Thi công chức thuế vòng 1 cần ôn những loại tài liệu gì?


Kỳ thi công chức thuế năm 2020 sẽ gồm 2 vòng thi:

Vòng 1: Thi môn Kiến thức chung và môn tiếng Anh

Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính

Điều kiện qua: Kiến thức chung thi 60 câu, đúng từ 30 trở lên được thi tiếp môn tiếng Anh; Môn tiếng Anh có 30 câu, đúng từ 15 câu trở lên là qua.Lưu ý: Vòng 1 chỉ là vòng thi điều kiện, không tính vào kết quả vòng 2

Vòng 2: Thi môn Kiến thức chuyên ngành Thuế

Hình thức thi: Thi viết 180 phút trên giấy

Điều kiện đỗ: Tối thiểu từ 50 điểm, tính từ điểm cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu.

Về Nội dung thi năm 2020:

Môn Kiến thức chung:

- Luật Hiến pháp (Chiếm tỷ trọng câu hỏi lớn)

- Luật Tổ chức Chính phủ

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Luật Cán bộ, công chức

- Luật Phòng chống tham nhũng (phần liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức)

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (phần liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức)

- Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế và các cơ quan trực thuộc

- Tuyên ngôn ngành thuế

- Một số nội dung trọng tâm liên quan đến cải cách, xây dựng, phát triển ngành Thuế.

Môn Thuế: Cơ cấu bài thi: Gồm 3-4 câu hỏi, trong đó có 1 câu Bài tập, còn lại là lý thuyết.

- Luật Quản lý thuế (Luật cũ và Luật mới)

- Luật Thuế Giá trị gia tăng

- Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp

- Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Lưu ý:

Về trả lời câu hỏi lý thuyết: Trả lời theo quy định trong văn bản Luật

Về trả lời cho câu hỏi bài tập: Phải căn cứ theo các quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn.

Các bạn tham khảo. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Nguồn: Facebook
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn