Tổng hợp đề thi trắc nghiệm Ngân hàng Quân đội MBMột số câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi tuyển dụng Ngân hàng Quân đội (MB) các năm được mình tổng hợp lại theo các nhóm nội dung phục vụ cho các bạn ôn thi năm nay. Các bạn để lại địa chỉ email dưới phần bình luân để nhận đáp án tham khảo nhé

Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm trong Đề thi MB các năm như sau

I/ Nghiệp vụ (23 câu)

1. Điểm khác giữa công ty tài chính và Ngân hàng
a. mở tài khoản thanh toán cho khách hàng
b. được huy động vốn dài hạn
c. được đầu tư tài chính
d. cả 3

2. Hối phiếu mệnh giá 100$, mức sinh lời gì gì ấy là 20%. Tính giá trị khi bán hay sao ấy
A 100 
B 80,23 
C 83,33 
D ko nhớ nữa

3/ Ai là người kiểm tra chứng từ trước tiên?
a. gdv, kế toán
b. giám đốc 
c,d ko nhớ

4/ loại hình doanh nghiệp của ngân hàng thương mại?
a. cổ phần và TNHH 1 thành viên 100% nhà nước...
b. cổ phần và TNHH 2 thành viên
c. cổ phần
d. đều sai

-> chọn A (theo điều 6 luật các TCTD)

5/ đại loại là phương thức thanh toán giữa ngân hàng trong nước và nước ngoài:
a. thanh toán bù trừ
b. thu hộ chi hộ
c. mở tk lẫn nhau
d. tất cả đều đúng

6/ Các KPT = 8200, HTK = 10500, phải trả ng bán = 7800, tiền =1200, nợ ngắn hạn khác = 3100, TS lưu động khác = 800, VLĐ ròng = 1000. Chính sách tín dụng quy định VLĐR phải chiếm ít nhất 25% mức chênh lệch giữa TS lưu động và nợ ngắn hạn phi ngân hàng. Hỏi hạn mức tín dụng áp dụng cho DN này là bao nhiêu?

7/ Doanh nghiệp lãi vay khoản vay 30 tỷ với lãi suất 12%/năm. Thuế TNDN là 40%. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 15 tỷ. Tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay là bao nhiêu?
A. 8
B. 0,2
C. 4,17

8/ Công cụ thường được sử dụng trong chính sách tiền tệ?

9/ A có các số liệu sau: 
Tiền gửi không kỳ hạn của doanh nghiệp: 100 tỷ; chi phí 6% 
Tiền gửi kỳ hạn của doanh nghiệp và tiết kiệm của dân cư: 300 tỷ, chi phí: 8%
Vốn đi vay 100 tỷ, chi phí 10%. 
Tính chi phí huy động vốn bình quân của A.

10/ Dự án kinh doanh vay vốn có các số liệu sau:

Khoản phải thu : 8200 Hàng tồn kho: 10500 phải trả người bán: 7800 Tiền: 1200

Nợ ngắn hạn khác: 3100 Tài sản lưu động khác: 800 vốn lưu động ròng: 1000

Biết ngân hàng yêu cầu vốn lưu động ròng tham gia vay vốn phải đạt ít nhất 25 % giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phi ngân hàng. Hỏi hạn mức tín dụng của doanh nghiệp là bao nhiêu?


11/ Khách hàng đến rút tiền từ quầy giao dịch. Khi viết chứng từ thì số tiền trên chứng từ lớn hơn số tiền có trong tài khoản của khách hàng bạn sẽ làm gì?
a, Yêu cầu khách hàng viết lại chứng từ 
b, Yêu cầu khách hàng sửa lại chứng từ 
c, Chấp nhận chứng từ

12/ Đối với ngân hàng thì loại tài sản đảm bảo nào là an toàn nhất?
a, đất thế chấp ... gì đó
d, sổ tiết kiệm do chính ngân hàng đó phát hành

 -> rõ ràng đáp án là d rồi.

13/ tại mỗi mức tiền lương nhất định, tỷ lệ thất nghiệp sẽ là tỷ lệ giữa:
a, số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó và cầu lao động. 
b, Cầu lao động và số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó 
c, Cầu lao động và cung lao động
d, Số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó và cung lao động 
e, Cung lao động và số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó..


14/ Bạn có hẹn với khách hàng, bạn đến đúng giờ và chờ 30 phút sau khách hàng mới đến. Nhưng khách hàng lại bảo với bạn rằng ông ấy đang rất bận và chỉ có vài phút cho bạn. Bạn sẽ ...
a, Cố gắng nói và trình bày thật nhanh để kết thúc cuộc nói chuyện sớm 
b, Hẹn khách hàng vào 1 dịp khác
c, ......
d, Nói với khách hàng rằng trong thời gian vài phút bạn chỉ nói được 1 vài ý chính có ảnh hưởng đến quyết định mua hoặc ko của khách hàng và sau đó bạn chỉ tập trung nói vào những ý đó.


15/ Hợp đồng thế chấp tài sản là hợp đồng gì?
a, Hợp đồng kinh tế 
b, Hợp đồng dân sự
c, Hợp đồng kinh kế hoặc hợp đồng dân sự 
d, cả 3 ý trên đều sai.

16/ Khi DN quyết định đầu tư một dự án, điều này sẽ ảnh hưởng đến:
A. Dòng tiền
B. Quy mô sản xuất
C. Cơ cấu vốn
D. Cả A và B

17/ Khách hàng được nộp ngoại tệ vào ngân hàng trong trường hợp nào?
a. KH là công ty nộp ngoại tệ mặt để trả tiền vay
b. KH là cá nhân bán ngoại tệ cho ngân hàng
c. KH là cá nhân gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ
d. b và c

18/ căn cứ tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc của NHTM?
a. tiền gửi và giấy tờ có giá
b. tiển gửi và vay tổ chức tín dụng khác
c. vay ngân hàng nhà nước
d. tổng tiền gửi tiết kiệm

19/ những hồ sơ vay vốn nào dưới đây là hợp lý
a. vay chi thưởng nhân viên
b. vay trả lương nhân viên
c. vay trả lãi ngắn hạn cho ngân hàng cho vay
d. vay chi phúc lợi

20/ Nợ xấu của ngân hàng là:
A. Khoản nợ không thể thu hồi được và cần xử lý bằng trích lập dự phòng rủi ro
B. Khoản nợ mà chủ nợ không thể thanh toán nghĩa vụ nợ theo quy định trong hợp đồng
C. Khoản nợ mà ngân hàng cần phát mại tài sản thế chấp
D. Khoản nợ mà ngân hàng chưa thu được gốc cho vay

Giải thích các đáp án
Câu A. Nợ xấu chưa chắc đã là khản nợ khong thể thu hồi được mà chỉ là nợ quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ ->sai

Câu B. Câu này thì chắc chắn sai rồi. Chủ nợ thì làm sao phải thanh toán nghĩa vụ nợ. Có khi bạn nhầm với con nợ

Câu C: Sai vì lúc phát hiện ra đây là khoản nợ xấu thì vẫn chưa phát mại được tài sản thế chấp được ngay

Câu D: đúng vì "Nợ xấu hay nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn, có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ, điều này thường xảy ra khi các con nợ đã tuyên bố phá sản" hoặc đã tẩu tán tài sản. Nợ xấu gồm các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên thường quá ba tháng căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp."21/ Giả sử lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 6%/năm và dự kiến lãi suất thị trường sẽ ổn định trong thời gian 6 tháng tới. Như vậy, lãi suất kép cho 6 tháng sẽ là:
A. 6%/năm
B. 6,0755%/năm
C. 6,0606%/năm
D. 6,03%/năm

22/ Khi cung tiền tăng và vòng quay của tiền giảm thì
A GDP tăng, lạm phát tăng
B GDP giảm, lạm phát tăng 
C GDP tăng, lạm phát giảm 
D GDP giảm, lảm phát giảm

Theo công thức MV=PQ thì việc tăng cung tiền và vòng quay tiền giảm mà không nói rõ là tốc độ tăng của cái nào so với cái nào thì mình cứ chọn GDP tăng lạm phát tăng thôi!

Theo công thức V=GDP danh nghĩa /M2 trung bình (trong đó M2 là lượng tiền lưu thông và tiền gửi kì hạn)

Như vậy V giảm thì GDP giảm. V giảm thì lạm phát cũng giảm

Nhưng mà ở đây lại nói là cung tiền tăng như vậy là lạm phát tăng ... nên mình cũng đang băn khoăn23/ Ông A rút 5tr từ ATM thì ảnh hưởng thế nào đến dòng tiền M1/M2? (mình đánh bừa M1 ko ảnh hưởng


II/ IQ (16 câu)

1/ Tìm chữ khác nhất trong các chữ A N Z F E

2/ Có 36 tem thư và 20 phong bì, mỗi phong bì dán 1 hoặc 2 tem. Hỏi có bao nhiêu phong bì dán 2 tem biết số tem được dán hết?

3/ 1 hình vuông có chu vi là p thì diện tích là bao nhiêu?

4/ Quãng đường từ nhà đến trường nam đi vận tốc 60km/h bằng xe máy, quãng đường đó nam đi từ trường về nhà bằng xe đạp với vận tốc 50km/h. thời gian đi từ trường về nhà lâu hơn thời gian đi từ nhà đến trường là 1h. tính quãng đường?

5/ 1 cô ca sĩ thi hát được 942568 phiếu bình chọn chiếm 40% tổng lượt bình chọn, cô phải đạt 50% mới được vào vòng tiếp theo. hỏi cần bao nhiêu % trong số bình chọn còn lại.

6/ tổng số kẹo của Nga Nam Trung bằng 72. nếu số kẹo của nga gấp 3 lần kẹo nam và bằng 3/4 số kẹo trung thì khi đấy số kẹo của nam là bao nhiêu?

7/ trung bình cộng 3 số bằng 86, giả sử 1 số bằng 2a thì 2 số còn lại bằng bao nhiêu?

8/ vòi 1 chảy đầy bể trong 3h. Vòi 2 chảy đầy bể trong 12h. Hỏi cả 2 vòi cùng chảy thì bao lâu được 3/4 bể?
a.1h30 
b.1h20 
c.2h30
d. 1h48

9/ trong lớp tỉ lệ nam nữ là 2:3. Biết thêm 4 bạn nam thì là 2:5. Vậy lớp có bn bạn nam? 6 10/ có 3400 cử tri nhưng chỉ có 40% đi bầu cử. Đại biểu được 408 phiếu bầu thì tỷ lệ là? 30%

11/ Một lớp có 40 học sinh và thêm 1/3 số học sinh của toàn trường tham gia học môn Hóa. 1/4 số học sinh học môn Hóa đăng ký học môn Lý. Biết số học sinh học Lý và Hóa bằng 1/8 số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
a.120 
b.240 
c.360 
d.480

12/ diện tích mặt ngoài hình lập phương là 96cm3, hỏi thể tích hình lập phương?

13/ Nhà bán buôn bán giá cao hơn 40% giá của nhà sản xuất. Nhà bán lẻ lại bán cho khách hàng với giá cao hơn 25% giá của nhà bán buôn. Hỏi khách hàng phải mua với giá cao hơn bao nhiêu so với giá của nhà sản xuất. Câu này đáp án 75%

14/ Nam và An được trả X$ để sơn 1 căn phòng, Nam làm 3h20 phút, An làm 2h40 phút. Theo tỉ lệ giờ làm thì Nam được trả bao nhiêu? (ko nhớ cụ thể X=?) 0.8 X

15/ Nhân tố nào không làm ảnh hưởng đến nguồn cung cầu ngoại tệ? (mức lương tương đối giữa các nước/ mức phúc lợi xã hội khác nhau giữa các nước/ tỉ lệ lãi suất tương đối giữa các nước/ tỉ lệ lạm phát tương đối giữa các nước)

16/ Một trường ĐH có tỉ lệ GV/SV là 1/11. Giáo viên được trả trung bình 24tr/người. Tổng tiền lương nhà trường phải trả cho GV là 3120tr. Hỏi số SV của trường là bao nhiêu? (Mình ko nhớ mấy con số này lắm, chỉ nhớ đáp án là 1430 SV)

III/ EQ và hiểu biết chung (36 câu) 

1/ ATM là viết tắt của từ nào?

2/ Laura lấy số liệu về nhân khẩu học của KH tiềm năng thì nên lập kế hoạch kiểu gì?
a. định lượng
b. định tính
c. ko nhớ
d. sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh

3/ Đứng đầu chính phủ là ai? Thủ tướng

4/ Yếu tố nào ko cần thiết với xây dựng tầm nhìn?
A tiếng vang lớn 
B hợp lí chi phí 
C tính hiện thực 
D tính thực tế

5/ Khi mình thấy dự án rất phù hợp nhưng khi đến xem tài sản bảo đảm thì bạn thấy ko ưng ý bạn sẽ thế nào
A bực tức tỏ vẻ khó chịu
B vẫn cười hồ hởi hứa hẹn với KH sẽ cho vay
C ko tỏ thái độ gì cả, nói với KH sẽ về trình xuất sếp

6/ Bạn mới đi làm muốn sếp như thế nào để mau tiến bộ
A kĩ tính, nghiêm khắc
B xuề xoà 
C soi mói 
D khó tính

7/ Việt Nam trải dài bao nhiêu mũi giờ quốc tế

8/ Nhân tố nào không phải là nhân tố sản xuất trực tiếp?
A. Vốn; 
B . Nghiệp chủ, 
C. Người lao động; 
D Phúc lợi doanh nghiệp

9/ Những nước có tỷ lệ Tiết kiệm cao thường có sản lượng bình quân đầu người cao vì? 

10/ Nghiên cứu thị trường là chức năng quan trọng của?
A. Marketing; 
B. Quản trị; 
C. Sản xuất; 
D. Lãnh đạo.

11/ Những điều nào là không thành công trong đào tạo:
a. Người được đào tào ko hài lòng về chương trình đào tạo
b. Chương trình đào tạo ko có gì mới
c. Người được đào tạo ko có kiến thức và kinh nghiệm mới
d. Người được đào tạo ko tiến bộ trong công việc.
e. Tất cả các học viện ko hài lòng với người huấn luyện.

12/ Điều nào không được khuyến khích trong hoạt động nhóm:
a. Đến muộn cũng ko sao vì đã có người khác làm rồi
b. Ý kiến của bạn khác là ko đúng (hay gì đó đại loại thế), phải phản đối ngay
c. Bạn trong nhóm trình bày quá dài dòng, cần phải ngăn lại ngay để tránh mất thời gian.
d. …..

13/ Điều gì dẫn đến xung đột nhóm:
a. Mục tiêu là rõ ràng (or đại loại vậy)
b. Nguồn lực ko giới hạn
c. ……..
d. Cạnh tranh quá gawy gắt

14/ Điều gì thể hiện tính liên kết của nhóm? … 

15/ Theo Maslow, nhu cầu xã hội đứng thứ mấy?

16/ Chính sách giá là công việc của bộ phận nào?
a. Tài chính
b. Kế toán
c. Marketing

17/ Các biểu hiện: Mắt tinh nhanh (đại ý thế); Hai tay và hai chân hơi bắt chéo; Người đứng thẳng; Tay nắm chặt là của người:
A. Chăm chú lắng nghe
B. Thế thủ
C. Thất vọng
D. Tất cả đều sai

18/ Người chăm chú lắng nghe có biểu hiện:
A. Mắt tinh nhanh và người hơi hướng về phía trước
B. C. D không nhớ vì đọc a là t khoanh luôn

19/ Với vị trí là người bán hàng, bạn muốn KH nhớ đến mình ntn?
A. người am hiểu sản phẩm mình bán
B. Người bán hàng có phong cách ấn tượng
C. Người bán hàng tư vấn được cho KH những sp giá rẻ nhất và chất lượng tốt nhất
D. Người bh tư vấn cho KH những sp phù hợp nhất với điều kiện và hoàn chảnh của KH.

20/ Một người đồng nghiệp muốn chuyển phòng ban khác nhưng không dám hỏi sếp vì sợ sếp không đồng ý. Người đó rất phiều lòng nên đem chuyện tâm sự với đồng nghiệp. Bạn sẽ khuyên người đó thế nào?
A. Suy nghĩ kỹ là rất tốt nhưng cần phải hành động nữa.
B. Hỏi càng sớm càng tốt để biết ý sếp, mình còn có định hướng.
D. Chọn lựa thời điểm thích hợp để hỏi.

21/ Tỷ lệ thất nghiệp (Số người sẵn sàng làm việc tại mức lương đó và cung lao động) 

22/ Tiền polyme được in năm nào? (2003)

23/ Bạn nỗ lực làm việc vì:
A. Bạn muốn mọi việc được chu tất
B. Được sếp công nhận và thưởng vào cuối năm
C. Được sếp khen ngợi
D. Được đồng nghiệp nể phục

24/ Trong nghệ thuật đàm phán, "hòa giải" dùng tốt nhất khi nào:
A. - Bạn nhận thấy mình sai và muốn gây tin nhiệm cho lần sau
- Nhận thấy mình ở thế yếu và muốn giảm tối thiểu thiệt hại
- Sự hòa hợp và ổn định là quan trọng hơn
B. - Sức mạnh các bên là như nhau và cùng muốn có lợi ích
- Muốn đạt một giải pháp tạm thời cho tình thế phức tạp
C,D: T không nhớ vì 2 cái này không liên quan mấy đến câu hỏi.

25/ Khi có rắc rối với người khác, bạn sẽ:
A. Đại ý là dùng tiền để giải quyết, tốn kém bao nhiêu cũng chơi.
B. Thỏa hiệp
C. Tranh luận bình tĩnh và tìm ra các giải quyết ít thiệt hại nhất
D. ...kể cả phải dùng vũ lực để giải quyết =))

26/ Theo nghiên cứu vủa viện gì gì đấy về đào tạo kỹ năng mềm thì yếu tố nào quyết định thành công trong công việc:
A. Kiến thức chuyên môn chiếm 85%
B. Thái độ làm việc chiếm 85%
C. Kỹ năng mềm chiếm 85%
D. .........

27/ Điều nào được ưu tiên nhất trước buổi thuyết trình:
A. Slide
B. Các câu hỏi có thể bị hỏi
C. Trang phục
D. Tập dượt và chuẩn bị kỹ càng bài thuyết trình

28/ Điều nào tạo nên một người thuyết trình giỏi:
A. Tố chất
B. Tự tin
C. ....
D. Tích lũy kiến thức và luyện tập thường xuyên

29/ Khi bạn đang xếp hàng ở 1 cơ quan hành chính, có người mới đến lại bon chen lên trên. Bạn sẽ:
A. Chen lên trên nó
B. Nói với nó là bạn cũng mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn đang phải xếp hàng chờ đến lượt
C. Nói với nó là bạn đang rất bận, hãy để bạn lên trên, nếu k thì bạn sẽ nhường (đại ý thôi)
D. Kệ hay sao í

30/ thời gian hợp lý để trả lời email cảu đối tác khách hàng?
a. 1 ngày
b.2 ngày
c.3 ngày
d. ngay khi nhân được email

31/ những điều gì người làm việc hiểu quả không nên thực hiện trong ngày
a. don dẹp, sắp xếp tài liệu hợp lý
b. gặp gỡ với tất cả những người có nhu cầu cần gặp mình c.trả lời email ngay khi nhân đc
d....

32/ Mô hình MBO (manager by object hình như thế ) quản lý theo phương pháp nào:
a. áp chỉ tiêu trên xuống
b. lựa chọn theo mục tiêu thử thách
c. k nhớ nữa

33/ ma trận FEE dùng để làm gì trong quản trị chiến lược:
a. xác định chiến lược cạnh tranh
b. xác định mục tiêu cạnh tranh
c. phân tích trong/ngoài DN

34/ Mô hình ma trận phù hợp với:
a. Một thủ trưởng
b. Kinh doanh nhỏ lẻ
c. Bất kì doanh nghiệp nào cũng áp dụng được
d. Doanh nghiệp nhiều dự án

35/ Sau 1 thời gian tìm hiểu, doanh nghiệp quyết định hướng đến đối tượng khách hang là sinh viên. Vậy DN đã xác định: (minh chỉ nhớ đã chon là thị trường mục tiêu)

36/ Sự thất bại của hoạt động khởi sự kinh doanh nhỏ nhất là do đâu?
a. Không tìm thấy khách hàng
b. Thiếu nguồn tài trợ
c. Thiếu kỹ năng quản lý tốt
d. Đánh giá không đúng khả năng của doanh nghiệp
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn