Đề thi viết vị trí Chuyên viên QHKH - BIDV chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - 14/7/2013


Đề thi gồm có 2 môn: Nghiệp vụ tín dụng viết và tiếng Anh C
Môn nghiệp vụ: 120 phút. Gồm có 3 phần:
Phần I: bao gồm 16 câu trắc nghiệm không cần giải thích/ 32 điểm (mỗi câu đúng 2 điểm) và có 6 câu trắc nghiệm có giải thích/ 18 điểm (trả lời đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm, giải thích đúng, đầy đủ mỗi câu thêm 2 điểm).
Phần II: là bài tập dạng tính toán/ 50 điểm.
Phần III: tự luận (gồm 2 câu bài tập, mỗi câu 10 điểm, và 1 câu hỏi bổ sung 10 điểm, nhưng tổng điểm của phần này tối đa là 20 điểm.

Dưới đây là phần đề mà mình nhớ được:

Phần I
Câu 1: Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng đối với
a. Thuốc lá,…
b. Rượu có nồng độ cồn trên 30 độ
c. Rượu có nồng độ cồn dưới 30 độ
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
e. a,b đúng

Câu 2: Đại hội cổ đông công ty cổ phần để bầu ra

Câu 3: Giám đốc công ty cổ phần không được làm? giám đốc công ty TNHH

Câu 4: Gánh nặng tiêu thụ đặc biệt chuyển hết sang cho người mua sẽ
a. Cầu co giãn hơn cung
b. Cung co giãn hơn cầu
c. Cầu hoàn toàn không co giãn
d. Cung hoàn toàn không co giãn

Câu 5: Bảo hộ thực tế của chính phủ đối với ngành giày da có nghĩa là:
a. Đánh thuế cao vào nguyên liệu da nhập khẩu
b. Đánh thuế cao vào giày da nhập khẩu
c. Đánh thuế cao vào nguyên liệu da nhập khẩu và đánh thuế thấp vào giày da nhập khẩu
d. Đánh thuế cao vào giày da nhập khẩu và đánh thuế thấp vào nguyên liệu da nhập khẩu

Câu 6. Doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất để sử dụng kinh doanh và xây dựng trụ sở được quyền sử dụng làm tài sản đảm bảo
a. đất và tái sản hình thành trên đất
b. tài sản hình thành trên đất

Câu 7: Trường hợp nào được phép cho vay:

Câu 8: Nền kinh tế toàn dụng nhân công sẽ
a.Tồn tại mức lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp nào đó
b.Không có lạm phát và thất nghiệp
c.….

Câu 9: Trường hợp nào làm gia tăng cơ sở tiền tệ MB
a. Ngân hàng rút tiền từ NHTW
b. Không có đáp án nào đúng
c. ...

Câu 10: NHTW mua tín phiếu kho bạc sẽ làm cho MS
a.Chắc chắn tăng
b.Có thể tăng
c.Không đổi
d.Giảm

Câu 11: Công ty xây lắp cầu đường được huy động vốn trung dài hạn bằng cách
a. Phát hành cổ phần, sử dụng lợi nhuận giữ lại
b. Tự động điều chỉnh kỳ hạn trả nợ từ ngắn hạn sang dài hạn đối với khoản phải trả
c. Vay dài hạn
d. Tất cả phương án trên

Câu 12: Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để
a. Nhà xuất khẩu đòi tiền NH FH L/C
b. Nhà nhập khẩu hòan trả NH FH số tiền đã thanh tóan cho người thụ hưởng
c. NH xác nhận thực hiện cam kết thanh toán
d. Tất cả các câu trên đều đúng
-> D. Vì nhà xuất khẩu xuất trình bộ ctừ phù hợp với đk quy định của L/C, NH bên NK (NHPH) sẽ thanh toán giá trị L/C cho người thụ hưởng. Sau đó NH sẽ giao lại bộ ctừ hoàn hảo này cho NH NK để họ nhận hàng với đk nhà NK fải thanh toán bồi hoàn giá trị L/C cho NH theo hợp đồng đã kí kết.
Trong trường hợp sử dụng L/C xác nhận thì khi nhà xuất khẩu xuất trình bộ ctừ fù hợp với đk của L/C thì sẽ đc chấp nhận thanh toán giá trị L/C như cam kết
..............

các câu dưới là trắc nghiệm có giải thích

Câu 17: Một dự án có tổng vốn đầu tư là 100 tỷ. Thu nhập mang lại từ dự án là 60 tỷ mỗi năm trong 2 năm. Lãi suất chiết khấu: 10%/ năm. Tính thời gian hoàn vốn của dự án.
a. ...
b. ...
c. 1.91 năm

Câu 18: Mô hình dùng để tính chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi:
a. Mô hình CAPM
b. Mô hình tăng trưởng cổ tức
c. Mô hình chiết khấu dòng tiền
d. Không có câu nào đúng.

Câu 19: Một doanh nghiệp có vốn tự có chiếm 40% tổng vốn đầu tư, nợ chiếm 60% tổng vốn đầu tư. Chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn tự có là 18%, lãi suất cho vay 15%. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Tính chi phí sử dụng vốn trung bình của dự án.
a. ...
b. ...
c. 13.95%

Câu 20: Công ty An Phát hoạt động trong lĩnh vực xây lắp cần tăng vốn trung dài hạn. Công ty có thể huy động nguồn vốn dài hạn nào sau đây:
a. Phát hành cổ phiếu, sử dụng lợi nhuận giữ lại.
b. Vay dài hạn
c. Tự kéo dài thời gian trả nợ trên 1 năm đối với khoản ứng trước ngắn hạn
d. Cả a, b, c đều đúng.
e. Chỉ a và b đúng

Câu 21: Một doanh nghiệp mua mới 1 tài sản cố định có giá ghi trên hóa đơn là 300 triệu đồng, chiết khấu 5 triệu, chi phí vận chuyển 15 triệu, chi phí lắp đặt 10 triệu, chi phí thuê nhà xưởng 20 triệu. Doanh nghiệp sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Biết tuổi thọ kỹ thuật của tài sản là 12 năm. Thời gian sử dụng tài sản của doanh nghiệp dự kiến là 10 năm. Tính giá trị khấu hao mỗi tháng của tài sản đó.
a. 2.22 triệu
b. ...
c. ...
d. 2.83 triệu

Câu 22: Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để:
a. Nhà xuất khẩu đòi tiền ngân hàng phát hành L/C
b. Nhà nhập khẩu hoàn trả cho ngân hàng phát hành số tiền mà ngân hàng đã thanh toán cho nhà xuất khẩu.
c. Để ngân hàng xác nhận việc thanh toán.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.

Phần II:
Một doanh nghiệp đang lựa chọn đầu tư vào 1 trong 2 dự án A hoặc B.


Dự án A: Đơn vị tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Năm 5
Doanh thu
300
385
595
595
595
Các khoản giảm trừ
20
25
40
30
45
Chi phí hoạt động
90
200
250
250
250
Chi phí sửa chữa
10
20
30
30
30
 


Dự án B: Đơn vị tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Năm 5
Doanh thu
220
425
640
580
645
Các khoản giảm trừ
20
25
40
30
45
Chi phí hoạt động
90
200
250
250
250
Chi phí sửa chữa
10
20
30
30
30

- Vốn đầu tư ban đầu của dự án A là 700 tỷ đồng, của dự án B là 500 tỷ đồng.
- Lãi suất chiết khấu: 10%
- Khấu hao theo đường thẳng trong 5 năm.
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp là là 25%.
Yêu cầu: Tính các chỉ tiêu NPV, PI, IRR, thời gian thu hồi vốn của dự án. Từ kết quả đó thực hiện đầu tư dự án nào?

Phần III:
Câu 2: Doanh nghiệp A có chiến lược 2/10 - 60. Giá sản phẩm 100 triệu, 2 hình thức được đưa ra thanh toán dưới 10 ngày chiết khấu 2%, hoặc trả chậm 60 ngày. Lập công thức tính, kết quả và giải thích việc từ chối chiết khấu ( đại ý đề bài là như thế)

Chiết khấu ảnh hưởng đến khoản mục nào trong bảng cân đối kế toán của DN A ntn? Khoản mục đó có ảnh hưởng gì đến quyết định đầu tư và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp?

Gợi ý trả lời
Chiến lược 2/10-60 tức là hạn trả tối đa là 60 ngày, nếu trả hết trong vòng 10 ngày đầu tiên thì sẽ được chiết khấu 2%, tức là chỉ phải trả 98 triệu đồng. Để tính thử có nên trả trước trong vòng 10 ngày đầu tiên để hưởng mức chiết khấu trên không thì ta sẽ đưa về tìm lãi suất thực mà dn phải chịu. Cái này nhỏ hơn thì chọn phương thức đó.

* Phương thức 1: 2/10-60, thì lãi suất trong 60 ngày đó sẽ là = r = (100*2%)/98 = 2.04%
* Phương thức 2: Trả sau 60 ngày. Thì mức trả vẫn là 100*(1+lãi suất trả chậm) triệu.
Các bạn sẽ so sánh mức lãi suất 2.04% trong 60 ngày với mức lãi suất trả chậm. Và nếu ở phương diện người mua thì nên chọn ls thấp, người bán thì chọn ls cao.

* Chiết khấu này ảnh hưởng đến tài khoản 515-chiết khấu thanh toán đối với bên mua, và tài khoản 635-đối với bên bán. Ở đây doanh nghiệp là bên bán nên sẽ ảnh hưởng đến chi phí hoạt động tài chính của dn => ảnh hưởng đến lợi nhận thuần. Chiết khấu thanh toán xét trên góc độ tài chính thì vẫn ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Vì góc độ so sánh ở đây là lãi suất. Chúng ta sẽ đem so sánh với IRR để đưa ra quyết định.

Câu hỏi phụ
Thông tư 02/ 2013/ NHNN Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hãy phân tích tác động của việc áp dụng thông tư này đến các thành phần kinh tế

Môn Tiếng Anh C: 75 phút, 63 câu trắc nghiệm
Chuẩn 450 toiec là làm tốt. Có phần tìm lỗi sai thì hơi Khoai. Đề không quá dài, mức độ vừa phải. Bạn nào ôn luyện kỹ sẽ qua. Mình thì làm bài hơi tệ vì không nhớ công thức là mấy.

Các bạn vào chia sẽ thêm nhé!Bài cho 2 đoạn văn, từ 2 đoạn văn đó trả lời 11 câu trắc nghiệm và mấy câu tìm lỗi sai. Nói chung nếu ai nắm kỹ ngữ pháp thì chắc là làm được.


(Tổng hợp từ ub.com.vn)

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn