Tổng hợp đề thi Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2020 khu vực Bắc Trung bộ


Thông tin kỳ thi mình đã đăng tải trên blog, các bạn có thể xem tại link NÀY. Dưới đây là 1 số câu hỏi trong đề thi tuyển dụng Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức cuối năm 2020 khu vực Bắc Trung bộ. Đề thi ra rất sát nội dung học trong trường nên bạn nào ra trường lâu rồi có lẽ sẽ thấy hơi khó.

Để nhận đáp án tham khảo, các bạn comment địa chỉ mail để mình gửi nhé.


ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Thời gian: 120 phút/ Ngày thi: T11/2020

I. LÝ THUYẾT

Câu 1: Tại sao các NHTM cần thực hiện tốt việc giám sát tín dụng?

Câu 2: Phương thức cho vay từng lần và phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng là hai phương pháp cho vay tương ứng sau :

A. Cho vay theo doanh số và cho vay theo dư nợ

B. Cho vay theo doanh số và cho vay theo tổng dư nợ

C. Cho vay theo doanh thu và cho vay theo dư nợ

D. Cho vay theo doanh thu và cho vay theo tổng dư nợ

Lựa chọn phương án đúng và lấy ví dụ minh họa.

Câu 3: Vốn lưu động của một Doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? Cách xác định nhu cầu vay vốn lưu động? 

Câu 4: Phân tích sự khác nhau giữa 2 phương pháp tính lãi trong cho vay tiêu dùng: phương pháp gộp và phương pháp lãi đơn.

II. BÀI TẬP

Bài 1:

Một số thông tin hoạt động của công ty Hoa Mai năm 2020 như sau:

1. Doanh thu dự tính cho năm kế hoạch 2020 là 60.000 triệu đồng tăng 45% so với năm trước.

2. Số dư tiền mặt tối thiểu là 2500 triệu đồng

3. Các giấy tờ có giá ngắn hạn ko thay đổi so với thời điểm cuối năm trước là 1500 triệu đồng

4. Khoản phải thu trung bình là 45 ngày bán hàng

5. Hàng tồn kho cuối kì là 6000 triệu đồng, trong đó 35% là nguyên vật liệu, 65% là thành phẩm

6. TSCĐ ròng hiện tại là 16.000 triệu đồng và đầu tư mới máy móc trong năm kế hoạch là 1800 triệu đồng với tổng số tiền khấu hao trong năm là 600 triệu đồng.

7. Các khoản mua sắm chiếm 30% doanh thu hàng năm và công ty dự tính mất 60 ngày để trả các khoản phải trả.

8. Các khoản thuế phải trả chiếm 1/4 khoản thuế của năm kế hoạch. (dự tính thuế thu nhập phải nộp là 306 triệu đồng )

9. Các giấy nợ ngắn hạn vẫn là 1980 triệu đồng

10. Các khoản nợ khác vẫn không đổi là 980 triệu đồng

11. Nợ dài hạn và cổ phiếu thường vẫn ở mức 5400 triệu đồng và 9000 triệu đồng tương ứng vì không có việc mua lại hay phát hành thêm cổ phiếu mới

12. Lợi nhuận để lại lũy kế tới cuối năm 2019 là 6600 triệu đồng. Biết rằng lợi nhuận để lại để tái đầu tư của năm 2020 là 1800 triệu đồng

Yêu cầu :

Lập bảng cân đối kế toán dự tính năm 2020 bằng phương pháp phán đoán. Cho biết để tăng doanh thu lên 60.000 triệu đồng năm 2020 công ty cần nguồn tài trợ bao nhiêu!

Bài 2:

Trước quý 2/2020 CTCP Nam Anh gửi đến NHTM X hồ sơ xin vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng khu du lịch công ty đang đầu tư. Giá trị dự toán của dự án đc NHTM X chấp nhận như sau:

+ Tổng mức vốn đầu tư và thực hiện dự án gồm:

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 180 tỷ đồng

- Chi phí XDCB 300 tỷ đồng

- Chi phí XDCB khác 50 tỷ đồng

- Dự kiến mua trang thiết bị 200 tỷ đồng

- Chi phí vận chuyển 0.4 tỷ đồng

+ Vốn tự có của DN tham gia thực hiện dự án = 30% giá trị dự toán của dự án

+ Lợi nhuận dự kiến DN thu được hằng năm sau khi thực hiện dự án là 5 tỷ. Biết rằng sau khi thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 50% so với trước đầu tư.

+ Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hằng năm 15%

+ Các nguồn vốn khác tham gia thực hiện dự án 16,7 tỷ đồng

Yêu cầu:

1. Xác định mức cho vay tối đa đối với dự án

2. Xác định thời hạn cho vay hợp lý với dự án

Biết rằng:

- Công ty cam kết dùng toàn bộ khấu hao từ được hình thành từ vốn vay và phần lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án đc dùng để trả nợ ngân hàng.

- Các nguồn khác để trả nợ ngân hàng hàng năm 30,23 tỷ đồng

- Giá trị tài sản thế chấp 780 tỷ đồng

- Khả năng vốn NH đáp ứng đủ nhu cầu vay

- Qui mô vốn của NHTM X thời điểm xét là 4100 tỷ đồng

- Dự án khởi công ngày 15/07/2020 và đưa vào sử dụng 12 tháng sau ngày khởi công

- Công ty không có nợ với NH hoặc các TCTD khác.

Chúc các bạn thành công !!

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

2 Nhận xét

  1. cho em xin đáp án với ạ! mail e nguyenhoangchinh1975@gmail.com, em cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh25.9.22

    cho em xin đáp án với ạ! mail e doquan280800@gmail.com, em cảm ơn!

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn