Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết

Sau đây là một số bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải mẫu cho các bạn tham khảo. Tài liệu kế toán này dành để tham khảo cho các bạn chuẩn bị thi cuối kỳ, ôn thi vào các ngân hàng thương mại

( Link tải mình để cuối bài viết )

Xem thêm bài viết đã đăng: Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải chi tiết 

Bài 1:

Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí 200tr mở tại NHTM D, lĩnh 100tr để trả lương và tiền thuê nhân công. NH nhận được 5tr phí ủy thác của bộ tài chính chuyển vào TKTG tại NHNN. Trong số phí này, phải nộp thuế VAT 10%.

Giải

- Khi nhận uỷ thác:

Nợ 1113: 4.000.000.000

Có 4412: 4000.000.000 (Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay nhận của Chính phủ)

- Khi giải ngân cho khách hàng: 

Nợ 359: 600.000.000

Có 4211.CTY XD N: 300.000.000 

Có 5012 : 200.000.000

Có 1011 : 100.000.000

- Khi thông báo cho NH uỷ thác: 

Nợ 4412: 600.000.000

Có 459: 600.000.000

- Đồng thời nhập 981: 600.000.000 ( cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác)

- Lệ phí uỷ thác:

Nợ 1113 : 5.000.000

Có 714 : 4.500.000

Có 4531 : 500.000 ( thuế VAT)

Bài 2: (Đề thi VPBank Thăng Long)

Ngày 20/6/2007 Bà Nguyễn Thuỷ đến ngần hàng Phương Nam rút tiền gửi tiết kiệm và tất toán như sau:

Quyển 1: Số tiền gốc 200tr gửi kỳ hạn 3 tháng lãi 6.7% năm từ ngày 20/03/2007 

Quyển 2: Số tiền gốc 100tr gửi kỳ hạn 6 tháng lãi 6.89% năm gửi từ ngày 25/4/2007. 

Biết cứ đến ngày 27 của tháng thì ngân hàng tính dự chi lãi. lãi ko kỳ hạn là 3.4% năm. Tính lãi của khách hàng và xử lý

Giải

Hạch toán:

Quyển 1: 20/3/2007 đến 20/6/2007 = 3 tháng. Khách hàng rút đúng hạn.

Lãi = 200 *6,7% *3/12=3,35 triệu

Tổng số tiền nhận được= 200+ 3,35= 203,35 triệu

Nợ 4913: 3,35 triệu

Nợ 4232.3t.NT: 200 triệu 

Có 1011: 203,35 triệu

Quyển 2: thời hạn 6 tháng.Ngày 20/6/2007 rút -> rút trước hạn


- Ngày 27 hàng tháng ngân hàng tính lãi dự chi. Số ngày đã đựơc ngân hàng tính lãi dự chi = 33 ngày ( 25/4 đến 27/5)

Lãi dự chi = 100 * 6,89%* 33/ 360 =0,6316 (triệu)

- Khách hàng rút trước hạn, tính theo lãi không kì hạn.25/4 đến 20/6= 56 ngày.

Lãi thực trả =100* 3,4%*56/360 = 0,5289 (triệu)

số dư chi phải hoàn = 0,6316 - 0,5289 = 0,1027 (triệu)

Định khoản:

- Nợ 4232.6T.NT: 100.000.000 

Có 1011: 100.000.000

- Nợ 4913: 528.900

Có 1011: 528.900

- Nợ 4913: 102.700

Có 801: 102.700

Bài 3: (Đề thi Agribank) 

Ông Trần Văn Lâm đến gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn với số tiền: 100.000.000 đ với kỳ hạn 3 tháng lãi suất 0.67%/tháng. Ngày gửi là 15/06/2007. Nhưng đến ngày 20/06/2007 ngân hàng thay đổi lãi suât kỳ hạn 3 tháng lên 0.70%/tháng và không kỳ hạn là 0.25%/tháng. Ngày 20/10/2007 khách hàng tất toán tiền gửi. Nhân viên ngân hàng dự chi vào ngày 27 hàng tháng. Hạch toán tiền gửi và số tiền lãi khách hàng nhận vào ngày 20/10/2007

Giải:


-Khi khách hàng gửi tiền:
 
Nợ 1011: 100.000
Có 4232.3T.TVL: 100.000

- Ngân hàng tính lãi dự trả:
Ngày 27/6/07 ngân hàng tính lãi dự trả từ ngày 15/6/07 đến ngày 26/7/07: Lãi dự trả: 100.000*0.67%*42 (ngày)/30=938

Lãi dự trả tháng đầu tiên:
Nợ 801: 938
Có 4913: 938

Ngày 27/7/07 ngân hàng tính lãi dự trả từ 27/7/07 đến 26/8/07 Lãi dự trả: 100.000*0.67%=670
Lãi dự trả tháng thứ 2:
Nợ 801: 670
Có 4913: 670

Ngày 27/8/06 ngân hàng tính lãi dự trả từ 27/8/06 đến 26/9/06 Lãi dự trả: 100.000*0.67%=670
Nợ 801:670
Có 4913: 670

-Tổng lãi dự trả: 938+670+670=2278

-Lãi thực trả cho khách hàng từ ngày 15/6/07 đến ngày 14/9/07 là:
100.000*0.67%*92/30=2054,67
- Lãi thực trả cho khách hàng từ ngày 15/9/07 đến ngày 20/10/07 là (lãi kỳ trước đã nhập vốn): (100.000+2054,67)*0.25%*35/30=297,66

Định khoản:
-Lãi nhập vốn:
Nợ 4913 : 2054,67
Có 4232.12T.TVL: 2054,67


- Khách hàng rút lãi :
Nợ 4913: 223,33 (2278-2054,67)
Có 801: 223,33 (giảm chi do khoản dự chi lớn hơn thực chi)

Nợ 801: 297,66
Có 1011: 297,66

-Khách hàng rút vốn:
Nợ 4232.12T.TVL: 102054,67 (100.000+2054,67)
Có 1011 : 102054,67
 
Bài 4: (Đề thi Vietcombank)

Ngày 12/7/2007, Ô.Bắc đến NH Ngoại Thương xin rút TM 1 tờ chứng chỉ tiền gửi, thời hạn 12 tháng từ 12/10/06 đến 12/10/07 (trả lãi trước) mệnh giá 600tr, LS 0,5%/tháng, còn 3 tháng nữa mới đáo hạn. Theo quy định của NH, trường hợp này KH chỉ được hưởng LS 0,3%/tháng

Giải:

- Số tiền thực gửi: = 600tr/(1+0,5%*12)=566,04tr
- Số tiền lãi có thể nhận được khi đến hạn là: 600tr-566,04tr=33,96tr

- Tại thời điểm phát hành: Nợ 1011: 566,04tr
Nợ 388 (Chi phí chờ phân bổ) : 33,96tr Có 4232.12T.OB: 600tr

-Định kỳ hàng tháng phân bổ lãi vào chi phí (từ tháng đầu tiên đến tháng 9) 
Nợ 801: 2,83tr (33,96tr/12T)
Có 388: 2,83tr

-Đến hết tháng 9 thì NH đã phân bổ được 2,83*9=25,47tr, còn 8,49tr chưa phân bổ

-Khách hàng rút trước hạn. tính theo lãi không kì hạn 0,3%/tháng.
- Số tiền lãi thực nhận: 566,04tr*0.3%*9=15,28tr
- Số tiền khách hàng nhận được ngày 12/7 là: 600tr+15,28-33.96=581,323tr

Định khoản:
-Khách hàng rút tiền mặt:
Nợ 4232.12T.OB:566,04tr Nợ 801  : 15,28
Có 1011: 582,159tr

- Hạch toán phần lãi:
Nợ 4232.12T.OB: 33,96tr
Có 388: 8,49tr
Có 801: 25,47tr (thoái chi)

Bài 5:

Ngày 1/4/2004 tại NHTM A phát sinh nghiệp vụ như sau: ngân hàng A thu được khoản nợ của khách hàng D là 20 tr đồng bằng tiền mặt. Khoản nợ này NH A đã lập dự phòng đủ 20 tr đồng. Đồng thời NH trích dự phòng quý I năm 2004 là 100 tr đồng.

Giải:
 
Nợ 1011: 20tr
Có 79 : 20 tr
Xuất 971: 20tr
Nợ 8822: 100tr
 
Có 219: 100tr

Bài 6:

Một khách hàng A gửi TK 20 triệu , thời hạn 3 tháng, trả lãi cuối kì. Nếu khách hàng gởi TK có dự thưởng thì LS:0.61%/tháng. Nếu khách hàng gởi TK không có dự thưởng thì LS: 0.71%/tháng.
Thời hạn từ 10/03/2007 đến 10/06/2007.
KH đồng ý dự thưởng.
Ngày mở thưởng là ngày 10/04/2007.
Giả sử vào ngày 20/05/2007 Khách hàng rút tiết kiệm trước hạn
Lãi không kỳ hạn là 0.25%/th

Giải

Khi khách hàng gởi TK:
Nợ 1011 :20triệu Có 4232.3tháng.Kh A :20triệu

Dự trả lãi hàng tháng:
Nợ 801 : 0.122triệu = 20*0.61%
Có 4913 : 0.122triệu

Khi khách hàng kết toán trước hạn :
Trả nợ gốc
Nợ 4232.3tháng.Kh A :20triệu Có 1011 :20triệu

Trả lãi trước hạn :(10/03 đến20/05 là 71ngày) Nợ 4913 :20*(0.25% /30)*71= 0.118333 tr
Có 1011 : 0.118333 tr

Hạch toán chênh lệch :
Nợ 4913:(0.122*3)-0.118333 = 0.247667 tr Có 801: 0.247667 tr

Doanh thu từ dịch vụ khác ( do Kh không tiếp tục dự thưởng ) (Chịu chi phí trả thưởng (0.71-0.61)*thời hạn*số tiền)

Nợ 1011:((0.71%-0.61%)/30)*71*20= 0.047333 tr Có 79 0.047333 tr

Bài 7: (Nghiệp vụ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm)

Khách hàng B có sổ TK 500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày. KH nên làm thế nào để đáp ứng nhu cầu với chi phí bỏ ra thấp nhất? Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên.

Giải:

- Nếu KH tất toán sổ tiết kiệm 500 triệu vào 15/11/07

Tính lãi:
+ Từ 1/9/07 đến 1/11/07: Áp dụng lãi suất TGTK định kỳ tròn 2 tháng 0,64%/tháng Lãi: 500tr x 0,64% x 2 = 6.400.000 đ
Nợ 4913 (801) : 6.400.000 đ
Có 1011 : 6.400.000 đ
+ Từ 2/11/07 đến 15/11/07: Áp dụng lãi suất không kỳ hạn 0,25%/tháng cho 14 ngày Lãi: 500tr x 0,25% x 14 = 583.300 đ
Nợ 4913 : 583.300đ
Có 1011 : 583.300đ
Vậy tổng lãi Kh được lãnh: 6.400.000đ + 583.300đ = 6.983.300 đ

- Nếu KH tất toán sổ đúng hạn vào 11/12/07
Tổng lãi KH sẽ được lãnh: 500 x 0,705% x 3 = 10.575.000đ Như vậy nếu tất toán sổ vào ngày 15/11/07 thì Kh sẽ bị lỗ:
10.575.000 đ – 6.983.300 đ = 3.591.700 đ

- Giả sử KH vay cầm cố sổ TK
Lãi suất vay = Lãi suất gửi đầu kỳ + 0,2% = 0,705% + 0,2% = 0,905%
 
Tiền lãi vay KH phải trả trong 7 ngày: (100.000.000 x 0,905% x 7)/30 = 211.200đ 

Như vậy KH nên vay cầm cố sổ TK thì chi phí bỏ ra sẽ thấp hơn tất toán sổ tiết kiệm trước hạn.

Định khoản:

- Số tiền giải ngân:
Nợ 2111 : 100.000.000 đ
Có 1011 : 100.000.000 đ
- Lãi vay:
Nợ 1011 : 211.200 đ
Có 702 : 211.200 đ

- Tài sản thế chấp: giá trị sổ tiền gửi
Nhập 996: 500.000.000 đ

Bài 8: (Đề thi GDV Techcombank)

Ngày 1/11/2007, Ông Quang đến Techcombank xin vay ngắn hạn Đầu tư chứng khoán để mua cổ phiếu REE:
- số lượng là 2000 CP
- giá CP REE ngày 31/10/2007: 360.000 đồng
- kì hạn vay là 3 tháng
- lãi suất cho vay: 1,2 % / tháng
NH thẩm định mức cho vay Ông Quang 40% tổng giá trị thị trường của CP REE sẽ mua. Khách hàng bảo đảm tiền vay bằng thế chấp căn nhà trị giá 500.000.000 đồng.
- Phương thức trả góp định kỳ hàng tháng
Ngày 5/12 khách hàng thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi

Giải:

- Tổng gía trị thị trường của cổ phiếu REE theo giá tham chiếu ngày 1/11/2007: 2000 * 360.000 = 720.000.000 đồng

- Mức cho vay: 40% * 720.000.000 = 288.000.000 đồng

- Ngày 1/11/2007 NH giải ngân:

Nợ 2111: 288.000.000 đồng
Có 1011: 288.000.000 đồng

Đồng thời Nhập tài khoản 994
 
- Ngày 1/12/2007: khách hàng trả vốn gốc và lãi = 288.000.000/3 + 288.000.000 * 1.2% = 99.456.000 đồng

Nợ 1011 99.456.000
Có 2111 96.000.000
Có 702 3.456.000

- Ngày 5/12/2007 khách hàng thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi còn lại Số tiền khách hàng thanh toán:
= 2 * 96.000.000 + 192.000.000 * 1.2% * 4 / 30 = 192.307.200 đồng
Nợ 1011 192.307.200
Có 2111 192.000.000
Có 702 307.200

Bài 9: (Đề thi GDV SCB)

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên bán chịu cho Tổng công ty Xây dựng số 1 trị giá hợp đồng : 1 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng. Do nhu cầu vốn lưu động, ngày 6/11/2006 công ty CP xi măng Hà tiên ký hợp đồng bao thanh toán truy đòi với NHTMCP SCB thời hạn 3 tháng
- Lãi suất bao thanh toán: 0.95 %/tháng
- Lãi bao thanh toán quá hạn bằng 1.5 lần lãi suất bao thanh toán
- Phí bao thanh toán: 0.2% giá trị khoản phải thu được bao thanh toán
- VAT 10%
Ngày 6/2/2007 Tổng công ty xây dựng số 1 không trả nợ
Ngày 17/2/2007, Tổng công ty xây dựng số vẫn không thanh toán, SCB gợi thông báo dòi nợ có truy đòi đến Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên
Ngày 20/2/2007, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên trả nợ
Định khoản các nghiệp vụ phát sinh

Giải

Ngày 6/11/2006

Số tiền bao thanh toán = Giá trị khoản phải thu được bao thanh toán – lãi bao thanh toán – phí bao thanh toán – VAT phí bao thanh toán

Lãi bao thanh toán = 1.000.000.000 - 1.00.000.000/ (1 + 0.95%)3 = 27.966.953 đồng

Phí bao thanh toán = 0.2% * 1.000.000.000 = 2.000.000 đồng

Số tiền bao thanh toán :
 
= 1.000.000.000 –27.966.953 - 2.200.000 = 969.833.047 đồng
Nợ 2111. Tổng công ty xây dựng số 1: 1.000.000.000 Có 4211.Công ty Hà Tiên 969.833.047
Có 488 27.966.953
Có 717 2.200.000
Ngân hàng phân bổ lãi bao thanh toán 3 lần:
= 27.966.953 / 3 = 9.322.317,667 đồng
Nợ 488 9.322.317,667
Có 702 9.322.317,667
Ngày 17/2/2007, SCB chuyển sang đòi nợ công ty xi măng Hà tiên
Nợ 2111.Công ty xi măng Hà Tiên 1.000.000.000 Có 2111.Tổng công ty xây dựng số 1 1.000.000.000

Đồng thời chuyển sang nợ quá hạn đối công ty xi măng Hà Tiên

Nợ 2112.công ty XM Hà Tiên
Có 2111. công ty XM Hà Tiên

Ngày 20/2/2007 công ty Hà Tiên trả nợ:

Từ ngày 6/2/2007 đến ngày 16/2/2007, lãi vay

= 1.000.000.000* 0.95% * 11/30
= 3.483.333,33 đồng

Từ ngày 17/2/2007 đến ngày 20/2/2007,
lãi bao thanh toán quá hạn = 1,5 lần lãi bao thanh toán = 1,5 * 0.95% =
= 1,425 %

Tiền lãi = 1.000.000.000 * 1.425% * 3/30
= 1.425.000 đồng

Tổng số tiền công ty thanh toán:
= 1.000.000.000 + 3.483.333,33 +1.425.000 = 1.004.908.333 đồng

Nợ 4211.công ty XM Hà Tiên 1.004.908.333
Có 2112.Công ty XM Hà Tiên 1.000.000.000
Có 702 4.908.333

Bài 10:

Ngân hàng X có chính sách tín dụng như sau: Cho vay 12 tháng, lãi suất 1%/tháng, trả lãi mỗi tháng , lãi suất phạt chậm thanh toán là 150% lãi suất thông thường. Khách hàng A (không có tài khoản tiền gửi tại NH X) đến vay 500 triệu đồng với điều khoản tín dụng như NH đưa ra, thời gian từ 1/10/2006 đến 1/10/2007. Trong 9 kỳ lãi đầu, khách hàng đến thanh toán lãi đúng hạn bằng tiền mặt. Nhưng đến 20/9/2007 khách hàng mới đến thanh toán lãi kỳ 10 và 11. Ngày 1/10/2007, khách hàng đến trả tiền lãi kỳ cuối và nợ gốc. Xử lý kế toán trong những trường hợp trên.

Giải:

Ngày 1/10/2006:
Nợ 2111.KH A : 500 triệu đồng Có 1011 : 500 triệu đồng
Ngày 1/11/2006:
Lãi phải thu: 500 * 1% = 5 triệu đồng. Khách hàng đến trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 1011 : 5 triệu đồng
Có 702 : 5 triệu đồng
Hạch toán tương tự cho 8 kỳ tiếp theo.
Ngày 1/8/2007, khách hàng không đến thanh toán lãi theo thời hạn. Ngân hàng theo dõi ngoại bảng
Nhập 941 : 5 triệu đồng
 
Ngày 1/9/2007, tiếp tục theo dõi ngoại bảng Nhập 941 : 5 triệu đồng
Đến ngày này, ngân hàng xét thấy khách hàng suy giảm khả năng trả nợ nên chuyển nợ cần chú ý.
Nợ 2112.KH A : 500 triệu đồng Có 2111.KH A : 500 triệu đồng
Đến ngày 20/9/2007, khách hàng đến thanh toán lãi.
Mức phạt do chậm thanh toán lãi: 500*1.5*1%*(50+19)/30 = 17.25 triệu đồng.
Nợ 1011 : 17.25 triệu đồng
Có 702 : 17.25 triệu đồng Đồng thời Xuất 941: 10 triệu đồng
Ngày 1/10/2007, khách hàng đến thanh toán nợ gốc và lãi kỳ cuối. Nợ 1011 : 505 triệu đồng
Có 2112.KH A : 500 triệu đồng Có 702 : 5 triệu đồng

Bài 11:

Xuất 156.500 USD để mua 1 tài sản theo đơn đặt hàng của công ty nước ngoài QD, trị giá hợp đồng là 156000 USD, thời gian thuê là 3 năm, tiền thuê trả định kỳ theo quí là 13 000 USD. Lãi xuất 2,8%/quí tính trên giá trị còn lại của mỗi kỳ trả. Nhưng trả được 2 quí, đến quí 3 công ty làm ăn thua lỗ, có nguy cơ phá sản.
Hạch toán tình hình trả tiền của công ty QD đến thời điểm quí 3. Cho biết công ty mua USD của ngân hàng để trả nợ vay và lãi . Tỷ giá USD/VND tại các thời điểm giao dịch đều là 16100.

Giải:

- Khi mua tài sản :
Nợ 386 : 156 500 USD
Có 1031 : 156 500 USD

Nhập 951 : 156 500 USD

- Khi cho thuê tài sản:
Nợ 2321 : 156 000 USD
Nợ 809 : 500 USD
Có 386 : 156 500USD

Xuất 951 : 156 500 USD
Nhập 952 : 156 000 USD

Quí 1:
Hàng tháng, ngân hàng dự thu lãi.
Nợ 3943 : 156 000 * 2.8% / 3= 1456 USD
Có 705 : 1456 USD
Tương tự cho tháng thứ 2,3 của quý 1.
Cuối quý 1, thu tiền thuê và lãi cho thuê.
-Khách hàng mua USD để trả tiền thuê: 13 000 * 16 100 = 209 300 000 đồng.
Nợ 4711: 13 000 USD
Có 2321: 13 000 USD
Nợ 1011: 209 300 000 đồng
Có 4712: 209 300 000 đồng
- Khách hàng mua USD để trả tiền lãi: 1 456 * 3 *16 100 = 70 324 800 đồng
Nợ 4711 : 4368 USD (1456*3) Có 3943 : 4368 USD
Nợ 1011 : 70 324 800 đồng
 
Có 4712 : 70 324 800 đồng
- Số dư nợ còn lại là: 156000 – 13000 = 143000 USD

Quí 2:
Đối với tiền thuê thì ta hạch toán tương tự như quý 1.
Hàng tháng, ngân hàng dự thu lãi:
Nợ 3943 : 1334.7USD ( 143 000 * 2.8%/3 ) Có 705  : 1334.7 USD
- Tương tự cho tháng thứ 2 và 3 của quý 2.
Khách hàng cũng mua USD để trả tiền lãi: 1334.7 * 3 * 16100 = 64 466 010 đồng

Nợ 4711 : 4 004.1 USD (1334.7 * 3)
Có 3943 : 4 004.1 USD
Nợ 1011 : 64 466 010 đồng
Có 4712 : 64 466 010 đồng
- Số dư nợ còn lại là: 143 000 – 13 000 = 130 000 USD

Quí 3:
- Vì công ty có nguy cơ phá sản, nên ta chuyển nợ đủ tiêu chuẩn sang nợ có khả năng mất vốn.
Nợ 2325: 130 000 USD
Có 2321: 130 000 USD
- Xử lý nợ có khả năng mất vốn:
Nợ 239 : 130 000 USD
Có 2325 : 130 000 USD
Nhập 971: 130 000 USD

Bài 12: 

Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường hợp sau:
a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là 0.2% trên 1 tháng.

Giải:

- Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng
- Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là:
 
150 - 147.0012 = 2.9988 triệu đồng
Nợ 1011 : 147.001176 triệu đồng
Nợ 388 : 2.9988 triệu đồng
Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
- Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí:
Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng
Có 388 : 0.9996 triệu đồng

a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:
Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
Có 1011 :150 triệu đồng

b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:
Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ 17/7/2007 đến 20/9/2007: 65 ngày)
- Số tiền lãi là:
147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng
- Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là:
150 + 0.637 - 2.9988 = 147.6382 triệu đồng

Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp:

1) Nếu tại thời điểm này,Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng, như vậy, ta hạch toán ngược lại để làm giảm chi phí.
Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
Có 1011 :147.6382 triệu đồng
Có 801 :2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637)

2) Nếu ngân hàng mới chỉ phân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài khoản 801 đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khoản 388 có số dư nợ là 0.9996 triệu đồng.
Ta hạch toán như sau:
Nợ 4232.3 tháng.N : 150 triệu đồng
Có 1011 : 147.6382 triệu đồng
Có 801 : 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637)
Có 388 : 0.9996 triệu đồng

Trên đây là 12 bài tập minh họa các dạng bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng. Ngoài ra trong file bài tập sẽ còn thêm một số bài tập khác mức độ phức tạp hơn, các bạn tải về để tham khảo nhé:

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn