Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng năm 2020 (nhận hồ sơ từ 21-26/10/2020)


NHCSXH thông báo tuyển dụng lao động năm 2020 cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc, cụ thể như sau:

1. Đơn vị, số lượng lao động tuyển dụng


2. Điều kiện, tiêu chuẩn


3. Mẫu đơn đăng ký dự thi (phải viết tay)

Không có nhận xét nào