Slide Luật Quản lý thuế rút gọn, dễ hiểu ôn thi công chức thuế 2021


Slide Luật Quản lý thuế rút gọn, dễ hiểu ôn thi công chức thuế 2021. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Văn bản 03/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016; Luật QLT số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019

QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc NSNN, do CQ QLT quản lý thu theo quy định PL.

Đối tượng áp dụng

Người nộp thuế

- TC, hộ GĐ, cá nhân nộp thuế theo quy định của PL về thuế;

- TC, hộ GĐ, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc NSNN;

- TC, cá nhân khấu trừ thuế; TC, cá nhân làm thủ tục thuế thay NNT.

Cơ quan thuế

Công chức quản lý thuế:

- Công chức thuế;

- Công chức hải quan.

Cơ quan NN, TC, cá nhân khác có liên quan.

 Giải thích từ ngữ:

- Thuế: là một khoản nộp NSNN bắt buộc của TC, hộ GĐ, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.

- Các khoản thu khác thuộc NSNN do CQQLT quản lý thu


NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ

1. Đăng ký, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế;

2. Thủ tục hoàn thuế, miễn, giảm thuế;

3. Khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

4. Quản lý thông tin NNT;

5. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế;

6. Cưỡng chế thi hành QĐ hành chính thuế;

7. Xử lý vi phạm PL về thuế;

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế;

9. Quản lý hóa đơn, chứng từ; (BS QLT 38)

10. Hợp tác quốc tế về thuế; (BS QLT 38);

11. Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. (BS QLT 38)

DOWNLOAD TÀI LIỆU


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn