Câu hỏi lý thuyết thuế dạng so sánh và đọc hiểu (có đáp án)


Tiếp tục chia sẻ cho các bạn một số câu hỏi cơ bản về kiến thức thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. Từ câu 1 đến câu 8 là dạng câu hỏi so sánh; từ câu 9 đến câu 14 là câu hỏi lý thuyết đọc hiểu rất có ích khi ôn thi tuyển công chức thuế năm 2020. Các bạn làm xong rồi soi đáp án xem mình ôn đến mức nào rồi nhé.

CÂU HỎI LÝ THUYẾT THUẾ DẠNG SO SÁNH VÀ TỰ LUẬN ĐỌC HIỂU

Câu 1: Chỉ ra điểm khác biệt giữa phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp

Câu 2: Phân biệt trường hợp áp dụng thuế suất 0% với thuộc diện không chịu thuế GTGT

Câu 3: So sánh trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với trường hợp áp dụng thuế suất 0%

Câu 4: Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với thuế TNDN

Câu 5: Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với thuế TNCN

Câu 6: Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN có luôn bằng nhau không, vì sao?

Câu 7: Cách xác định nghĩa vụ thuế giữa cá nhân cư trú và không cư trú và không cư trú có điểm gì khác nhau?

Câu 8: Cách xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú có gì khác biệt

Câu 9: Trình bày đối tượng áp dụng thuế suất 0%. Ý nghĩa của áp dụng thuế suất 0%

Câu 10: Trình bày các trường hợp hoàn thuế GTGT. Ý nghĩa của hoàn thuế GTGT

Câu 11: Trình bày tóm tắt phương pháp trực tiếp trên GTGT. Phân tích ưu, nhược điểm của phương pháp này

Câu 12: Trình bày tóm tắt phương pháp khấu trừ GTGT. Phân tích ưu, nhược điểm của phương pháp này

Câu 13: Thế nào là giảm trừ gia cảnh. Nêu khái quát quy định về giảm trừ gia cảnh theo luật. Giải thích ý nghĩa

Câu 14: Nêu cách thức ưu đãi thuế TNDN. Nêu ý nghĩa của việc miễn thuế TNDN

ĐÁP ÁNTẢI ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN THUẾ ÔN THI CÔNG CHỨC 2020

ĐÁP ÁN FILE WORD

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn