Câu hỏi lý thuyết và bài tập ví dụ môn thuế (có giải thích)


Tiếp tục chia sẻ tới các bạn một số câu hỏi cơ bản về các sắc thuế nằm trong chương trình ôn thi công chức thuế 2020 sắp tới. Đặc biệt mỗi dạng câu hỏi sẽ có các bài tập ví dụ minh họa dễ hiểu, hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu sâu sắc hơn.

CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP MÔN THUẾ

CÂU 1: Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu. Cho ví dụ minh họa

CÂU 2: Nêu các trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cho ví dụ minh họa?

CÂU 3: Quy định về kê khai, nộp thuế GTGT đối với các cơ sở trực thuộc như thế nào? Cho ví dụ minh họa.

CÂU 4: Trình bày cách xác định thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước? Cho ví dụ minh họa?

CÂU 5: Trình bày nguyên tắc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu? Năm 2013

CÂU 6: Trình bày quy định khấu trừ thuế TTĐB đối với cơ sở sản xuất sử dụng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB. Cho ví dụ minh họa?

CÂU 7: Trình bày khái quát quy định về giá tính thuế TTĐB đối với các dịch vụ chịu thuế TTĐB. Cho ví dụ minh họa?

CÂU 8: Trình bày cách thức kê khai nộp thuế TTĐB đối với hoạt động gia công hàng hóa? Cho ví dụ minh họa?

CÂU 10: Trình bày cách thức kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ?

CÂU 11: Trình bày quy định chung về doanh thu tính thuế TNDN và trường hợp đặc thù sau: Kinh doanh BDS, Cho thuê tài sản?

CÂU 12: Trình bày khái quát quy định về xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Cho ví dụ minh họa?

CÂU 13. Phân tích các điều kiện xác định chi phí được trừ. Cho ví dụ minh họa.

CÂU 14: Trình bày khái quát cách xác định TNCT cá nhân đối với thu nhập nhận được từ nước ngoài. Cho ví dụ?

CÂU 15: Trình bày nguyên tắc xác định giá tính thuế GTGT và quy định về giá tính thuế GTGT trong các trường hợp: Trao đổi, tiêu dung nội bộ; bán trả góp; cho thuê tài sản thu tiền trước nhiều năm? Cho ví dụ minh họa?

CÂU 16: Trình bày cách thức và thời hạn kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN

CÂU 18: Sau khi nộp hồ sơ khai thuế, NNT có được nộp hồ sơ bổ sung khai thuế không? Cho ví dụ minh họa.

CÂU 19: Những khoản tiền nào doanh nghiệp chi trả hoặc thanh toán cho cá nhân không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng vẫn phải tính thuế TNCN?

CÂU 20: Doanh thu tính thuế GTGT và Doanh thu tính thuế TNDN có luôn luôn bằng nhau không? Tại sao?

ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THUẾ

ĐÁP ÁN FILE WORD

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn