Đề thi môn tín dụng ngân hàng - HVNH (5/6/2013)


I. Câu hỏi nhớ và câu hỏi hiểu (4 điểm)
Câu 1: Trình bày những nguồn thông tin ngân hàng nhân viên tín dụng có thể sử dụng để phân tích tín dụng?

Câu 2: Cho biết tình huống sau đúng hay sai và giải thích: ông Hoàng vay vốn VIB 200 triệu đồng đến hạn ngày 12/12/2011, vay TCB 200 triệu đến hạn 23/1/2012 thế chấp QSDĐ có giá trị 700 triệu đồng. Đến hạn, vay vốn tại VIB, ông Hoàng mất khả năng trả nợ, xử lý TSTC thu về 300 triệu, VIB thu hồi được 150 triệu và TCB thu hồi 150 triệu

Câu 3: Phân tích các ưu điểm và nhược điểm của cho vay tiêu dùng trực tiếp?

Câu 4: Vì sao ngân hàng phải phân tích mô hình SWOT khi thẩm định khách hàng vay vốn

II. Câu hỏi ứng dụng và phân tích (6 điểm)
Câu 5: Tháng 1/2013 công ty bánh kẹo Quang An gửi bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng VIB để thực hiện PA SXKD năm 2013. Tài liệu về tình hình tài chính của Quang An gửi cho ngân hàng như sau:

Bảng cân đối kế toán của công ty Quang An ngày 31/12/2012:
Đơn vị: triệu đồng


Tài sản
Đầu kì
Cuối kì
A - Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
I - Tiền
II - Khoản phải thu
III - Hàng tồn kho
IV - TSLĐ khác
11045
2520
5125
3400
0
14040
1780
6560
5700
0
B - TSCĐ và Đầu tư dài hạn
8758
10400
Tổng cộng Tài sản
19795
24440
Nguồn vốn
Đầu kì
Cuối kì
A - Nợ phải trả
I - Nợ ngắn hạn
II - Nợ dài hạn
15045
11200
3845
19000
16790
2210
B - Nguồn vốn chủ sở hữu
4750
5440
Tổng cộng Nguồn vốn
19795
24440

Nhận xét khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của công ty Quang An?
Biết các chỉ tiêu đặc trưng của ngành như sau:


Hệ số thanh toán tổng quát
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh
1,3
1,0
0,8
ROE
ROA
10%
2,3%
 
Câu 6: Khách hàng B được Ngân hàng Á Châu tài trợ mua trả góp một chiếc xe máy tại siêu thị xe máy Quang Phương với trị giá 70 triệu đồng. Khách hàng B sẽ phải trả nợ cả gốc và lãi trong vòng 1 năm với lãi suất 1,1%/tháng.
Áp dụng quy tắc 78, hãy xác định số tiền lãi mà KHB thực sự phải thanh toán cho NH trong trường hợp KHB thanh toán hết số nợ gốc còn thiếu ở thời điểm hết tháng thứ 5. Biết ngân hàng áp dụng phương pháp tính lãi gộp.
Câu 7: Chị Mai Lệ, 28 tuổi, độc thân, đề nghị vay ngân hàng 800tr để mua 1 chiếc ô-tô trả nợ trong vòng 3 năm, trả gốc và lãi hàng tháng. Chị Lệ đã mới tốt nghiệp đại học và vừa được đề bạt làm Trưởng phòng kinh doanh cho một công ty liên doanh tại Thành phố Nha Trang. Thu nhập mỗi tháng của chị Lệ là 10tr. Chị Lệ sống với bố mẹ và đang sở hữu một công việc kinh doanh rất thành công và cũng là 1 khách hàng tốt của ngân hàng bạn. Chị Lệ được bố mẹ tặng 100tr làm quà nhân ngày chị được lên chức, và hiện tại chị Lệ đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng thời hạn 1 năm.
Hãy làm 1 đánh giá ngắn gọn về đơn xin vay của chị Lệ và đưa ra những điểm cần chú ý cụ thể.

Sinh viên không sử dụng tài liệu. Nộp lại đề thi khi nộp bài

( PDF / 1 trang / 120KB )

(tổng hợp)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn