Đề thi Chuyên viên QHKH - LienVietPostBank 20/06/2013

Đề thi CVKH LienVietBank ngày 20/6/2013

(Nghiệp vụ + IQ + Tiếng Anh)

Hình minh họa

Đề thi gồm 50 trắc nghiệp nghiệp vụ bao gồm: ngân hàng, kế toán, vĩ mô, tài chính doanh nghiệp,….
Không có thi tiếng anh, tin học và IQ

Sáng thi viết, ai đậu thì chiều phỏng vấn luôn.

Mình chỉ còn nhớ một vài câu là:

1. Tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh đối với 1 khách hàng cá nhân ?

2. Theo quy định nào thì người mua hàng phải làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu ?
3. Các đối tượng không được cho vay ?
4. Lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực, lạm phát ?
5. Cho bài tập tiền gửi tiết kiệm: anh A gửi 100 triệu vào ngân hàng, lãi suất của ngân hàng là 12%/năm. Ghép lãi 6 tháng. Hỏi khi anh A đáo hạn 1 năm thì lãi nhận được là bao nhiêu ?
6. TCTD mua DEM và bán USD thì phòng trủ rủi ro bằng cách nào ?
7. Khấu hao là gì ?
8. Khi doanh nghiệp nhận nợ thì tình hình tài sản và nguồn vốn thay đổi như thế nào ?
9. Khi ngân hàng chia cổ tức thì tình hình tài sản và nguồn vốn thay đổi như thế nào sau khi hạch toán ?
10. Tài sản chung của hộ gia đình là gì ?
11. Thời hạn trả nợ là gì ?
12. Bài tập gửi lãi tiết kiệm ghép lãi theo quý
13. Bài tập tính mức tài trợ ngắn hạn
14. Khi tỷ giá theo phương pháp niêm yết trực tiếp tăng thì sẽ dẫn đến như thế nào ?
15. Khi thanh lý tài sản nhưng giá trị nhỏ hơn giá trị sổ sách thì khoản mục tỷ số thanh toán nhanh của doanh nghiệp sẽ như thế nào ?
16. Cách tính thuế giá trị gia tăng ?
…………

(Tổng Hợp)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn