Đề thi nghiệp vụ tín dụng EximBank (28/05/2015)


Câu 1: Dựa vào tiêu chí nào để xác định kỳ hạn nợ khoản vay của khách hàng? Làm thế nào để quản lý dòng tiền vay?
Câu 2: Khi cho vay thế chấp tài sản là "hàng hóa" thì có cần phải đăng ký thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm không? Vì sao?
Câu 3: Sự khác nhau của lợi nhuận ròng và ngân lưu ròng? Làm thế nào để nhận diện rủi ro trong dự án đầu tư? Lạm phát và ảnh hưởng của lạm phát tới hiệu quả tài chính của dự án đầu tư?
Câu 4: Tại sao phải kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho? Khi phân tích đánh giá hàng tồn kho phải chú trọng đến những yếu tố nào?

(tổng hợp)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn