2016
2017
2018
2019
Doanh số bán ra trong 5 năm
Lượng bán (tấn)
570
580
678
702
750
Giá bán (triệu/tấn)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Doanh thu khi cho thu hoạch thuê
Phí dịch vụ
120
120
120
120
120
Chi phí vận hành
Trong năm đầu tiên hết 388tr, những năm sau mỗi năm thêm 10tr
Chi phí bán hàng
100
100
100
100
100
Chi phí quản lý
70
70
70
70
70

Trong những năm đầu, doanh nghiệp bán chịu 10% nhưng đến hết năm là phải trả hết. Năm cuối doanh nghiệp ko bán chịu mà phải trả hết tiền trong năm.
Doanh nghiệp dự định trong 5 năm sẽ bán hệ thống máy trên vì sợ lỗi thời.
Theo quy định hệ thống máy trên khấu hao trong 5 nam và số tiền thu hồi ước là 30tr.
Thuế TNDN 28%.
a) Xác định số tiền ban đầu đầu tư của DN.
b) Lợi nhuận gộp của DN qua các năm.
c) Lợi nhuận ròng của DN qua các năm.
d) Lượng tiền mặt của DN qua các năm.
e) Thời gian của dự án.
g) Số tiền mặt trong năm cuối cùng của doanh nghiệp.
h) Thời gian hoàn vốn của dự án. LSCK 7%/năm

Đang cập nhật ...

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn