Bài tập có đáp án môn Pháp luật kinh tế (Học viện Ngân hàng)


Môn Pháp luật kinh tế là môn học thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành của các ngành đào tạo Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp lý nền tảng của nền kinh tế thị trường ở nước ta, là nhóm kiến thức cần thiết trong mục tiêu quản lý xã hội bằng pháp luật của nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Dưới đây là file đáp án tham khảo bài tập môn Pháp luật kinh tế (tài liệu chuẩn của Học viện Ngân hàng) rất có ích cho các bạn tham khảo làm bài tập và ôn thi hết môn.


(Dạng file: RAR / 25 câu hỏi có đáp án / Dung lượng: 3MB)


Chúc các bạn thành công !!!

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn