Tài liệu tín dụng ngân hàng 2013 của ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí MinhMột số tài liệu chuẩn môn tín dụng ngân hàng - khoa Ngân hàng - ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.

==> File tài liệu bao gồm:

- Những nguyên lý chung về tín dụng ngân hàng
- Bảo đảm tín dụng
- Nghiệp vụ bảo lãnh
- Xử lý nợ có vấn đề
- Tín dụng đối với chủ thể ngoài Doanh nghiệp


-========o0o=======-


( Định dạng: PDF / Dung lượng: 3,2MB / Số file: 5 )
(Tổng hợp)

Không có nhận xét nào