Thi công chức thuế vòng 1 cần ôn những loại tài liệu gì?


Kỳ thi công chức thuế năm 2020 sẽ gồm 2 vòng thi:

Vòng 1: Thi môn Kiến thức chung và môn tiếng Anh

Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính

Điều kiện qua: Kiến thức chung thi 60 câu, đúng từ 30 trở lên được thi tiếp môn tiếng Anh; Môn tiếng Anh có 30 câu, đúng từ 15 câu trở lên là qua.Lưu ý: Vòng 1 chỉ là vòng thi điều kiện, không tính vào kết quả vòng 2

Vòng 2: Thi môn Kiến thức chuyên ngành Thuế

Hình thức thi: Thi viết 180 phút trên giấy

Điều kiện đỗ: Tối thiểu từ 50 điểm, tính từ điểm cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu.

Về Nội dung thi năm 2020:

Môn Kiến thức chung:

- Luật Hiến pháp (Chiếm tỷ trọng câu hỏi lớn)

- Luật Tổ chức Chính phủ

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Luật Cán bộ, công chức

- Luật Phòng chống tham nhũng (phần liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức)

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (phần liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức)

- Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế và các cơ quan trực thuộc

- Tuyên ngôn ngành thuế

- Một số nội dung trọng tâm liên quan đến cải cách, xây dựng, phát triển ngành Thuế.

Môn Thuế: Cơ cấu bài thi: Gồm 3-4 câu hỏi, trong đó có 1 câu Bài tập, còn lại là lý thuyết.

- Luật Quản lý thuế (Luật cũ và Luật mới)

- Luật Thuế Giá trị gia tăng

- Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp

- Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Lưu ý:

Về trả lời câu hỏi lý thuyết: Trả lời theo quy định trong văn bản Luật

Về trả lời cho câu hỏi bài tập: Phải căn cứ theo các quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn.

Các bạn tham khảo. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Nguồn: Facebook

Không có nhận xét nào