Tổng hợp đề thi Bảo hiểm xã hội 2013


Như vậy là đã có lịch thi và danh sách thí sinh chính thức dự tuyển vào ngành BHXH năm nay. Các bạn có thể xem tại trang chủ thông báo của BHXH Việt Nam.
[28/7/2013] Cập nhật toàn bộ đề thi BHXH 2013 cụm 2 (đề thi do bạn kienhenry share cho Ad, cảm ơn bạn rất nhiều nhé !!!)

- Đề tiếng Anh (mã 001): tải xuống | dự phòng | dự phòng

- Đề tiếng Anh (mã 009): tải xuống | dự phòng | dự phòng

- Đề tin học (mã 05): tải xuống | dự phòng | dự phòng

- Đề trắc nghiệm nghiệp vụ (mã 12): tải xuống | dự phòng | dự phòng

- Đề trắc nghiệm nghiệp vụ (mã 07): tải xuống | dự phòng | dự phòng

Các đề còn lại và kinh nghiệm thi cử đợt 2 các bạn xem phía dưới nhé.

Như vậy cụm 2 thi tại Tp Hồ Chí Minh sẽ thi trước ( 23-24/7/2013). Dưới đây là đề thi môn nghiệp vụ

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ NGÀNH (SÁNG 23/7/2013)
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1. Trách nhiệm và quyền hạn của người lao động và ng sử dụng lao động tham gia BHXH?

Câu 2. Luật BHXH quy định đối tượng nào tham gia BHXH bắt buộc được hưởng lương hưu hằng tháng? điều kiện để hưởng?

Câu 3. Theo Anh/Chị
a. Thẻ BHYT ko có giá trị sử dụng trong trường hợp nào?
b. Trách nhiệm và quyền hạn của người tham gia BHYT, tổ chức y tế, cá nhân đóng BHYT theo quy định của luật BHYT?

Câu 4. Anh/Chị hãy trình bày các ý sau:
a. Hãy nêu phạm vi, điều kiện, mức hưởng của người có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao
b. Luật BHYT quy định như thế nào về việc cấp thẻ BHYT và thời hạn sử dụng thẻ? Trường hợp nào được giảm trừ mức đóng BHYT và giảm trừ ntn?

Còn trắc nghiệm 30 phút/ 20 câu tương đối dễ nhưng phải đọc cẩn thận đề coi chừng có bẫy. Trắc nhiệm tin 30 phút/ 25 câu chủ yếu ôn word và exel 2003 có hết trong bộ tài liệu đã share trên blog rồi.

1. Nếu sau thời gian nghỉ tối đa để điều trị dài ngày do bộ y tế ban hành mà người LĐ tiếp tục nghỉ điều trị thêm thì căn cứ nào sau đây để đc hưởng lương:
a. Mức thương tật của ng nghỉ việc
b. Mức suy giảm khả năg lđ của ng ngỉ việc
c. Time đóng bhxh của ng nghỉ việc
d. Cả a và c đúng

2. Phát biểu nào đúng về bhxh
a. Là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho ng lđ khi họ mất or giảm thu nhập do ốm đau, thai sản..
b. Là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho ng lđ khi họ mất or giảm thu nhập do ốm đau, thai sản.. dựa trên cơ sở quỹ tài chính do sự đóng góp của ng sử dụng lđ
c. Là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho ng lđ khi họ mất or giảm thu nhập do ốm đau, thai sản..dựa trên cơ sở quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia bhxh
d. Cả a,b,c đều đúng

3. Đối tượng tham gia bhyt tự nguyện khi sd dịch vụ kĩ thuật cao chi phí lớn phải tham gia bhyt liên tục:
a. 30 ngày
b. 60 ngày
c. 180 ngày
d. 365 ngày

4. Trường nào sao đây không được hưởng chế độ ốm đau:
a. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.
b. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.
c. Nằm viện do tai nạn trong quá trình lao động.
d. Cả a,b,c đều sai

5. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo thang bảng lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu được tính như sau:
a. 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH trước 01/01/1995.
b. 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH trong khoảng từ 01/01/2001 – 31/12/2006.
c. Cả đáp án a và b đều đúng.
d. Chỉ đáp án a đúng.

6. Để được quĩ BHYT chi trả 1 phần chi phí thuốc ung thư ngoài danh mục, thuốc chống thải ghép, cần có thời gian tham gia bảo hiểm liên tục là:
a. 6 tháng
b. 1 năm
c. 2 năm
d. 3 năm

7. Đối tượng tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh phải thực hiện cùng chi trả 5% chi phí khám chữa bệnh theo qui định?
a. Công chức, viên chức
b. Người thuộc hộ gia đình nghèo
c. Học sinh sinh viên
d. Trẻ em dưới 6 tuổi

8. Phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh nào đang được áp dụng phổ biến tại VN
a. thanh toán theo định suất
b. Thanh toán theo giá dịch vụ
c. Thanh toán theo trường hợp bệnh
d. cả 3 đáp án

9. Mức trợ cấp khi nghỉ việc đi khám thai, sẩy thai bằng:
a. [tiền lương tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ) /26 ]*100%*số ngày nghỉ
b. (tiền lương tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ)*100%*số ngày nghỉ
c. [tiền lương tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ) /26 ]*75%*số ngày nghỉ
d. (tiền lương tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ)*75%*số ngày nghỉ

10. Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện của người lao động bằng:
a. Mức đóng hằng tháng bằng 15% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%
b. Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.
c. Mức đóng hằng tháng bằng 5% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.
d. Cả a,b,c đều sai

11. Một người lao động có thu nhập trước khi nghỉ ốm đau là 2.500.000 đồng/ tháng. Người tham gia BHXH trên 25 năm và thời gian được nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau là 20 ngày, vậy mức trợ cấp là bao nhiêu (một tháng làm việc 26 ngày)?
a. 1,346,153
b. 1,442,307
c. 1,250,000
d. 1,166,666

12. Mức đóng và phương thức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động:
a. 15% trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%
b. 16% trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.
c. 17% trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22% .
d. Cả a,b,c đều sai

13. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:
a. Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
b. Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
c. Tối đa không quá chín mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
d. Cả a,b,c đều sai

Đang cập nhật...

-==================================-

ĐỀ THI VIẾT MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (SÁNG 24/7/2013)
Thời gian làm bài: 120 phút

Đề bài được chia sẻ từ bạn đọc

Câu 1. (7) Trình bày vai trò, vị trí và quyền hạn của Chủ tịch nước? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước?

Câu 2. (8) Trình bày vị trí quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ?

Câu 3. (14) Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền chung? Nêu địa vị pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Câu 4. (25) Các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức

Ghi chú: Trong (ngoặc) là câu trong đề cương mình đã share tại bài viết này

-==================================-

MÔN TIẾNG ANH (CHIỀU 24/7/2013)
Thời gian làm bài: 60 phút

Có 2 đề thi. Đề mình thi chỉ có 2 phần. Phần 1 (68đ) khá dễ gồm 2 đoạn văn, đoạn 1 đọc rùi điền True/False; đoạn 2 đọc chọn trắc nghiệm. Phần 2 (32đ) dịch từ Anh sang Việt, Việt sang Anh sẽ cho theo từ vụng chuyên môn BHXH, BHYT nên các bạn học từ vựng sẽ làm tốt.

Mình nhớ một số câu của đề mình là:

*Dịch Việt sang Anh:
1/ Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
2/ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trong, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hôi
3/ Tuổi hưởng lương hưu được quy định trong luật bảo hiểm xã hội là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.
4/ Việc thực hiện chính sách BHXH góp phần ổn định đời sống xã hội và phát triển kinh tế
5/ Luật BHXH có hiệu lực vào ngày..., Quốc hội ban hành luật BHYT ngày ...

*Dịch Anh sang Việt, mình dịch ra nội dung là:
1/ BHXH việt nam thực hiện bhxh, bhyt bao gồm các lợi ích: ốm đau, thai sản, tai nạn lao đông, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, chế độ thất nghiệp, bảo hiểm y tế
2/ Người lao động là nam đủ 60 tuổi có 20 năm đóng bhxh trở lên thì được quyền hưởng lương hưu hằng tháng
3/ Hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội phải tuân theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, thanh khoản

>> Theo chia sẻ của 1 số bạn, đề thi tiếng Anh có rất nhiều câu hỏi trùng trong bộ tài liệu ôn tập. Các bạn tải về tham khảo xem thế nào ( RAR / 31MB / 25 file ảnh chụp ): DOWNLOAD | LINK DỰ PHÒNG


Khuyến cáo bạn nào kém tiếng Anh thì vào trang web BHXH Bình Dương tìm đọc luật BHXH bản tiếng Anh mà làm phần dịch Anh sang Việt và ngược lại ( link download | link dự phòng )

 -===============o0o===============-

TỔNG HỢP ĐỀ THI CỤM 3 (TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG VÀO NGÀY 29-30/07/2013)

MÔN NGHIỆP VỤ VIẾT CHUYÊN NGÀNH (SÁNG 29/7/2013)
Thời gian: 180 phút

Theo chia sẻ nhanh của bạn KieuMy1007 gửi cho Ad:
Thi 2 môn thời gian thi chỉ 60 phút mà ngồi từ 2h kém đến 5h30 chiều, mệt, tơi tả luôn. Đề trắc nghiệm ngành giống cụm TP HCM 90% (đề chẵn). Tin học Office 2003 cũng tương đối giống cụm HCM, chỉ có đề viết là quá dài, làm không hết, chắp nối tùm lum, không biết có qua 50 ko

Còn bạn justbegin: Thi trắc nghiệm mỗi môn có 30 phút mà cả thí sinh và giám thị mòn mỏi từ 13h00 đến gần 18h00 mới được mò mặt về. Thấy việc tổ chức thi hai môn này đáng ra phải nhanh, gọn, tiện lợi hóa ra lại rất rề rà, hành chính, chẳng có chút khoa học nào. Thi xong về muốn xỉu không phải vì đề khó mà vì mệt mỏi.

Câu 1. Quy dinh noi dung quan ly nha nuoc ve BHXH? to chuc BHXH co quyen va nghia vu gi?

Câu 2. Muc dong va phuong thuc dong BHXH bat buoc cua nguoi su sung ntn? DK de huong luong huu hang thang doi voi truong hop tham gia BHXH bat buoc quy dinh ntn?

Câu 3.
a. Nguon hinh thanh quy BHYT tai VN? Quy dinh cua luat BHYT ve su dung quy BHYT?
b. Pham vi quyen loi cua nguoi tham gia theo quy dinh cua luat BHYT?
c. Can cu quy dinh muc dong BHYT doi voi nhom doi tuong tham gia?
d. Ten các nhom doi tuong duoc ngan sach NN ho tro 1 phan va toan bo muc dong?

Câu 4.
a. Pham vi dieu chinh va doi tuong ap dung cua luat BHYT? Quy dinh cua luat BHYT ve viec cap the BHYT?
b Trach nhiem, quyen han cua BHXHVN trong viec to chuc chinh sach quy dinh BHYT?

(nhờ các bạn type lại thành tiếng việt có dấu dưới phần comment giúp ad với, đi làm cả ngày tối mệt quá ko kịp gõ)

-==================================-

MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (SÁNG 30/07/2013)
Thời gian: 120 phút

Share từ bạn trangmeomeo:

Câu 1. Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?

Câu 2. Trình bày phân loại cơ quan hành chính Nhà nước.

Câu 3. Hãy nêu các chức năng và đặc điểm cơ bản của các cơ quan hành chính Nhà nước

Câu 4. Nêu vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Câu hỏi được ra giống hệt câu hỏi số (1) - (11) - (12) - (28) trong bộ câu hỏi ôn tập môn QLNN. Các bạn có thể tải về tại ĐÂY để xem đáp án !!!

-==================================-

MÔN TIẾNG ANH (CHIỀU 30/7/2013)
Thời gian: 60 phút

Đang chờ tin tức từ bạn đọc ...
ngaynangngaymua84: Đề tiếng Anh phần đọc hiểu rất dễ, đó là đề của mình còn đề của các bạn khác thì có khó hơn 1 chút xíu (2 đề), nhưng mình nghỉ làm đc av 5 điểm cũng đơn giản thôi các bạn à, đi thi mình sợ av nhất vậy mà mình làm có 15 phút là xong thôi. Các câu dịch rất giống đề của cụm 2, có mấy câu của đề mình:
Dịch Việt- Anh:
- BHXH VN là cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ thực hiện các chính sách BHXH và BHYT trên toàn quốc
- BHXH và BHYT là các chính sách quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (giống cụm 2)
- Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 1/7/200....(giống cụm 2)

-==================================-

MÔN TIN HỌC (SÁNG 29/7/2013)
Thời gian: 30 phút

Đang chờ tin tức từ bạn đọc ...

-===============o0o===============-

TỔNG HỢP ĐỀ THI CỤM 4 (TỔ CHỨC TẠI VINH - NGHỆ AN VÀO NGÀY 03-04/08/2013)

MÔN NGHIỆP VỤ VIẾT CHUYÊN NGÀNH (SÁNG 3/8/2013)
Thời gian: 180 phút

Chia sẻ của bạn nguyen giang. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Chúc bạn có kết quả tốt!!!

Câu 1. Anh/ Chị hãy trình bày:
a. Luật BHXH quy định cơ quản lý nhà nước là cơ quan nào?
b. Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm được quy định như thế nào?

Câu 2. Anh/ Chị hãy nêu:
a. Luật BHXH quy định đối tượng nào tham gia BHXH bắt buộc được hưởng lương hưu hằng tháng?
b. Quỹ BHXH được hình thành từ những nguồn nào và được sử dụng như thế nào? Quỹ BHXH được đầu tư theo các hình thức nào?
c. Tiền lương, tiền công hằng tháng đóng BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?

Câu 3. Anh/ Chị hãy trình bày về:
a. Khái niệm BHYT, K/n BHYT toàn dân?
b. Các nguyên tắc tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại VN
c. Các quy định về đổi cấp thẻ BHYT
d. Trách nhiệm, quyền hạn của người tham gia BHYT, tổ chức, cá nhân

Câu 4.
a. Mức đóng của người được hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người hưởng trợ cấp thất nghiệp, học sinh sinh viên
b. Khái niệm về cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh? Mức cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào theo quy định của luật BHYT?

( RAR / 127Kb / 2 ảnh chụp )** Phần nghiệp vụ trắc nghiệm có 2 câu trong đề 09 làm nhiều bạn ko khoanh được đáp án đúng:

Câu 12. Khoanh tron cau tra loi KHONG DUNG:
Doi tuong tham gia BHYT khi di kcb thong thuong phai thuc hien cung chi tra 5% khi tong chi phi kcb lon hon 15% muc luong toi thieu chung:
a. cong chuc,vien chuc
b. nguoi thuoc ho gd ngeo
c. hoc sinh,sinh vien
d. tre em duoi 6 tuoi.
De hoi chon cau khong dung,neu the thi ca a,c,d deu khong dung chu nhi

Câu 15. Khoanh tron cau tra loi Đúng:
Doi tuong tham gia BHYT khi di kcb thong thuong tu tuyen huyen tro len phai thuc hien cung chi tra 5% khi tong chi phi kcb lon hon 15% muc luong toi thieu chung:
a. nguoi co cong voi CM
b. nguoi thuoc ho gd ngeo
c. nguoi dag huog luog huu,tro cap msld hag thag
d. than nhan nguoi co cong voi CM.
Chi duoc chon 1 dap an, ma mình thay ca b va c deu dung.

-==================================-

MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (SÁNG 04/08/2013)
Thời gian: 120 phút

Share từ bạn nguyen cuong: Đề QLNN cụm Nghệ An vừa thi xong sáng nay:

Câu 1. (19) Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 2. (33) Nêu vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội cấp huyện?

Câu 3. (14) Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền chung? Nêu địa vị pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Câu 4. (34) Nêu các khái niệm về văn bản, văn bản quản lý Nhà nước, văn bản quản lý hành chính Nhà nước, văn bản pháp luật và văn bản hành chính thông thường?

>> Ghi chú: Câu hỏi được ra giống hệt câu hỏi số (19) - (33) - (14) - (34) trong bộ câu hỏi ôn tập môn QLNN. Các bạn có thể tải về tại ĐÂY để xem đáp án !!!

-==================================-

MÔN TIẾNG ANH (SÁNG 3/8/2013)
Thời gian: 60 phút

>> Phần dịch Anh - Việt, Việt - Anh các bạn có thể xem chi tiết dưới phần comment của bạn Thai Minh Hoang Ha

[Update 5/8/2013] Đề thi môn tiếng Anh ( PDF / 4 ảnh chụp / 600Kb ): Download | Link dự phòng 1 | Link dự phòng 2

-===============o0o===============-

TỔNG HỢP ĐỀ THI CỤM 1 (TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI VÀO NGÀY 09-10/08/2013)

MÔN NGHIỆP VỤ VIẾT CHUYÊN NGÀNH (SÁNG 9/8/2013)
Thời gian: 180 phút

I - Phần CSBHXH
Câu 1: Theo quy định của Luật BHXH thỉ tổ chức công đoàn có quyền và trách nhiệm gì? Người sử dụng lao động có quyền và trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?

Câu 2:
a - Luật BHXH quy định như thế nào vè người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi chết và thân nhân của người chết để được hưởng tiền tuất hàng tháng?
b - Mức hưởng và thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng qui đinh như thế nào?
c - Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp tuất 1 lần và mức hưởng trợ cấp tuất 1 lần qui định như thế nào?

II - Phần CSBHYT

Cấu 1: Anh (chị) hãy trình bày về?
a - Trách nhiệm và quyền hạn của người tham gia BHYT, tổ chức, cá nhân đóng NHYT theo qui định của Luật BHYT?
b - Lộ trình thực hiện BHYT toàn dân ở Việt Nam?
c - Khái niệm Quỹ BHYT và nguồn hình thành Quỹ BHYT tại Việt Nam?
d - Căn cứ để qui định mức đóng BHYT đối với các nhóm đối tượng tham gia BHYT?

Cấu 2: Anh (chị) hãy trình bày về
a - Các quy định của Luật BHYT về việc đăng ký KCB ban đầu, thủ tục KCB BHYT?
b - Phạm vi, điều kiện và mức hưởng của người có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn?
c - Các trường hợp không thuộc phạm vi chi trả của BHYT?

>> Theo cmt của bạn Hoài Phương Trần:

HP-HN: Hôm nay các bạn thi ở cụm 1 có bạn nào gặp đề trắc nghiệm số 06 không. Có 3 câu ra đề sai thì phải, đó là câu số 12, 13 và 1 câu nữa mình không nhớ. Nội dung của 3 câu như thế này:

Câu 12. Khoanh tròn câu trả lời không đúng:
Quỹ BHXH không đóng BHYT cho các đối tượng:
a. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
b. Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
c. Người thuộc hộ gia đình nghèo
d. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức LĐ.
Đáp án của câu này là 3 đáp án: a,b,d vì đề yêu cầu khoanh câu trả lời không đúng

Câu 13. Khoanh tròn câu trả lời không đúng:
Người tự nguyện tham gia BHYT lần đầu được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ:
a. Kể từ ngày đóng BHYT
b. Sau 10 ngày kể từ ngày đóng
c. Sau 20 ngày kể từ ngày đóng
d. Sau 30 ngày kể từ ngày đóng
Đáp án là a,b,c vì đề yêu cầu khoanh câu trả lời không đúng

Còn một câu nữa như thế này
Câu xx. Khoanh tròn câu trả lời không đúng:
Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT ko đúng tuyến, vượt tuyến trái tuyến có trình thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán:
a. Tùy theo chi phí đợt khám chữa bệnh để xác định mức thanh toán
b. 60% chi phí KCB tại bệnh viện hạng 3
c. 50% chi phí KCB tại bệnh viện hạng 2
d. 40%chi phí KCB bệnh viện hạng 1
Đáp án là a.b.d vì đề yêu cầu khoanh câu trả lời không đúng
Bạn nào có chung ý kiến với mình lên tiếng nhé!!!!

Một số câu khác:
Câu 19. Mọi đối tượng có thẻ bhyt đều đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại
a. Phòng y tế huyện
b. Bệnh viện huyện
c. Bệnh viện đa khoa tỉnh
d. Bệnh viện đa khoa trung ương

Câu 14. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bhyt
a. Học sinh, sv
b. Người thuộc hộ gia đình nghèo
c. Người có công với cách mạng
d. Trẻ em dưới 6 tuổi

-==================================-

MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (SÁNG 10/8/2013)
Thời gian: 120 phút

Câu 1 (4): Trình bày sơ đồ hệ thống bộ máy tổ chức Nhà nước CH XHCN Việt Nam theo hiến pháp 1992?

Câu 2 (5): Trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội? thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội?

Câu 3 (28): Nêu vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Câu 4 (30): Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm có đại diện lãnh đạo cơ quan nào? Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Câu hỏi được ra giống hệt câu hỏi số (4) - (5) - (28) - (30) trong bộ câu hỏi ôn tập môn QLNN. Các bạn có thể tải về tại ĐÂY để xem đáp án !!!

=> Rất mong các bạn khác đã thi xong, sau khi đọc bài này hãy chia sẻ các câu hỏi trong đề thi cũng như kinh nghiệm thi để các bạn thi cụm sau có thêm phương hướng ôn tốt hơn. Đóng góp bằng cách comment phía dưới, hoặc gửi mail (ảnh chụp, file văn bản ..)

Các bạn cũng có thể để lại địa chỉ mail để mình share đề thi và đáp án các môn thi khác trong đợt thi 2013 năm nay nhé.

254 Nhận xét

 1. admin co gang update cau hoi mon quan ly nha nuoc nua nha

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh24.7.13

  1. Trình bầy vai trò, vị trí và quyền hạn của Chủ tịch nước? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước?
  2. Trình bày vị trí quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ?
  3. Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền chung? Nêu địa vị pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
  4. Các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh24.7.13

  Có đề thi ah văn ko các bạn? Nghe nói khó và sử dụng kiến thức chuyên ngàh nữa

  Trả lờiXóa
 4. Share cho minh nhe!
  email: lexim1989@gmail.com

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh24.7.13

  share cho mình với nhé! thanks bạn nhiều!
  gmail: nvnktb@gmail.com

  Trả lờiXóa
 6. Nặc danh25.7.13

  Ad ơi gửi cho mình đề và đáp án vaò mail này nhé hoadt.hvtc@gmail.com... Thks ad
  ah cho mình hỏi cơ cấu tổ chức của bhxh tw gồm 18 ban hay 22 ban đây?????
  Help me......

  Trả lờiXóa
 7. lethuhoai18@gmal.com gửi cho mình nhé

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh25.7.13

  cho mình hỏi có phải cụm ở t.p HCM họ coi chặt lắm không? nghe nói không ai quay được tài liệu hả bạn?

  Trả lờiXóa
 9. Nặc danh25.7.13

  bạn ơi cho m xin đừong link tài liệu tin học nhé, mình k tìm được . share cho mình vào : thuhang111991@gmail.com nhé. ths b nhiều

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh25.7.13

  bạn ơi, không có đề thi tiếng anh đầy đủ à

  Trả lờiXóa
 11. uh. nôm trắc nhiệm nhiệm vụ dễ lắm. gồm 20 câu hỏi. mình ngại viết ra lắm. các bạn nên học phần nghiệp vụ ngành và quản lý nhà nước ấy, trắc nghệm ko phải lo đâu. môn tiếng anh thì gồm 4 phần. phần 1 cho một đoạn văn và các câu hỏi từ đoạn văn đó rồi chọn T and F. 2 là củng tương tự vậy nhưng câu hỏi có 3 đáp án chọn a, b, c. phần ba là dịch từ tiếng anh ra tiếng việt và phần 4 là dịch từ tiếng việt ra tiếng anh. ( kiền thức về bảo hiểm xã hội) các bạn học mấy từ tiếng anh chuyên ngành bhxh nhé. có gì thắc mắc gọi cho tớ theo số đt. 0916178877. chcu1 các bạn thi tốt.

  Trả lờiXóa
 12. Nặc danh25.7.13

  Ad ơi. Sao mình tải phần ôn thi anh văn ở trên không đc. Gửi wa mail giúp mình với vuquynhqn25790@gmail.com

  Trả lờiXóa
 13. Ad ơi. Sao mình tải phần ôn thi anh văn ở trên không đc. Gửi wa mail giúp mình với?

  TL:

  Bạn ấn vào link, đợi trình duyệt load quảng cáo trong 5s rồi ấn tiếp Skip Ad để thấy link gốc

  Trả lờiXóa
 14. Nặc danh25.7.13

  Tải tliệu anh văn về rồi mà ko đọc đc.làm sao đây?

  Trả lờiXóa
 15. bạn gửi cho mình tài liệu ôn thi BHXH được ko ad cảm ơn ban nhiều mình tải về ko dc do mạng chậm quá mail của mình là lehaiyenkt2212@gmail.com

  Trả lờiXóa
 16. Nặc danh26.7.13

  bạn ơi, 2 đề tiếng anh đều không có dạng bài trắc nghiệm từ vựng và viết đoạn văn khoảng bao nhiêu từ về 1 chủ đề nào đó hả?

  Trả lờiXóa
 17. Nặc danh26.7.13

  Bạn Ad ơi. t k dowload được. bạn gửi cho tớ bộ tài liệu ôn tập vào email này với nhé!
  Tranghuyen21985@yahoo.com
  Cảm ơn bạn!

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh26.7.13

  bạn ơi! mình tải phần anh văn ở trên mãi ma ko được ban gửi giúp mình vào mail với nha hangxt1986@gmail.com

  Trả lờiXóa
 19. Nặc danh26.7.13

  Rất cảm ơn ad vì những chia sẻ của bạn
  Những tài liệu của ad đã giúp mình rất nhiều trong quá trình học ôn
  Chúc ad luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống nhé :)))

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh26.7.13

  bạn nào có tài liệu tiếng anh gửi giúp mình với,
  mail của mình: thanhthanh8x5@gmail.com
  thanks cả nhà nhé

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh26.7.13

  bạn nào có đề thi hoàn chỉnh của cụm 2 không? không biết bài đoạn văn nói về chủ đề gì nhỉ

  Trả lờiXóa
 22. mình thắc mắc sao thi tiếng anh trình độ B chỉ có mỗi đọc hiểu vs dịch. sao khong có phần chọn từ đúng, viết lại câu, sửa lỗi sai như những đề thi trình độ B khác

  Trả lờiXóa
 23. Nặc danh27.7.13

  @T Duong :
  có lẽ năm nay là năm đầu tiên thi môn Anh nên đề chỉ dừng lại ở mức độ đấy thôi bạn ạ. Tuy nhiên đề thi sẽ có rát nhiều từ chuyên ngành, sẽ khá khó khăn cho những bạn ko nắm chắc kiến thức môn này

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh27.7.13

  Mail cho mình theo địa chỉ này nhé dieplspt@gmail.com.cảm ơn bạn nhiều :)

  Trả lờiXóa
 25. Nặc danh27.7.13

  Cảm ơn Ad rất nhiều. tài liệu của bạn rất bổ ích

  Trả lờiXóa
 26. cám ơn bạn vì đã share nhữg tài liệu này.
  minh đag thắc mắc môn tin học nữa. Bạn có thể gửi cho mình tài liệu ôn trắc nghiệm tin hoặc sơ bộ đề thi đc k?
  mail của mình: kimngan8318@gmail.com
  cám ơn bạn trc nhé. Mìh thi cụm 3 nên mong bạn có thể gửi sớm cho mình

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh28.7.13

  trang nay hay

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh28.7.13

  vao trang BHXH binh duong down load ve la duoc

  Trả lờiXóa
 29. @kienhenry :
  Cám ơn bạn rất nhiều

  Trả lờiXóa
 30. Hôm nay cụm 3 thi rồi.Không biết tình hình thế nào nửa.
  Có gì post lên đây cho anh em tham khảo
  Thanks mọi người

  Trả lờiXóa
 31. @thanh thieu :
  Hôm nay cụm đà nẵng vừa thi xong ai có thông tin gì up lên cho mọi người tham khảo
  Mình có xem qua đề tiếng anh có thể thấy đề tương đối ngắn mà ít trắc nghiệm. làm sai một câu là mất khá nhiều điểm.....

  Trả lờiXóa
 32. ad ơi, có thể gửi cho tớ tài liệu ôn thi tiếng anh với được ko? mail của tớ là lienhoang42@gmail.com. ngày mai tớ thi rồi nên phiên cậu gửi tớ với.tớ cảm ơn rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 33. tớ thi ở cụm đà nẵng nè, ngày mai mới bắt đầu thi cơ.

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh28.7.13

  Cac ban oj guj cho mjh taj ljeu tjn voj tjeng anh voj nhe.cam on cac ban.mail cua mjh ne. Tranthiphuong90nd@gmail.com

  Trả lờiXóa
 35. Kienhenry oi,mình muốn hỏi đáp án của các câu sau vì mình không chắc chắn lắm Câu 15 của Đề 7: d, Câu 17 đề 7: c, Câu 13 đề 12: c, câu 16 đề 12:a, Câu 17 đề 12:C Bạn nào làm rồi cho mình so đáp án với!

  Trả lờiXóa
 36. bạn nào có tài liệu tiếng anh gửi giúp mình với,
  mail của mình: pvlthanglong.jsc@gmail.com
  thanks cả nhà nhé

  Trả lờiXóa
 37. @NEVER MIND :
  Tình hình thế nào bạn, đề thi cụm Đà Nẵng có hao hao giống đề thi cụm TP HCM không

  Trả lờiXóa
 38. Mỗi cụm thi, ứng với mỗi môn thì có mấy đề tất cả vậy m.ng;............thanks

  Trả lờiXóa
 39. Nặc danh29.7.13

  ad ơi, có thể gửi cho tớ tài liệu ôn thi tiếng anh và tin với được ko? mail của tớ là dothithuthuyhp@gmail.com . tớ cảm ơn rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 40. ad ơi gửi cho mình đề thi các cụm đã thi vơi nhe, tin học và chuyên ngành nha, mình dow về nhưng không đọc được, cảm ơn ad mail cua mình . linhthuy2608@gmail.com.

  Trả lờiXóa
 41. hi có tài liệu ôn tin và t.a gửi tớ với nhe, tớ cảm ơn hi
  linhthuy2608@gmail.com.

  Trả lờiXóa
 42. hoangmo2606@gmail.com

  Trả lờiXóa
 43. @Hoang tran :

  Đề thi là khác nhau ở mỗi cụm bạn nhé, vì thi khác ngày nhau mà

  Trả lờiXóa
 44. @linh thuy :

  Đã share bản hoàn chỉnh tất cả đề thi của cụm 2, bạn vui lòng download nhé.

  Trả lờiXóa
 45. de thi o da nang nang hon, nhieu gap hai ded thi o tphcm do

  Trả lờiXóa
 46. Luật BHYT quy định như thế nào về việc cấp thẻ BHYT và thời hạn sử dụng thẻ? chi co giong phan nay thoi

  Trả lờiXóa
 47. @nguyenthanhhoa1990 :
  bạn có thể viết sơ qua câu hỏi của cụm đà nẵng không. Để mình có thể tập trung ôn những phần còn lại. Các phần đã thi chỉ cần nhớ ý chính là được lỡ may nó ra lại còn làm được chút ít
  thanks bạn nhé

  Trả lờiXóa
 48. tranghuyen21985@yahoo.com29.7.13

  @kienhenry
  Tài liệu của bạn rất bổ ích. cảm ơn bạn nhé!

  Trả lờiXóa
 49. duongthaotn@gmal.com gửi cho mình nhé

  Trả lờiXóa
 50. duongthaotn@gmal.com gửi cho mình nhé

  Trả lờiXóa
 51. @Thảo Dương :
  gửi gi thế bạn
  cũng gửi cho mình nhé
  nguyengiang141@gmail.com

  Trả lờiXóa
 52. noi dung qlnn, trach nhiem cua to chuc bhyt, quyen han cua to chuc bhyte, nhom doi tuong tham gia bhyt, nhom doi tuong duoc ngan sach nha nuoc ho tro mot phan, ho tro 100%, cap the bhyt, thoi han su dung bhyt, quyen va trach nhiem to chuc bhxh

  Trả lờiXóa
 53. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 54. @kienhenry :
  còn mục quản lý nhà nước đề thế nào ah cậu
  Cám ơn nha

  Trả lờiXóa
 55. QLNN mai mới thi mà b :D

  Trả lờiXóa
 56. @kienhenry :
  Ui sao lại thi vào đầu tuần vậy mình cứ tưởng thi vào cuối tuần chứ

  Trả lờiXóa
 57. Nặc danh29.7.13

  bạn ơi, trong 1 phòng có mấy đề thi vậy, bốc thăm câu hỏi để làm bài à, thế thì các câu thi rồi sẽ vẫn thi lại phải không?

  Trả lờiXóa
 58. bạn ơi, trong 1 phòng có mấy đề thi vậy, bốc thăm câu hỏi để làm bài à, thế thì các câu thi rồi sẽ vẫn thi lại phải không?

  TL

  môn nào thi trắc nghiệm sẽ có 2 đề thi mã số khác nhau, phát đề xen kẽ nhau. các câu hỏi thi rồi vẫn có thể thi lại nhưng cách hỏi sẽ khác nhau chứ ko thể giống y đúc đc bạn nhé.

  Trả lờiXóa
 59. @kienhenry :

  bạn ơi, bạn share cho mình đề nghiệp vụ viết cụm Đà Nẵng với, cả các đề khác nữa thì tốt. Thanks bạn nhiệt tình

  Trả lờiXóa
 60. Nặc danh30.7.13

  cảm ỏn ad nhé! tài liệu rất bổ ích

  Trả lờiXóa
 61. các bạn ơi, thi cụm 1, 2 có được dở tài liệu ko ???

  Trả lờiXóa
 62. Nặc danh30.7.13

  thank ad. rất hay, hi vọng các bạn thi xong post thêm nhiều đề cho ae tham khảo...

  Trả lờiXóa
 63. Ban oi co the cho minh xin de thi va dap an cua 2 dot thi vua roi khong a .... hihi minh cam on ban nhieu lam
  mail cua minh la : duongthaotn@gmail.com

  Trả lờiXóa
 64. các ban oi minh thấy tieenga anh khó quá bạn nào có đề thi đa nẵng thi up len giúp với.

  Trả lờiXóa
 65. tranghuyen21985@yahoo.com30.7.13

  cảm ơn những chia sẻ của Ad.
  Chia sẻ với mình qua email này với nhé! Tranghuyen21985@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 66. bạn nào có đề QLNN và tiếng anh cụm thi Đà Nẵng thì upload giúp nhé
  thanks

  Trả lờiXóa
 67. Ad oi! Dap an cau 13, 15 de le mon trac nghiem chuyen nganh cum 2 la ntn nhi? sao minh thay roi qua? Giup minh voi nha. Thanks! email: le.tam129@gmail.com

  Trả lờiXóa
 68. Up đề qlnn cụm đà nẵng đi bạn ơi~~~

  Trả lờiXóa
 69. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 70. có bạn nào thi tại cụm nghệ an k? liên hệ cùng đi cho vui. mình ở Quảng trị.

  Trả lờiXóa
 71. Nặc danh30.7.13

  Cả nhà ơi cho mình xin tài liệu môn tiếng anh và tin học vào địa chỉ mail: thiep87@gmail.com nhé. cám ơn cả nhà ợ!

  Trả lờiXóa
 72. tranghuyen21985@yahoo.com30.7.13

  co ban nao o thanh hoa thi o Nghe An k nhi?

  Trả lờiXóa
 73. Mình thi ở Nghệ An này.....trang huyen le hang liên lạc vs nhau qua sdt 0975135669

  Trả lờiXóa
 74. AD co the cho minh xin de thi va dap an cua 2 dot thi vua roi khong?Cảm ơn !!!
  mail cua minh la : samthaoktqd@gmail.com

  Trả lờiXóa
 75. @Minh Thủy :
  gửi thêm cho mình nữa nhé
  nguyengiang141@gmail.com

  Trả lờiXóa
 76. tranghuyen21985@yahoo.com31.7.13

  thanks!

  Trả lờiXóa
 77. Nặc danh31.7.13

  ad cho mình xin đề các cụm mình tải ko dc gì!

  Trả lờiXóa
 78. Nặc danh31.7.13

  ad cho mình xin đề các cụm với máy mình báo lỗi.
  ngocanhtn068555@gmail.com

  Trả lờiXóa
 79. co ban nao thi cum 4 phong 58 khong giup do nhau di

  Trả lờiXóa
 80. cho minh xin voi mail cua minh la leluong31@gmail.com

  Trả lờiXóa
 81. Nặc danh31.7.13

  Có tài liệu ôn thi bảo hiểm các loại, đủ mọi thành phần , tất cả các câu hỏi đều có trong tài liệu của chúng tôi, trình bày rõ rành, khoa học.ngoài ra còn có tài liệu song ngữ Anh Việt về BHXH và BHYT, đến với chúng tôi các bạn sẽ được phục vụ nhiệt tình và chu đáo.
  Cơ sở photto : Hồng Dương
  Đ/c 70 Phạm Kinh Vỹ
  sdt: 0962271657
  Cổng phụ phía sau Đại học Vinh ( Cứ đi thẳng cổng phụ sau, sẽ gặp quán ngay trước mặt, chỗ ngã 3 đó )
  Chúc mọi người thi tốt

  Trả lờiXóa
 82. @banglang hoa :gửi cho mình với nhe! thanks! mail: lehang07tc3@gmail.com

  Trả lờiXóa
 83. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 84. minh cung chua co co ban ạ

  Trả lờiXóa
 85. cụm 4 phòng 58 đây

  Trả lờiXóa
 86. banglang hoa gửi tài liệu anh voi trac nghiem chuyen nganh giùm minh voi doluyen3291@gmail.com mình tải hok đc đến

  Trả lờiXóa
 87. Mong rằng các bạn thi cụm 3, cụm 4 sau khi thi xong up luôn đề các môn và chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi cho mình và mọi người học hỏi nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều!

  Trả lờiXóa
 88. Bạn nào có đề tiếng anh, tin và chuyên ngành cụm 3 thì gửi cho mình xin với email của mình là thanhchungtk@gmail.com. Mình thi ở cụm 1, phòng 5, trường Amterdam. bạn nào cùng phòng thì cùng giúp đỡ nhau nhé! liên hệ qua sđt 0979 364 866. Cảm ơn và chúc các bạn ôn tập tốt!

  Trả lờiXóa
 89. Nặc danh31.7.13

  Tình hình là Vinh bắt đầu mưa nhé các bác? các bác vào nhớ liên hệ chỗ trước? chắc hôm đó đông lắm? 2500 người cơ mà? khách sạn chắc cháy phòng
  Có tài liệu ôn thi bảo hiểm các loại, đủ mọi thành phần , tất cả các câu hỏi đều có trong tài liệu của chúng tôi, trình bày rõ rành, khoa học.ngoài ra còn có tài liệu song ngữ Anh Việt về BHXH và BHYT, đến với chúng tôi các bạn sẽ được phục vụ nhiệt tình và chu đáo.
  Cơ sở photto : Hồng Dương
  Đ/c 70 Phạm Kinh Vỹ
  sdt: 0962271657
  Cổng phụ phía sau Đại học Vinh ( Cứ đi thẳng cổng phụ sau, sẽ gặp quán ngay trước mặt, chỗ ngã 3 đó )
  Chúc mọi người thi tốt

  Trả lờiXóa
 90. minh cung ko co .ban doLuyen cung phong voi minh ah. co gi giup nhau nhe

  Trả lờiXóa
 91. có bạn nào thi NGHỆ AN phòng 24 k vậy? có j giúp đở nhau nhé!
  sđt mình 0905861616

  Trả lờiXóa
 92. Nặc danh31.7.13

  cam on tai lieu cac ban gui nhe! rat bo ich. chuc ca nha thi tot' :)

  Trả lờiXóa
 93. TÀI LIỆU MÌNH SAHRE TRÊN BLOG LÀ CHUẨN NHẤT RỒI, KHÔNG NÊN MUA TÀI LIỆU NGOÀI, VỪA PHÍ TIỀN VỪA LOẠN KIẾN THỨC.

  Trả lờiXóa
 94. Nặc danh31.7.13

  minh cung cam on cac ban! da chia se tai lieu thi va kinh nghiem thi! cam on cac ban nhieu!

  Trả lờiXóa
 95. Nặc danh31.7.13

  ad ơi gửi giúp tớ đề này đc ko tớ ko dow dc mail của tớ kyduyen10288@gmail.com cam ơn ad nhiu ạ

  Trả lờiXóa
 96. tranghuyen21985@yahoo.com31.7.13

  bạn @tinhyeulagi thi ở phong bn vậy? bạn ở chỗ nào Thanh hóa vậy?

  Trả lờiXóa
 97. Nặc danh31.7.13

  khong biet co lap lai de cua 2 cum kia k nhi?

  Trả lờiXóa
 98. Nặc danh31.7.13

  @tranghuyen21985@yahoo.com : co to day. ban o dau?

  Trả lờiXóa
 99. Nặc danh31.7.13

  Có tài liệu ôn thi bảo hiểm các loại, đủ mọi thành phần , tất cả các câu hỏi đều có trong tài liệu của chúng tôi, trình bày rõ rành, khoa học.ngoài ra còn có tài liệu song ngữ Anh Việt về BHXH và BHYT, đến với chúng tôi các bạn sẽ được phục vụ nhiệt tình và chu đáo.
  Cơ sở photto : Hồng Dương
  Đ/c 70 Phạm Kinh Vỹ
  sdt: 0962271657
  Cổng phụ phía sau Đại học Vinh ( Cứ đi thẳng cổng phụ sau, sẽ gặp quán ngay trước mặt, chỗ ngã 3 đó )
  Chúc mọi người thi tốt

  Trả lờiXóa
 100. da co tong hop de thi cac cum roi. chuc ban thi tot nhe

  Trả lờiXóa
 101. co minh o thanh hoa thi trong vinh nay, ban o dau the Tranhuyen

  Trả lờiXóa
 102. Mấy bạn ở cụm đà nẵng thi có coi chặt không vậy bạn?

  Trả lờiXóa
 103. @binh tong : cũng có phòng coi chặt, cũng có phòng cho xem chút ít tl, nhưng tốt nhất bạn nên nắm chắc kiến thức để tùy cơ ứng biến nhé

  Trả lờiXóa
 104. tranghuyen21985@yahoo.com1.8.13

  Tớ ở Quảng Xương nhé Bằng Lăng.

  Trả lờiXóa
 105. gửi cho mình với mình ko tải xuống đuoc mail mình là: lien0308nt@gmail.com

  Trả lờiXóa
 106. Nặc danh1.8.13

  mình thấy đề chuyên ngành của 2 cụm đã thi khác nhau mà, có mấy đề chuyên ngành trong 1 phòng vậy các bạn,liệu 2 cụm còn lại có nên chỉ ôn các câu hỏi chưa thi vào không????????????

  Trả lờiXóa
 107. @Minh Thủy bạn ơi cho mình hỏi vào phòng thi thì cần mang theo giấy tờ j k? nếu k tham gia lể khai mạc và học quy chế thi có được không vậy bạn?

  Trả lờiXóa
 108. bạn nào thi rồi cho mình hỏi vào phòng thi cần mang theo giấy tờ j k? nếu k tham dự lể khai mạc và học quy chế thi có được không vậy bạn?

  Trả lờiXóa
 109. admin oi, chưa có đề thi cụm 3 ak. bạn nào có cho mình xin với mail của mình tienanh2311@gmail.com

  Trả lờiXóa
 110. @Liên Nguyễn Thị :

  BẠN THỬ CÁC LINK DỰ PHÒNG NHÉ, ẤN VÀO CHỮ 'BỎ QUA QUẢNG CÁO' ĐỂ THẤY LINK GỐC

  Trả lờiXóa
 111. Nặc danh1.8.13

  cứ mỗi lần ngồi học thì viêc đầu tiên mình làm là mở máy tính kiểm tra xem có tài liều gì thêm k? không thấy có gì mới lại thấy: buồn buồn...Hihi...!
  Các bạn đã thi xong rồi có tài liệu gì thì chia sẻ cho mình và các bạn chưa thi cùng tham khảo nhé! cảm ơn các bạn nhiều...nhiều...!

  Trả lờiXóa
 112. Nặc danh1.8.13

  ban nao down dc tron bo de thi 2 cum rui thi goi giup minh voi nhe minh mai ma chua down dc hangxt1986@gmail.com
  thanks!!!

  Trả lờiXóa
 113. Hi mọi người, mình mới đi thi ở cụm 3 về đây. nói chung giám thị coi cực khó, chỉ dễ cho mình ở 2 môn điều kiện thôi. Tinh thần các bạn học bài đi nhé, đừng nghĩ tới chuyện phao,đối với môn chuyên ngành và QLNN, không có thời gian để chép đâu các bạn ah.
  Đề chuyên ngành của cụm 3 cực dài, mình tính sơ qua chắc khoảng 13-14 câu theo như trong đề cương câu hỏi đó. QLNN thì ra những câu mình không ngờ tới. Các bạn cố lên nhé, mấy ngày thi mình thức cả đêm để ôn bài đó.
  Anh văn thì các bạn ra tiệm photo mua tài liệu, có khoảng 10 câu hay sao đó, song ngữ luôn, đề ra trong này cả.
  Cố lên nhé mọi người!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh1.8.13

   ban oi 10 cau song ngu do o dau de minh mua ban nhi?

   Xóa
 114. Nặc danh1.8.13

  ban ThuPooh oi!
  ban co the chup anh roi gui 10 cau tieng anh do len duoc k? minh so cho minh thi k co tl nhu ban noi thi sao nhi? hihi...
  cam on ban vi nhung dieu ban noi lam minh co them dong luc de hoc!

  Trả lờiXóa
 115. tình hình mấy cụm thi trước có xem đc tài liệu k mọi người? cụm thi có tiêu cực lắm k?

  Trả lờiXóa
 116. thanh Quế2.8.13

  chào cả nhà , mình thi ở cụm I - Hà nội, thấy các bác thi trước mà căng thẳng wa, bác nào có tài liệu tiếng anh thi cho mình xin nha, mình cám on!
  mail của mình: thanhthanh8x5@gmai.com

  Trả lờiXóa
 117. Nặc danh2.8.13

  Ban nao co tai lieu Tieng Anh gui cho minh xin nua nhe!
  Minh kem tieng anh qua!
  Gui giup minh: nguyenducthuy.nv@gmail.com
  cam on cac ban nhieu

  Trả lờiXóa
 118. tui cung lo mon t anh qua

  Trả lờiXóa
 119. sap thi rui ai co de t anh gui vao huekimsl@gmail.com cho t voi

  Trả lờiXóa
 120. cho minh xin đề thi 2 và đáp án các môn của 2 cụm thi với. Mail cua mình là vanle.uct@gmail.com . thanks

  Trả lờiXóa
 121. bạn ơi gửi cho mình đề thi của cụm 2, 3 và 4 nhé, nhất là môn tiếng anh ý . thanks bạn nhé, nguyensontungxd@gmail.com

  Trả lờiXóa
 122. bạn gửi cho mình xin đề tiếng anh vào mail này với nhé Nguyentheu,plb@gmail.com. tk b nhieu nhe

  Trả lờiXóa
 123. bạn nào có tài liệu môn tiếng anh thì gửi cho mình vào mail này với nhé
  hoiqlkt@gmail.com
  mình cảm ơn rất nhiều

  Trả lờiXóa
 124. bạn thupooh ơi bạn có thể chụp ảnh tài liệu môn tiếng anh của bạn rồi post lên cho mọi người xem được ko?
  mình ko ở gần hà nội nên ko biết mua ở đâu cả
  mình rất mong bạn sẽ giúp đỡ

  Trả lờiXóa
 125. bạn có thể chụp ảnh tài liệu ôn môn tiếng anh lên cho mọi người xem với được ko?
  mình thi cụm hà nội
  bạn hãy giúp mình với
  mình kém tiếng anh lắm

  Trả lờiXóa
 126. ai có tài liệu môn tiếng anh thì gửi giuos mình qua mail này với nhe
  hoiqlkt@gmail.com
  mình kém môn này lắm
  rất mong các bạn sẽ giúp đỡ

  Trả lờiXóa
 127. Đề Cụm Vinh
  Câu 1
  Luật BHXH quy định cơ quản lý nhà nước là cơ quan nào
  Nội dung quản lý
  Câu 2
  Đối tượng được hưởng lương hưu?
  Quỹ BHXH được hình thành ntn? sử dụng ntn? đầu tư ntn?
  Tiền lương tiền công tháng đóng bảo hiểm BB quy định ntn?
  Câu 3
  Khái niệm BHYT, K/n BHYT toàn dân?
  Các nguyên tắc tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại VN
  Các quy định về đổi cấp thẻ BHYT
  Trách nhiệm, quyền hạn của người tham gia BHYT, tổ chức, cá nhân
  Câu 4
  Mức đóng của người được hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người hưởng trợ cấp thất nghiệp, học sinh sinh viên
  Khái niệm về cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh
  Mức cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh được quy định như thế nào

  Đề có vẻ ngắn hơn 2 cụm trước

  Trả lờiXóa
 128. @nguyen giang : cảm ơn bạn nhiều nhé!!!

  ĐÃ UPDATE ĐỀ THI NGHIỆP VỤ VIẾT CỤM THI VINH - NGHỆ AN (3-4/8/2013). MỌI NGƯỜI AI NHỚ ĐC ĐỀ THI THÌ SHARE CHO MÌNH NHÉ. THANKS:))

  Trả lờiXóa
 129. bạn nào có tài liệu môn ta và tin học gửi cho mih vào mail caytkd@gmail.com nhé!!!

  Trả lờiXóa
 130. cả nhà ơi ai có đề thi tiếng anh cụm 3 ko? gửi cho mình xin với.
  gmail của minh: hale2607@gmail.com
  Hom nay minh da thi tại 4 vinh, de nghiep vụ nghành thì bạn thủy đã post cho cả nhà, còn đề tiếng anh thì 70% giống đề cụm 2 nhé. cả nhà load trên http://khongphaixoan.blogspot.com.

  Trả lờiXóa
 131. @hale : cụm 3 mai mới thi tiếng anh mà.

  Trả lờiXóa
 132. @hale : chiều mai mới thi tiếng Anh mà bạn :) hehe

  Trả lờiXóa
 133. Nặc danh4.8.13

  các bạn ơi, giám thị có coi khó lắm không?

  Trả lờiXóa
 134. ad ơi, gửi đề thi tiếng anh cụm 2,cụm 3 cho e với ạ. địa chỉ: tranletuoi@gmail.com. cảm ơn ad nhiều nha

  Trả lờiXóa
 135. có ai đang online thì cho xin tài liệu tiếng anh vs, đặc biệt là mấy câu dịch ấy, thanks
  cuongnt.neu@gmail.com

  Trả lờiXóa
 136. QLNN cụm nghệ an vừa thi xong sáng nay
  1. quyền lợi nghĩa vụ của viên chức
  2. chức năng. vị trí, nhiệm vụ của BHXH cấp huyện
  3. CCTC của CQHC NN thẩm quyền chung, địa vị pháp lý của CP, TTCP
  4. Kn Văn bản, văn bản hành chính nhà nước, văn bản quản lý hành chính nhà nước, văn bản QPPL, văn bản thông thường.

  Trả lờiXóa
 137. 1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính Phủ có nhiệm vụ thự hiện các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên toàn quốc. (Viet Nam Social Security is a Government agency responsible for implementing social insurance and health insurance policies nation - wide)

  2.Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm y tế theo qui định của luật BHXH và luật BHYT (Viet Nam Social Security is responsible for managing social insurance and health insurance funds in accordance with Social insurance law and health insurance law)

  3 Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là các chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an ninh xã hội
  (Social insurance and health insurance are the important social policies, main pillars of social security system)

  4 Việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế - xã hội
  (Implementation of Social insurance and health insurance policies contribute to social stability and socio – economic -development )

  5 Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Quốc hội ban hành Luật BHYT vào ngày 14 tháng 11 năm 2008

  (Social insurance Law came into force from the 1st January 2007. The Naional Assembly promulgated Health insurance Lawon 14th November 2008)

  6 Ngày 22 tháng 08 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2008/ND-CP ngày qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

  (On 22 nd August 2008, The Government promulgated Decree 94/2008/ND – CP stipulating functions, tasks, powers and oranizational structure of Viet Nam Social Security )

  7 Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2009 (Unemployment Insurance has been implemented in Viet Nam since 2009)

  8 Một trong những mục tiêu của BHXH Việt Nam là mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế cho 80% dân số cả nước trước năm 2020 (One of the objectives of Viet Nam Social Security is to extend health insurance coverage to 80% of the country’s population by 2020)

  Trả lờiXóa
 138. 9 Một trong những mục tiêu của BHXH Việt Nam là bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, quản lý hiệu quả quỹ BHYT (One of the objectives of Viet Nam Social Security is to ensure the balance of social insurance fund for long-term, manage effectively the health insurance fund)

  10.Một trong những mục tiêu của BHXH Việt Nam là xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả (One of the objectives of Viet Nam Social Security is to build up a modern, professional and effectively – operated social security system)

  11 Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam do chính phủ thành lập có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các hoạt động của BHXH Việt Nama (The Governing Body of Viet Nam Social Security formed by the Government is responsible for directing and supervising the operation of Viet Nam Social Security )

  12 Chủ tịch, phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản lý của BHXH Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm (Chairperson, Vice Chaiperson and members of the Government Body of Viet Nam Social Secutity are appointed and dismissed by the Prime Minister of Government with a five – year term)

  13 Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam là đại diện pháp nhân của BHXH Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm (Director General of Viet Nam Social Security is the legal personality of Viet Nam Social Security who is appointed and dismissed by the Prime Minister)

  14 BHXH Việt Nam được tổ chức theo hệ thống dọc với 3 cấp quản lý bao gồm cấp Trung Ương, cấp tỉnh và cấp huyện (Viet Nam Social Security is organized vertically with three administrative levels including Central, Provincial and Dictrict levels)
  15. Tuổi hương lương huu đc quy định trong luat BHXH là 60 tuoi đối với nam và 55 tuoi doi voi nu ( Retirement age is stipulated in the social in surance law is 60 years fom men, 55 years for women)

  16. Nguoi lao dong la nam du 60 tuoi va 20 nam dong BHXH tro len thi duoc huong luong huu hang thang ( Male workers are full 60 years and above 20 years of social in surance contribution shall be entitled to a monthy pension)
  17. hoat dong dau tu quy BHXH phai tuan theo nguyen tac an toan hieu qua, thanh khoan( invesment activites of social in surance funds to comply with safety rules, efficency , liquidity

  Trả lờiXóa
 139. @Thai Minh Hoang Ha :
  @Nguyen Cuong :

  Cảm ơn 2 bạn nhiều nhé !!! chúc 2 bạn đậu BHXH

  Trả lờiXóa
 140. mọi ng up đề nhanh vậy. Minh vừa thi về đonh up thì đã thấy mng up xong rồi.
  cụm hà nội thi tốt nhé và nhớ đừng bỏ câu qlnn nào mặc dù nó đã đc thi

  Trả lờiXóa
 141. có chép được không thế mấy đại ka

  Trả lờiXóa
 142. Mình vừa thi ở cụm vinh xong. Coi thi dễ lắm. Nhiều phòng thấy các bạn kháo nhau mở được tài liệu chép hết từ đầu đến cuối

  Trả lờiXóa
 143. bài đọc tiếng anh của cum 3, 4 có giống cụm 2 k các bạn?

  Trả lờiXóa
 144. cau nay lam the nao vay các anh chi oi: Tiền lương, tiền công hằng tháng đóng BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?

  Trả lờiXóa
 145. các bạn tốt quá, mình mong các bạn sẽ thi đậu vào kì thi nhé!!! đúng là xã hội còn rất nhiều người tốt

  Trả lờiXóa
 146. @ThuPooh :bạn ah bạn có đề thi tiếng anh ko gửi mình với, thanks bạn, mình đã hỏi nhiều nơi mà ko có nguyensontungxd@gmail.com

  Trả lờiXóa
 147. Wildcat4.8.13

  Quy định về tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc
  - Người lao động thuộc đối tượng hưởng tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.
  - Người lao động đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động
  - Trường hợp mức tiền lương tiền công theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương tối thiểu chung

  Trả lờiXóa
 148. các bác có đề Tiếng Anh cụm 4 k ạ, cho e đáp án luôn được không ạ. em xin cảm ơn
  mail: phantuan5788@gmail.com

  Trả lờiXóa
 149. Nặc danh5.8.13

  ad có đề t.a cụm 4 ko ạ, cho e xin với, e sắp leê thớt rùi, gửi vào mail; tranletuoi@gmail.com với ạ, thanks ad nhìu

  Trả lờiXóa
 150. Pham thu hien5.8.13

  Mình thi hà nội, bạn nào thi phòng 33 trg ams ko ???
  liên hệ để giúp đỡ nhau nào. mail của mình là phamthuhien_hubt@yahoo.com. có gi liên hệ cụ thể qua mail nhé.

  Trả lờiXóa
 151. cac ban k nen qua lac quan ve bai lam cua minh. hau het cac ban se death.... cac suat da dc cac sep *** co dinh roi @@

  Trả lờiXóa
 152. cac ban k nen qua lac quan ve bai lam cua minh. hau het cac ban se death.... cac suat da dc cac sep *** co dinh roi @@

  Trả lờiXóa
 153. Luyến Đỗ bạn có làm được bài không

  Trả lờiXóa
 154. Nặc danh5.8.13

  M.n ơi đề t.anh cụm 4 là j vậy ????

  Trả lờiXóa
 155. Bạn nào có đề tiếng anh cụm Vinh đề số 11 xin gửi tôi, xin cảm ơn

  Trả lờiXóa
 156. tài liệu ra quán mà mua, có đầy đủ về tất cả các môn, nhất là tiếng anh, tin, môn quản lý nhà nước, chắc chắn đề thi sẽ ra theo tài liệu, có tài liệu là có đáp án luôn, chỉ việc tìm câu trùng và chép. ngồi chép vô tư, giám thị cho chép hết sức. ai cũng làm dc hết.

  Trả lờiXóa
 157. Nặc danh5.8.13

  Thằng nào cơ to tiền nhiều thì win, đi thi chay thì ở nhà cho đỡ mất công.

  Trả lờiXóa
 158. @vẫn đói : có thể mua đc ở đâu thế bạn, tài liệu tiếng anh ấy

  Trả lờiXóa
 159. Nặc danh5.8.13

  co to tien nhieu! chang quan trong! thi thi cu thi thoi! lam sao ma fai xoan! chang viec j fai tu minh hu dao minh nt! Mat uh, chang sao het! truot hay do khong quan bang co gang het suc!
  Cac ban co gang len nhe!

  Trả lờiXóa
 160. Nặc danh5.8.13

  Mình vừa thi ở Nghệ AN về, lúc đi thi cầm bao nhiêu tài liệu thì bị bắt sạch ngay từ đầu giờ, phòng mình k quay cóp đc, coi chặt thanh tra thì lượn như cá cảnh. Cũng có phòng thi quay đc. Đi thi ăn may thoai vào cái phòng như mình thì Tạch tạch, ặc ặc

  Trả lờiXóa
 161. các bạn đừng bi quan. Mình thấy nhiều bạn đậu thuế vừa rồi gưỉ mail chia sẻ vơí mình là tự thi đậu 100% bằng khả năng cua bản thân. Tất nhiên sẽ có chuyên chạy chọt nhưng vẫn sẽ có suất cho những ai lam bai tot. Các bạn trươt don giản vì bài làm cac ban chua tot va thieu may man thoi

  Trả lờiXóa
 162. ko dám chắc là ko có tiêu cực. Nhưng tiêu cực thì vẫn phải làm được bài thì mí đỗ được nhá các bạn. Nên cứ học đi. Chúc các bạn thi tốt. Mình thi cụm 1, phòng 46 bên chuyên Am đây.

  Trả lờiXóa
 163. Nặc danh5.8.13

  Mik thi phòng 43 ĐH LĐXH,bạn nào thi cùng hok?Giúp đỡ nhau nhé,hic hi c01662 791 743

  Trả lờiXóa
 164. @Thai Minh Hoang Ha :
  thanh cau nhiu. cau con thong tin gi lien quan ve tieng anh, gui gmail. nhungyenbai5387@gmail.com cho minh voi nhe

  Trả lờiXóa
 165. cac cau co de thi tieng anh tron ven cua 3 cum thi truoc ko, gui cho minh voi nhe, co dap an thi cang tot. mail cua minh: nhungyenbai5387@gmail.com

  Trả lờiXóa
 166. Mình thi cụm ĐHLĐXH,có ai từ Phú Thọ k? đi cùng cho vui nhỉ?

  Trả lờiXóa
 167. Nặc danh5.8.13

  Mình thi phòng 04, ĐH LĐXH, có bạn nào cùng phong mình ko nhỉ?

  Trả lờiXóa
 168. bạn nào có đề tiếng anh cụm 4 cho t xin với. mail:vinhvinh.tc@gmail.com

  Trả lờiXóa
 169. @Veo Vân mình cũng từ phú thọ mình thi phòng 31 LDXH chuc may mắn :D

  Trả lờiXóa
 170. mình cũng ở phú thọ, mình thi pòng 32

  Trả lờiXóa
 171. @Pham thu hien :
  mình thi tại phòng 33 đây này

  Trả lờiXóa
 172. bạn Veo Vân ơi, bạn đi thi bằng j đấy mà bạ đã có chỗ ở dưới đo chưa

  Trả lờiXóa
 173. tớ ở phòng thi 33 tại hà nội này

  Trả lờiXóa
 174. thủy ơi, bạn có thể gửi vào mail của mình được không. bồ đề ôn thi ý. thanks bạn. Mail của mình là: hoanghuong2302@gmail.com

  Trả lờiXóa
 175. @Minh Thủy :
  Thủy ơi bạn có thể gửi bộ đề ôn của bạn vào mail của mình được không. cám ơn bạn. mail của mình là : hoanghuong2302@gmail.com

  Trả lờiXóa
 176. @Hoàng Hương :

  Bạn ơi, mình mới chỉ có bộ đề của cụm Hồ Chí Minh thôi, các cụm khác vẫn chưa có bản full. Mình share hết trên blog rồi mà, nếu bạn ko download đc thì hãy xem hướng dẫn cách tai tài liệu tại link NÀY

  Trả lờiXóa
 177. có ai thi phòng 301 trường ams không.Liên hệ trao đổi tài với

  Trả lờiXóa
 178. sdt cua minh ne 0968580805

  Trả lờiXóa
 179. Nặc danh5.8.13

  bạn nào có mẹo làm bài tập tiếng anh chọn đáp án đúng không? giúp mình với

  Trả lờiXóa
 180. hihi mình cũng phòng 33 trường ams nè mấy bạn ơi

  Trả lờiXóa
 181. thanhptt : sáng t5 tớ đi xe máy xuống HN, xuất phát ở Việt Trì, dự định chiều t7 thi xong về luôn
  Chỗ ở tớ đã có rồi, thuê nhà nghỉ ngoài thôi, t ở cùng 3 ng nữa. Lịch trình của bạn phù hợp thì 2 đứa kết hợp nhể? hi, SĐT của tớ: 01643.00.30.60

  Trả lờiXóa
 182. @Luong Thang : Mình thi phòng 54. Cùng cố gắng :)

  Trả lờiXóa
 183. Nặc danh5.8.13

  không biết bao lâu thì có kết quả thi mọi người nhỉ...

  Trả lờiXóa
 184. Đến lúc bạn quên mất rằng bạn đã từng thi thì sẽ có kết quả :)
  Hình như sau 6 tháng

  Trả lờiXóa
 185. Nặc danh5.8.13

  minh thi o dhldxh, phong 46, co ban nao thi phong nay k

  Trả lờiXóa
 186. cảm ơn các bạn đã share đề thi, có bạn nào thi rồi chia sẻ kinh nghiệm làm bài môn tiếng anh với tin học được k. Mà mình thi cụm 1 trường ams phòng 46 có ai cùng phòng thi k, có gì làm quen giúp đỡ nhau với :)

  Trả lờiXóa
 187. [Update 5/8/2013] Đề thi môn tiếng Anh ( PDF / 4 ảnh chụp / 600Kb )

  Trả lờiXóa
 188. @Hiền Nguyễn :gọi cho mình theo số 0906.202.238 nhé chị em ta giúp đỡ nhau thôi

  Trả lờiXóa
 189. Mình thi ở LĐvàXH, phòng 58, ai cùng phòng mình thì chúng ta giúp đỡ nhau nhé!

  Trả lờiXóa
 190. thanhptt : ồ vậy bạn cạnh phòng mình roài chiều t4 mình đi xe máy xuống..minh ở Thanh Thủy bạn và Vân Veo Ở đâu vậy ta.

  Trả lờiXóa
 191. Nặc danh6.8.13

  Nếu sau thời gian nghỉ tối đa để điều trị dài ngày do bộ y tế ban hành mà người LĐ tiếp tục nghỉ điều trị thêm thì căn cứ nào sau đây để đc hưởng lương:
  a. Mức thương tật của ng nghỉ việc
  b. Mức suy giảm khả năg lđ của ng ngỉ việc
  c. Time đóng bhxh của ng nghỉ việc
  d. Cả a và c đúng

  theo các bạn thì câu này chọn đáp án nào?

  Trả lờiXóa
 192. hầu như thằng nào ở cụm 4 mà chẳng chép dc. nhưng chỉ khác con em trong ngành nó gửi gắm hết rồi. nó co ki hiệu nhận biết trong phòng với các giám thị nữa

  Trả lờiXóa
 193. Nặc danh6.8.13

  cac ban co the share cho minh tai lieu tin hoc duoc khong, minh khong download ve duoc, mail minh la ayekbeya@gmail.com
  cam on cac ban, help me!!!

  Trả lờiXóa
 194. Nặc danh6.8.13

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính Phủ có nhiệm vụ thự hiện các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên toàn quốc. (Viet Nam Social Security is a Government agency responsible for implementing social insurance and health insurance policies nation - wide)

  2.Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm y tế theo qui định của luật BHXH và luật BHYT (Viet Nam Social Security is responsible for managing social insurance and health insurance funds in accordance with Social insurance law and health insurance law)

  3 Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là các chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an ninh xã hội
  (Social insurance and health insurance are the important social policies, main pillars of social security system)

  4 Việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế - xã hội
  (Implementation of Social insurance and health insurance policies contribute to social stability and socio – economic -development )

  5 Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Quốc hội ban hành Luật BHYT vào ngày 14 tháng 11 năm 2008

  (Social insurance Law came into force from the 1st January 2007. The Naional Assembly promulgated Health insurance Lawon 14th November 2008)

  6 Ngày 22 tháng 08 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2008/ND-CP ngày qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

  (On 22 nd August 2008, The Government promulgated Decree 94/2008/ND – CP stipulating functions, tasks, powers and oranizational structure of Viet Nam Social Security )

  7 Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2009 (Unemployment Insurance has been implemented in Viet Nam since 2009)

  8 Một trong những mục tiêu của BHXH Việt Nam là mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế cho 80% dân số cả nước trước năm 2020 (One of the objectives of Viet Nam Social Security is to extend health insurance coverage to 80% of the country’s population by 2020)

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn