Danh sách trúng tuyển kỳ thi công chức thuế năm 2020


Ngày 8/6/2021, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo số 222/TB-TCT về việc phê duyệt kết quả thi, phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

Nội dung Thông báo số 222/TB-TCT ngày 08/6/2021 đính kèm

Đồng thời, công bố Quyết định số 1097/QĐ-BTC ngày 4/6/2021 và Quyết định số 1098/QĐ-BTC ngày 4/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận kết quả thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

Theo đó, Tổng cục Thuế thông báo: kết quả thi tuyển của 12.186 thí sinh dự thi tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố. Danh sách 3.522 thí sinh trúng tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thuế đề nghị thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi nêu trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày 8/6/2021 đến trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế (đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Tổng cục Thuế); trụ sở Cục Thuế nơi đăng ký hồ sơ dự tuyển (đối với thí sinh dự thi vào Cục Thuế) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi tuyển dụng, bao gồm: Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp người trúng tuyển phải nộp bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổng cục Thuế lưu ý: Người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan cho Cục Thuế để kiểm tra. Khi đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thí sinh cần thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Quá thời hạn trên, người trúng tuyển không có mặt để hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thuế được quyền xác định người trúng tuyển không có nhu cầu tuyển dụng.

Chi tiết về danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây hoặc tại đây
1. Kết quả thi tuyển của 12.186 thí sinh dự thi tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (theo danh sách kết quả thi đính kèm).
2. Danh sách 3.522 thí sinh trúng tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi nêu trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày 08/6/2021 đến trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế (đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Tổng cục Thuế); trụ sở Cục Thuế nơi đăng ký hồ sơ dự tuyển (đối với thí sinh dự thi vào Cục Thuế) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi tuyển dụng, bao gồm:

2.1. Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp người trúng tuyển phải nộp bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lưu ý:

- Người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan cho Cục Thuế để kiểm tra.

- Khi đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thí sinh cần thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Quá thời hạn trên, người trúng tuyển không có mặt để hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thuế được quyền xác định người trúng tuyển không có nhu cầu tuyển dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để các thí sinh được biết./.
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn