Câu hỏi tự luận nghiệp vụ hải quan có giải thích

Các câu hỏi được mình tổng hợp từ đề thi chính thức Tổng cục Hải quan các năm gần đây, phục vụ việc ôn thi của bạn đọc. Đáp án giải thích mình sẽ vẫn gửi qua email cho các bạn comment dưới cuối bài viết nha !!

Câu hỏi về Luật CBCC:

1. Trong Luật CBCC đã nêu những nguyên tắc nào trong việc quản lý CBCC?

2. Luật CBCC đã nêu, cơ quan quản lý CBCC có thẩm quyền gì trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với CBCC?

3. Trình bày cơ cấu tổ chức cơ quan hành pháp nhà nước CHXHCNVN theo hiến pháp năm 1992?

4. Khi được là người CBCC đứng đầu, anh chị có nghĩa vụ gì, tại sao?

5. Đối tượng công chức là người đứng đầu khác với đối tượng công chức được quy định chung là gì?

6. Theo luật CBCC quy định, CBCC được quy định những nhiệm vụ cụ thể nào? Tại sao? 

7. Trong luật CBCC đã quy định đạo đức CBCC gồm những nội dung nào, giải thích rõ yêu cầu đó? Liên hệ trong tình hình hiện nay qua các cuộc vận động.

8. Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn, anh chị hãy cho biết những việc CBCC không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, trong luật CBCC đã quy định như thế nào tại sao? 2đ

9. Theo luật CBCC quy định CBCC trong văn hóa giao tiếp nơi công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân. Giải thích rõ yêu cầu đó.

10. Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn, anh chị  hãy trinhg bày đội ngũ trong hệ thống chính trị nước CHXHCNVN từ trung ương đến cấp huyện? 1đ

11. Theo luật CBCC anh chị hãy trình bày việc đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, phân loại đánh giá Cán bộ trong hệ thống chính trị nước CHXHCNVN từ Trung ương đến cấp huyện.2đ

12. Vì sao phải thi tuyển công chức? khi nào anh chị đựoc công nhận là công chức theo luật CBCC?

13. Căn cứ vào luật CBCC và các văn bản hướng dẫn anh chị hãy trình bày những đối tượng nào không được tham gia thi tuyển công chức? vì sao?

14. Theo luật CBCC quy định  cơ quan nào đựoc thực hiện tuyển dụng công chức? Phương thức tuyển dụng công chức thực hiện trên những phương thức nào? Khi nào cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức bố trí công chức công tác khác? 


Câu hỏi về Luật Hải quan:

1. Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật anh chị hãy cho biết địa bàn họat động hải quan, lãnh thổ hải quan là gì? 

2. Thông quan là gì?

3. Trình bày cơ cấu tổ chức Hải quan trong bộ máy nhà nước?

4. Căn cứ vào Luật Hải quan và các văn bản thực hiện luật, anh chị hãy cho biết vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Cục hải quan.

5. Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, quá cảnh là gì?

6. Căn cứ vào Luật hải quan và các văn bản thực hiện luật anh chị hãy cho biết vị trí chức năng nhiệm vụ của Tổng Cục hải quan?

7. Vì sao Luật hải quan phải có điều khoản điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế về hải quan như thế nào làm gì để tham gia nội dung đó?

8. Hiện nay chương trình hiện đại hóa ngành hải quan gồm mấy mục tiêu và biện pháp nào? Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan chức năng có giải quyết thôi việc.

9. Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật, anh chị hãy cho biết luật hải quan yêu cầu cơ quan hải quan và những tổ chức nào tham gia vào phối hợp thực hiện pháp luật hải quan, vì sao? 

10. Căn cứ vào mục tiêu xây ngành hải quan. Ngành đang có những chương trình hành động nào để có được đội ngũ CBCC thực hiện nội dung đó?

11. Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật, anh chị hãy cho biết, luật hải quan giao cho cơ quan hải quan những nhiệm vụ gì?

12. Nguyên tắc tổ chức hoạt động hải quan như thế nào? Vì sao phải thực hiện nguyên tắc đó?

13. Trình bày những quy định chung về  thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra,  giám sát hải quan trong luật hải quan?

14. Anh (chị) hãy trình bày các dịch vụ được phép thực hiện đối với hàng hóa thuê kho ngoại quan? Thời hạn thuê kho ngoại quan?

15. Anh (chị) hãy trình bày quy định về kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành


Câu hỏi về nghiệp vụ hải quan

1. Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu lô hàng thuốc bảo vệ thực vật từ Malaysia. Để làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để làm thủ tục nhập khẩu?

2. Trình bày trách nhiệm của nhân viên hải quan khi tiếp nhận hồ sơ khai báo hải quan đối với lô hàng XNK theo hợp đồng thương mại.

3. So sánh tiêu chuẩn xuất xứ có thành phần nhập khẩu theo hiệp định GSP và CEPT.

4. Công ty nhập khẩu A của Việt Nam nhập khẩu các tấm nhựa màu pp của công ty xuất khẩu B tại Thái Lan, tuy nhiên công ty B chỉ bán tấm nhựa màu này qua trung gian của một người môi giới C hoạt động tại Việt Nam. C là môi giới độc quyền của công ty B, ngoài ra B và C không có một mối quan hệ nào khác. Theo các thỏa thuận về điều kiện bán hàng, công ty B qui định tất cả những người nhập khẩu tấm nhựa màu của mình đều phải trả thêm một khoản 2% giá hóa đơn trực tiếp cho người môi giới C.

Để phát huy tối đa các mục đích quảng cáo các sản phẩm tấm nhựa màu tại Việt Nam, công ty nhập khẩu A giao cho người môi giới C tổ chức quảng cáo trên toàn nước Việt Nam, với mục đích đẩy mạnh việc bán các tấm nhựa màu này sau khi nhập khẩu. Công ty A đã chuyển cho người môi giới C một khoản bổ sung là 1,5% giá hóa đơn để trang trải các chi phí quảng cáo là C làm thay cho A.

Bạn hãy xác định trị giá hải quan của lô hàng 2000 tấm nhựa màu pp do công ty A nhập khẩu với giá hóa đơn là 3,9 USD/tấm (CFR Hải Phòng)


Câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ hải quan:

1/ Hãy khoanh tròn tiêu chí đúng trong các quy định dưới đây:

Căn cứ xác nhận thực xuất đối với hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ là:

a.  Hoá đơn xuất khẩu, Vận đơn hàng xuất khẩu.

c. Kết quả giám sát hàng thực xuất của Hải quan.

c. Cả 2 phương án trên.

2/ Nguyên tắc nào trong số các nguyên tắc dưới đây phải đáp ứng đối với hàng chuyển cửa khẩu:

a. Giữ nguyên trạng hàng hoá, niêm phong, kẹp chì của Hải quan.

b. Vận chuyển đúng tuyến đường và phương tiện vận tải đã đăng ký.

c. Có nhân viên Hải quan giám sát, áp tải với hàng hóa không niêm phong được.

3/ Những hàng hóa nào sau đây được phép chuyển cửa khẩu:

a. Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình.

b. Hàng tiêu dùng nhập theo loại hình kinh doanh để bán lẻ.

c. Hàng nhập khẩu của nhiều chủ hàng có chung một vận tải đơn được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa.

d. Hàng hóa của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật.

4/ Hãy khoanh tròn phương án sai:

Theo quy định hiện hành thì việc kiểm tra thực tế hàng hoá tới mức toàn bộ lô hàng đối với trường hợp nào dưới đây:

a.  Hàng XNK nhạy cảm, có thuế suất cao của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật.

b. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan Hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

c. Hàng hoá qua kết quả phân tích thông tin của cơ quan Hải quan xác định có khả năng vi phạm pháp luật hải quan.

5/ Trong số các trường hợp dưới đây thì trường hợp nào không qui định phải lấy mẫu của hàng nhập khẩu:

a. Người khai hải quan có yêu cầu lấy mẫu để phục vụ khai hải quan.

b. Nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng nhập khẩu.

c. Hàng tạm nhập - tái xuất để dự hội chợ triển lãm.

d. Hàng nhập khẩu lấy mẫu để phục vụ việc phân tích giám định theo yêu cầu của cơ quan Hải quan.

6/ Hãy khoanh tròn tiêu chí đúng trong quy định dưới đây:

Đối với hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển thì cơ quan Hải quan xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan căn cứ vào :

a. Vận tải đơn xếp hàng lên phương tiện vận tải và hóa đơn thương mại do chủ hàng xuất trình.

b. Kết quả giám sát việc xuất khẩu.

c. Cả 02 phương án trên.

7/ Hãy khoanh tròn tiêu chí đúng trong quy định dưới đây:

Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày:

a. Ngày đăng ký tờ khai hải quan.

b. Ngày hàng về đến cửa khẩu.

c. Ngày cơ quan hải quan làm thủ tục cho hàng hóa.

8/ Tiêu chí nào dưới đây không phải là căn cứ để Hải quan quyết định kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu?

a. Quá trình chấp hành pháp luật của chủ hàng;

b. Chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Nhà nước;

c. Địa bàn kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp;

d. Tính chất, chủng loại, nguồn gốc hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

e. Hồ sơ hải quan và các thông tin khác có liên quan đến lô hàng.

9/ Cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp trong trường hợp:

a. Có dấu hiệu gian lận thuế, gian lận thương mại, vi phạm.

b. Căn cứ vào kết quả phân tích thông tin của các cơ quan liên quan

c. Cả 2 trường hợp trên.

10/ Khi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu kinh doanh, tại cửa khẩu người khai hải quan được phép nợ bản chính 1 số chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan, thẩm quyền quyết định được nợ chứng từ  thuộc:

a. Công chức tiếp nhận tờ khai.

b. Lãnh đạo Đội tiếp nhận tờ khai.

c. Lãnh đạo Chi cục nơi làm thủ tục.

d. Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

11/ Trong bộ hồ sơ hàng xuất khẩu, chứng từ nào sau đây không bắt buộc phải có khi đăng ký tờ khai hải quan:

a. Hợp đồng mua bán hoặc giấy tờ có giá trị tương đương hợp đồng

b. Bảng kê chi tiết hàng hóa (đối với hàng không đồng nhất)

c. Tờ khai hải quan

d. Hóa đơn thương mại và vận đơn.

12/ Khoanh tròn phương án đúng: Việc điều chỉnh định mức của hàng hóa cho hợp đồng gia công với nước ngoài phải thực hiện tại thời điểm nào?

a. Khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu đầu tiên;

b. Trước khi thanh khỏan hợp đồng gia công;

c. Trước khi làm thủ tục Hải quan xuất khẩu sản phẩm mã hàng cần điều 

13/ Hãy khoanh tròn  tiêu chí sai trong các quy định dưới đây:

Hàng hoá xuất nhập khẩu trong các trường hợp sau được miễn kiểm tra hải quan:

a. Hàng XNK của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan.

b. Hàng xuất khẩu có điều kiện; hàng xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu.      

c. Hàng xuất khẩu của chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan.

d. Hàng tiêu dùng, hàng có thuế suất cao của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan.

14/ Hãy khoanh tròn tiêu chí đúng trong các quy định dưới đây:

Theo quy định của Luật Hải quan, đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của hải quan bao gồm:

a. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

b. Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

c. Mọi hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

15/ Hãy khoanh tròn tiêu chí sai trong các quy định dưới đây:

Các đối tượng dưới đây là người khai hải quan:

a. Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

b. Tổ chức được chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác.

c. Doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ Bưu chính, Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

d. Cơ quan cảng vụ; doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

16/ Hãy khoanh tròn tiêu chí sai trong các quy định dưới đây:

Kiểm tra Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại bao gồm:

a. Kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

b. Kiểm tra thực tế hàng hóa. 

17/ Hãy khoanh tròn tiêu chí sai trong các quy định dưới đây:

Hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thì luôn được miễn kiểm tra hải quan.

a. Đúng.

b. Không đúng.

18/ Hãy khoanh tròn tiêu chí đúng trong các quy định dưới đây:

Người khai Hải quan phải làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày:

a. Ngày đăng ký tờ khai hải quan.

b. Ngày hàng về đến cửa khẩu.

c. Ngày có lệnh giao hàng của cơ quan vận tải.

19/ Thời hạn làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu là 30 ngày kể từ ngày hàng về đến cửa khẩu, nếu sau 30 ngày thì:

a. Doanh nghiệp phải tái xuất hàng.

b. Được làm thủ tục nếu có văn bản đề nghị nêu lý do chính đáng.

20/ Khoanh tròn phương án đúng: Thời điểm thông báo hợp đồng gia công:

a. Trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm gia công.

b. Chậm nhất 01 ngày trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công.

c. Trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng sản phẩm đầu tiên 03 ngày.

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

12 Nhận xét

 1. Cho mình xin file nhé Ad , cám ơn nhiều
  email: nguyenhuutri1073@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. gửi cho mình với ạ, thank admin
  trieuvhh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 3. Em xin đáp án với ạ. Ptuananh9x@gmail.com
  Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh26.11.21

  Mình xin đáp án ạ
  Hoaithule21193@gmail.com
  Thanks!

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh14.12.21

  Cho mình xin đáp án qua email: zzhgj051129@gmail.com với nhé ạ.
  Cảm ơn admin nhiều ạ.

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh18.5.22

  cho mk xin đ.án ạ
  email : tranthithuytrang.h2001@gmail.com

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh30.5.22

  cho e xin đáp án với ạ, e cảm ơn ạ!
  gmail: chinhpthc97@gmail.com

  Trả lờiXóa
 8. ad cho em xin đáp án tới mail thao.qn9998@gmail.com với ạ. Em cảm ơn ad đã chia sẻ ạ.

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh7.10.23

  cho mình xin đáp án với! phamngoctu21@gmail.com

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh12.12.23

  cho em xin đáp án với ạ, em cảm ơn (dinhquocanh710@gmail.com)

  Trả lờiXóa
 11. Nặc danh28.12.23

  Cho em xin link đáp án với ạ vanbong2k1@gmail.com
  Em
  Cần gấp, mn giúp em với ạ

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn