Tài liệu ôn lại kiến thức và giải bài tập môn thuế chuyên ngành thi công chức (thầy Trường HVTC)


Tài liệu gồm:

- Bài giảng tổng hợp lý thuyết 4 luật thuế 2019

- 24 Bài tập thuế

- Bài giải chi tiết

- File ghi âm 12 buổi học

Người biên soạn: 

PGS, TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế và Hải quan Học viện Tài chính

Những nguyên tắc chung khi làm bài tập

▪ Xác định văn bản pháp lý có hiệu lực:

- Nếu dữ kiện đề bài cho rõ kỳ tính thuế; tháng 6/2019; năm 2020, năm 2021…

- Nếu dữ kiện đề bài không cho rõ  kỳ tính thuế; Năm 2020, trong năm tính thuế, tháng tính thuế...

▪ Nếu đề bài không cho rõ dữ kiện để tính thuế

▪ Đọc kỹ yêu cầu đề thi trước khi đọc dữ kiện

▪ Nguyên tắc chung về trình bày

- Viết công thức

- Liệt kê rõ từng căn cứ

- Giải thích rõ cách tính

Các dạng bài tập cơ bản có trong đề thi:

1) Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

2) Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

3) Tính GTGT theo phương pháp trực tiếp kết hợp với tính thuế TNCN

4) Tính thuế TNDN chi phí xuôi

5) Tính thuế TNDN chi phí ngược

6) Tính bổ sung thuế TNDN so với thuế đã kê khai

7) Tính thuế TNCN người Việt Nam

8) Tính thuế TNCN người nước ngoài

Mình giới thiệu một số dạng bài tập chủ đạo, để xem tất cả các bài còn lại và lời giải chi tiết các bạn tải file tài liệu phía dưới bài viết nhé.

DẠNG 1: TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

BÀI 1: Một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo  ở  Hà  Nội nộp thuế  GTGT theo phương pháp khấu trừ

kê khai thuế theo tháng trong tháng 7/2012 có tình hình sau:

1) Mua máy đóng gói kẹo từ  công ty A, giá  mua chưa có  thuế  GTGT ghi trên hoá đơn GTGT 400 trđ, thanh toán qua ngân hàng đúng quy định pháp luật.

2) Mua ngô hạt do Công ty cổ  phần  ABC trực tiếp trồng bán ra theo giá  chưa thuế  GTGT ghi trên hoá đơn 200 trđ, thanh toán qua ngân hàng đúng quy định của pháp luật.

3) Mua công cụ  SX, giá  mua chưa thuế  GTGT ghi trên hoá  đơn GTGT 19 trđ, thanh toán bằng tiền mặt. 

4) Mua xe ô tô chở  người 5 chỗ  ngồi với giá  mua đã  có  thuế  GTGT ghi trên hoá  đơn 2.200 trđ, Công ty đã thanh toán qua ngân hàng đúng quy định của pháp luật.

5) Thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng trên là 10%, riêng ngô hạt là 5%.

▪ Yêu cầu:

1. Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tháng 7/2019 của công ty này.

2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong tháng của công ty. Biết rằng, hoá đơn mua vào đều là hoá đơn hợp pháp, được lập đúng quy định của pháp luật.

3. Giả  sử  tổng số  thuế  GTGT đầu ra trong tháng là  250 trđ, thuế  GTGT đầu vào chưa khấu trừ  hết tháng 6/2019 chuyển sang là  10 trđ. Hãy xác định số  thuế  GTGT phải nộp tháng 7/2019 của công ty này.

BÀI 2: Một DN kinh doanh ô tô  ở  TP Hồ  Chí  Minh nộp thuế  GTGT theo phương pháp khấu trừ

khai thuế theo tháng trong tháng 9/2019 có tình hình sau:

1) Mua 40 chiếc xe ô tô chở  người 5 chỗ  ngồi từ  Công ty Toyota Việt Nam với  giá  mua chưa thuế  GTGT ghi trên hoá  đơn là  1.800 trđ/chiếc. Trong đó, 36 chiếc mua theo đơn đặt hàng của khách, 2 chiếc sử  dụng làm mẫu để  khách mua ô tô lái thử, 2 chiếc sử  dụng làm phương tiện đi lại của cán bộ, nhân viên trong công ty. Công ty thanh toán trả  chậm theo quy định tại hợp đồng.

2) Tổng số  tiền mua xăng dầu theo giá  chưa có  thuế  GTGT phục vụ  hoạt động kinh doanh trong tháng theo các hoá đơn GTGT là 200 triệu đồng. Công ty đã thanh toán qua ngân hàng đúng quy định của pháp luật.

3) Xuất tiền mặt trả tiền mua công cụ tháng 7/2019 với tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn GTGT là  88  triệu đồng. Số  thuế  GTGT đầu vào mua công cụ  này đã  được khấu trừ  ở  kỳ khai thuế tháng 7/2019. 

4) Phát hiện tờ hoá đơn mua đồ dùng văn phòng tháng 6/2019 bị bỏ sót chưa kê khai với giá mua chưa thuế GTGT là 6 triệu đồng.

▪ Yêu cầu:

1, Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế tháng 9/2019 của công ty này.

2, Xác định tổng số  thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ  phát sinh tháng 9/2019 của công ty này. Biết rằng, tất cả các hoá đơn mua hàng đều là hoá đơn hợp pháp.

3. Giả  sử  tổng số  thuế  GTGT đầu ra trong tháng là  7.800 trđ. Hãy xác định số  thuế  GTGT phải nộp tháng 9/2019 của công ty này.

BÀI 3: Một doanh nghiệp kinh doanh taxi ở Hà Nội nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  kê khai thuế theo tháng trong tháng 5/2019 có tình hình như sau:

1) Mua xăng xe, giá  mua đã  có  thuế  GTGT ghi trên hoá  đơn GTGT 6.600 trđ, hoá  đơn hợp pháp và lập đúng quy định pháp luật.

2) Mua 15 xe ô tô chở  người 5 chỗ  ngồi phục vụ  hoạt động kinh doanh, giá  mua chưa thuế GTGT mỗi chiếc ghi trên hoá đơn GTGT hợp pháp 2 tỷ đồng.

3) Chi trả  tiền thuế  sửa chữa lớn các xe, giá  sửa chữa chưa thuế  GTGT ghi trên hoá  đơn GTGT hợp pháp 400 trđ.

4) Thuế suất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ trên đầu là 10%.

5) Hàng hoá  và  dịch vụ  mua vào đầu thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

▪ Yêu cầu

1. Cho biết thời gian nộp tờ khai và nộp thuế tháng 5/2019 của công ty này.

2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng 5/2019 của công ty này.

3. Giả  sử  tổng số  thuế  GTGT đầu ra trong tháng là  400 trđ. Số  thuế  chưa khấu trừ  hết tháng trước chuyển sang là  200 trđ. Hãy xác định số  thuế  GTGT phải nộp tháng 5/2019 của công ty này.

4. Giả  sử  hoá  đơn mua xăng xe người bán chỉ  ghi tổng giá  thanh toán, không ghi tách riêng giá  bán chưa thuế  GTGT, thuế  GTGT và  tổng giá  thanh toán thì  việc xử  lý  khấu trừ  thuế GTGT đối với trường hợp này như thế nào?

BÀI 4: Một doanh nghiệp sản xuất xi măng nộp thuế  GTGT theo phương pháp khấu trừ  khai thuế theo tháng trong tháng 9/2019 có tình hình sau:

1) Xuất kho tiêu thụ  nội địa 22.000 tấn xi măng. Trong đó, 2000 tấn tặng khách hàng theo chương trình khuyến mại (mua 10 tặng 1) đúng quy định pháp luật về  thương mại. Giá  bán chưa thuế GTGT 1 trđ/tấn.

2) Xuất khẩu 10.000 tấn clinker với giá  FOB 600.000 đ/tấn. Hàng xuất  khẩu có  đủ  hồ  sơ theo quy định của pháp luật.

3) Xuất kho 200 tấn xi măng để xây dựng nhà văn phòng của công ty.

4) Xuất kho 100 tấn xi măng tặng khách hàng dùng thử  không thu tiền. Hoạt động khuyến mại này chưa đăng ký với CQ nhà nước có thẩm quyền.

▪ Yêu cầu:

1. Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế GTGT tháng 9/2019 của công ty này.

2. Các trường hợp xi măng xuất kho để  xây dựng nhà  văn phòng, khuyến mại, tặng khách hàng dùng thử có phải tính thuế GTGT không? Giá tính thuế được quy định như thế nào?

3. Tính thuế GTGT phải nộp trong tháng 9/2016 của doanh nghiệp này. Biết rằng, tổng thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng 9/2019 là 1.300 trđ. DN không có thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ tháng 9/2019 chuyển sang. 

BÀI 5: Công ty ABC nộp thuế  GTGT theo phương pháp khấu trừ  trong tháng 4/2019 có  tài liệu sau:

▪ Mua 100 tấn hạt điều tươi từ  công ty BB với giá  chưa thuế  GTGT 24.000 đồng/kg. Chi phí  vận chuyển số  điều này trả  cho một doanh nghiệp vận tải theo giá  chưa thuế GTGT ghi trên hoá  đơn GTGT là  100 trđ. Trong tháng, công ty bán lại cho doanh nghiệp X 90 tấn với giá chưa thuế  GTGT là  26.000 đồng/kg. 10 tấn còn lại được bán cho các hộ kinh doanh cá thể với giá bán chưa thuế GTGT là 26.200 đồng/kg.

▪ Uỷ  thác cho công ty AAA nhập khẩu 20 tấn thịt bò  đông lạnh từ  Úc, già  CIF 200 trđ/tấn. Hoa hồng uỷ thác nhập khẩu trả cho công ty AAA đã bao gồm thuế GTGT là 55 trđ. Trong tháng công ty ABC đã  bán toàn bộ  số  thịt bò  này cho các DNTM KD siêu thị với giá bán chưa thuế GTGT 210 tr/tấn.

▪ Mua từ  một DNSX 300.000gram giấy Double A với giá  mua chưa có  thuế  GTGT 60.000 đồng/gram. Trong tháng đã  tiêu thụ  290.000gram với giá  bán đã  có  thuế GTGT 77.000 đồng/gram.

▪ Xuất 200gram giấy Double A để sử dụng cho các bộ phận quản lý của công ty.

▪ Sử  dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý  để  giao 50.000 chiếc  áo cho một đại lý bán đúng giá. Cuối tháng, đại lý  lập bảng kê báo cáo đã  tiêu thụ  50.000 chiếc (theo giá  bán chưa thuế  GTGT do DN quy định 200.000 đ/chiếc). Hoa hồng đại lý  đã  trả 4% giá bán chưa thuế GTGT của số lượng áo tiêu thụ trong tháng.

▪ Chi trả tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài với giá thuê chưa thuế GTGT 40 trđ. Theo hợp đồng ký với bên nước ngoài, bên Việt Nam phải chịu chi phí  ăn  ở  trong thời gian chuyên gia làm việc  ở  Việt Nam. Chuyên gia nhận lương từ  DN nước ngoài.

▪ Tổng thuế  GTGT của các hàng hoá, dịch vụ  mua ngoài khác tập hợp trên hoá  đơn GTGT phục vụ  hoạt động kinh doanh là  50 triệu đồng. Trong đó, thuế  GTGT đầu vào của một số  vật  tư bị  tổn thất do hoả  hoạn không xác định được trách nhiệm bồi thường và không mua bảo hiểm là 10 triệu đồng.

▪ Yêu cầu 1. Xác định thuế GTGT doanh nghiệp này phải nộp trong tháng, biết rằng:

▪ Thuế  xuất thuế  GTGT của các hàng hoá, dịch vụ  …: 10%. Riêng thuế  suất hạt điều tươi và thịt bò đông lạnh ở khâu thương mại là 5%.

▪ Các hàng hoá, dịch vụ  mua vào đều thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của PL và có hoá đơn hợp pháp. Hoá đơn bán hàng được lập đúng quy định của pháp luật.

▪ Thuế GTGT chưa được khấu trừ hết kỳ trước chuyển sang là 15 trđ.

2. Giả xử hoá đơn công ty AAA lập cho hoa hồng uỷ thác không ghi tách riêng giá bán chưa thuế  GTGT, chỉ  ghi tổng  giá  thanh toán của tiền hoa hồng nhận được là  55 trđ. Các điều kiện khác không đổi. Hãy xác định lại thuế GTGT công ty ABC phải nộp.

3. Giả  xử  hoá  đơn bán giấy Double A công ty ABC lập không tách riêng giá  bán chưa thuế, chi phí  tổng giá  bán theo giá  thanh toán là  77.000 đồng/gram. Các điều kiện khác không đổi. Hãy xác định lại thuế GTGT công ty ABC phải nộp.

LINK TẢI VỀ BẢN FULL TÀI LIỆU VÀ BÀI TẬP THUẾ THẦY TRƯỜNG

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn