Tải xuống mẫu đơn đăng ký dự thi Ngân hàng chính sách xã hội


Trong hồ sơ đăng ký dự thi vào Ngân hàng chính sách xã hội hàng năm đều có yêu cầu thí sinh có đơn đăng dự thi viết tay. Vì vậy bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn mẫu "Đơn đăng ký dự thi" để các bạn thuận tiện hơn. Nội dung mẫu 01/TDLĐ như sau:


Mẫu 01/TDLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———-o0o———

…..…, ngày … tháng … năm 20….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Viết tay)

                       Kính gửi: - Hội đồng tuyển dụng lao động NHCSXH.
                                       - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố ……………..


- Tên tôi là:
- Nam, Nữ:
- Sinh ngày:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Điện thoại liên lạc:                            ,Email:
- Dân tộc:
- Trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học…):
- Chuyên ngành đào tạo:
- Trường đào tạo:
- Ngoại ngữ:
- Tin học:
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển lao động năm 20….. của ngân hàng. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự thi tuyển lao động vào làm tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện/quận/thị xã/thành phố …………………………. thuộc chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố …………………………
Nếu trúng tuyển, tôi xin cam kết làm việc lâu dài tại NHCSXH tối thiểu là 05 năm trở lên và chấp nhận làm việc tại bất kỳ Phòng giao dịch NHCSXH nào thuộc chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố ……………………, chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức, quy định của Nhà nước và của NHCSXH./.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu Đơn đăng ký dự thi file word: TẢI XUỐNG

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn