Slide môn Thuế từ cơ bản đến nâng cao + bài tập

Slide môn thuế từ cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài giảng rất chi tiết về Pháp luật thuế, hóa đơn, Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân cập nhật theo văn bản mới nhất. Tài liệu có bài tập, câu hỏi minh họa phù hợp cho các bạn lần đầu tiếp cận với môn thuế, ôn thi công chức thuế năm 2020

LINK TẢI: SLIDE MÔN THUẾ TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Không có nhận xét nào