1000 câu trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thuế - cập nhật mới nhất link Google DriveTài liệu ôn thi công chức thuế năm 2020 môn Kiến thức chung gồm 1000 câu hỏi trắc nghiệm cập nhật bổ sung mới nhất đến tháng 6/2020. Câu hỏi được chia là 4 phần:

PHẦN 1. Hệ thống chính trị (507 câu)

PHẦN 2. Kinh tế - Tài chính công – Ngân sách nhà nước – Thuế (114 câu)

PHẦN 3. Công vụ - Cán bộ, công chức (242 câu)

PHẦN 4. Cơ cấu tổ chức ngành Thuế (137 câu)

Bộ tài liệu này được biên soạn bởi những người có kinh nghiệm giảng dạy, ôn thi công chức thuế và hiện tại đang công tác trong ngành thuế. Trong quá trình biên soạn có tham khảo nhiều bài giảng về thuế của các thầy cô: thầy Hưng, cô Cúc (Tổng cục thuế), thầy Trường, cô Hiền, cô Duyên, thầy Chiến … (học viện Tài chính), bộ câu hỏi trắc nghiệm mới Kiến thức chung của các thầy cô Học viện tài chính, Học viện Hành chính quốc gia…Tất cả các câu hỏi đều có đáp án chi tiết.

Link tải tài liệu - Google Drive

Link tải tài liệu - Dropbox

Link tải tài liệu - One Drive

Link tải tài liệu - Yandex

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn