Một số Đề thi tuyển dụng tham khảo vào Ngân hàng Nông nghiệp Agribank có đáp án


Dưới đây là 3 Đề tham khảo thi tuyển vào Ngân hàng Nông nghiệp Agribank được mình biên soạn lại theo đúng cấu trúc đề thi thật qua các năm. Mỗi đề thi gồm 2 phần:

Phần lý thuyết: Gồm dạng câu hỏi Đung/Sai giải thích; câu hỏi lý thuyết về Ngân hàng, Câu hỏi lựa chọn đáp án có giải thích

Phần bài tập: Bài tập lớn 5 điểm nội dung xoay quanh việc tính toán các chỉ số, phân tích để ra kết luận cho vay hay không cho vay.

Thời gian cho mỗi đề là 120 phút, các bạn cố gắng bấm thời gian để làm trước khi tham khảo đáp án nhé. 

Để nhận đáp án, các bạn comment email dưới khung bình luận để mình gửi nhé.

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1: Hãy cho biết những phát biểu dưới đây Đúng hay Sai và giải thích ngắn gọn:

1. Phân tích tín dụng thực chất là quá trình định lượng rủi ro về phía khách hàng và khoản vay.

2. Bảo lãnh ngân hàng là việc ngân hàng phát hành bảo lãnh cam kết với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng được bảo lãnh khi bên có quyền yêu cầu.

3. Các ngân hàng có quyền lựa chọn khách hàng đề cho vay không cần có tài sản đảm bảo.

4. Theo quy định hiện tại ở Việt Nam thì căn cứ duy nhất để phân hạng và trích lập dự phòng rủi ro là thời gian quá hạn của khoản nợ.

5. Theo quy định trong các văn bản của Ngân hàng Nhà nước hiện nay thì cầm cố là biện pháp đảm bảo dùng cho động sản và thế chấp là biện pháp đảm bảo dùng cho bất động sản.

7. Các tổ chức tín dụng là những chủ thể duy nhất được phát hành bảo lãnh không cần tài sản bảo đảm.

Câu 2: Hãy bình luận ngắn gọn về câu nói: “Bảo đảm tín dụng là biện pháp phòng ngừa rủi ro của ngân hàng, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu coi đó là căn cứ duy nhất để ngân hàng quyết định chấp nhận cấp tín dụng”.

Câu 3: Hãy trình bày các nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng? Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng. Nếu là cán bộ tín dụng, bạn sẽ làm gì để hạn chế rủi ro tín dụng?

Câu 4: Công ty may mặc Việt Hà chuyên mua vải về gia công thành hàng may sẵn và xuất bán cho các công ty thương mại trong nước. Theo hợp đồng cung cấp vải nguyên liệu cho công ty thì ngay khi ký hợp động, công ty phải cung ứng cho bên bán 30% giá trị hợp đồng, 15 ngày sau đó công ty nhận vải và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại. Công ty sản xuất theo dây chuyền công nghệ và hoàn thành lô hàng xuất bán trong vòng 45 ngày. Theo hợp đồng bán hàng đã ký bên mua sẽ thanh toán cho công ty 50% giá trị hàng bán ngay khi nhận hàng, 50% còn lại được trả chậm trong vòng 30 ngày.

Yêu cầu:

1. Phân tích các giai đoạn trong chu kỳ ngân quỹ, tư đó xác định thời hạn cho vay tối đa nếu ngân hàng chấp nhận tài trợ cho công ty theo phương thức cho vay từng lần. Giả thuyết trong giai đoạn đầu, công ty được trả chậm tiền mua vải trong20 ngày kể từ khi bắt đầu sản xuất (mọi yếu tố còn lại không đổi) thì chu kỳ ngân quỹ và thời gian cho vay có thay đổi không? Cho biết số cụ thể.

2. Hãy dự kiến rủi ro có thể xảy ra khiến cho công ty chậm/không trả gốc và lãi như cam kết trong hợp đồng.

3. Đề xuất những biện pháp ngăn chặn các rủi ro nói trên.

Câu 5: Công ty Hoà Bình có nhu cầu vay ngân hàng 5 tỷ đồng để thi công công trình trúng thầu (công trình được đầu tư bằng vốn ngân sách). Thời gian đề nghị vay 7 tháng, kể từ 6/X, lãi suất 1,25%/tháng. Giá trị hợp đồng công ty nhận thầu 5 tỷ, thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 4 đến tháng 9/X+1, giá trị thanh toán lần đầu là 50%.

Biết rằng:

- Công ty dùng vốn tự có và vốn bên A ứng để dự trữ gối đầu.

- Đơn vị không sử dụng máy móc để thi công.

Yêu cầu:

Với điều kiện trên, bạn hãy tính mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa? Tại sao quyết định như vậy?


ĐỀ THI SỐ 2

Câu 1: Hãy cho biết những phát biểu dưới đây Đúng hay Sai và giải thích ngắn gọn:

1. Hoạt động tín dụng là việc ngân hàng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cho vay và đầu tư.

2. Khách hàng đi vay chỉ được vay tại một ngân hàng không vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng.

3. Khách hàng đi vay của ngân hàng gồm: pháp nhân- doanh nghiệp, các nhân, hộ gia đình, hợp tác xã.

4. Các tổ chức tín dụng lập dự phòng rủi ro nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng.

5. Khách hàng vay phải hội đủ các điều kiện sau đây: đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết; có dự án/phương án sản xuất khả thi, có hiệu quả; có đảm bảo tiền vay theo qui định.

Câu 2: Hãy đọc những câu sau và lựa chọn câu đúng nhất và giải thích ngắn gọn:

1. Hoạt động ngân hàng là:

a. Hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cho vay và các dịch vụ thanh toán.

b. Hoạt động kinh doanh tiền tệ với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và thực hiện các dịch vụ thanh toán.

c. Hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và thực hiện các dịch vụ thanh toán.

2. Cơ sở chính để hình thành quan hệ tín dụng là:

a. Tính hiệu quả của phương án vay.

b. Lòng tin vào người vay.

c. Có tài sản làm đảm bảo.

3. Thế chấp bất động sản là:

a. Người đi vay giao giấy tờ sở hữu bất động sản/quyền sử dụng đất cho TCTD.

b. Người đi vay chấp nhận phong toả quyền định đoạt tài sản trong thời gian vay TCTD.

c. a, b đều đúng.

4. Tổ chức tín dụng được quyền chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước thời hạn nếu thấy khách hàng:

a. Vi phạm hợp đồng tín dụng

b. Cung cấp thông tin không chính xác

c. cả a và b

5. Bảo lãnh của ngân hàng là:

a. Là một loại hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng

b. Là một hình thức cấp tín dụng của ngân hàng

c. A và b sai

Câu 3: Đối với ngân hàng, lãi suất huy động cao thì lãi suất cho vay cao, nếu lãi suất huy động thấp thì không thu hút được nguồn vốn, như vây theo bạn làm cách nào để có thể tạo nguồn vốn cho vay trong lĩnh vực phát triển nhà với lãi suất thấp mà không gây thiệt hại cho ngân hàng?

Câu 4: Trình bày các nguyên tắc cơ bản của tín dụng ngân hàng. Các biện pháp kiểm tra, kiểm soát trong cho vay của ngân hàng. Nếu là cán bộ tín dụng, anh/chị làm gì để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng?

Câu 5: Công ty phát triển nhà An Hưng đề nghị vay tại ngân hàng với nội dung đề nghị như sau:

- Mục đích vay: xây dựng khu nhà chung cư

- Giá trị hợp đồng: 6,5 tỷ đ

- Tổng chi phí phải thực hiện hợp đồng: 5,83 tỷ đ

- Vốn tự có tham gia: 2,2 tỷ

- Số tiền xin vay: 3,56 tỷ đ

- Thời hạn vay: 12 tháng

- Chủ đầu tư ứng trước 12% giá trị hợp đồng

- Hồ sơ pháp lý đầy đủ

- Thi công công trình vòng 10 tháng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng trong vòng 2 tháng sau khi hoàn thành công trình.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm N và N+1 như sau:


2. Tình hình tài chính năm N và N+1 như sau:

Yêu cầu:

1. Hãy tính toán một số chỉ tiêu tài chính cho năm N và năm N+1, gồm: vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân,khả năng thanh toán, tỷ suất doanh lợi tiêu thụ sản phẩm, tỷ số nợ, tỷ số tự tài trợ với:

- Tài sản lưu động bình quân năm N: 25.308 triệu đồng

- Hàng tồn kho bình quân năm N: 658 triệu đồng

- Các khoản phải thu bình quân năm N: 15.780 triệu đồng

2. Anh (chị) có nhận xét gì về tình hình tài chính của công ty An Hưng. Ngân hàng có thể xét duyệt cho công ty này vay hay không? Nếu có, cho biết số tiền và thời gian cho vay?


ĐỀ THI SỐ 3

Câu 1: Các điều kiện để quyết định cho vay đối với khách hàng là gi? Theo anh chị thì điều kiện nào là quan trọng? Tại sao?

Câu 2: Bảo đảm tiền vay là gì? Tại sao khi cho vay cần có các biện pháp bảo đảm tiền vay? Anh chị hãy nêu cụ thể hình thức đảm bảo tiền vay bằng tài sản.

Câu 3: Rủi ro tín dụng là gì? Những biện pháp nào góp phần hạn chế rủi ro tín dụng?

Câu 4: Công ty phát triển nhà Long Khánh đề nghị vay tại ngân hàng với nội dung đề nghị như sau:

- Mục đích vay: xây dựng khu nhà liềm kề cho chương trình tái định cư của tỉnh Y

- Giá trị hợp đồng: 3,5 tỷ đ

- Tổng chi phí phải thực hiện hợp đồng: 2,92 tỷ đ

- Vốn tự có tham gia: 0,5 tỷ

- Số tiền xin vay: 3 tỷ đ

- Thời hạn vay: 12 tháng

- Chủ đầu tư ứng trước 10% giá trị hợp đồng

- Hồ sơ pháp lý đầy đủ

- Thi công công trình vòng 9 tháng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành công trình.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm N và N+1 như sau:


4. Tình hình tài chính năm N và N+1 như sau:


Yêu cầu:

1. Hãy tính toán một số chỉ tiêu tài chính cho năm 2002 và năm 2003, gồm: vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân, khả năng thanh toán, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI), tỷ số nợ, tỷ suất tự tài trợ với:

- Tài sản lưu động bình quân năm N: 28.733 triệu đồng, năm 2003 là 50.653 triệu đồng.

- Hàng tồn kho bình quân năm N: 759 triệu đồng, năm 2003: 578 triệu đồng.

- Các khoản phải thu bình quân năm N: 21.406 triệu đồng, năm 2003 là 38.354 triệu đồng.

2. Anh (chị) có nhận xét gì về tình hình tài chính của công ty Long Khánh. Ngân hàng có thể xét duyệt cho công ty này vay hay không? Nếu có, cho biết số tiền và thời gian cho vay?

Chúc các bạn ôn thi tốt, chuẩn bị cho 1 mùa tuyển dụng mới !!

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

52 Nhận xét

 1. cho mình xin đáp án ạ! mail: bichtuyen2727@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh22.7.23

   CHO MÌNH XIN DAP AN VOI Ạ . LEVANANH231199@GMAIL.COM

   Xóa
 2. Cho mình xin đáp án với ạ, mail mình: dothiquynhtrang6893@gmail.com

  Trả lờiXóa
 3. Cho mình xin đáp án với ạ! Mail mình là: nguyenthithuyvi121@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn kiểm tra mail nhé

   Xóa
  2. b ơi, cho mình xin đáp án với ạ
   ntloan.buh@gmail.com

   Xóa
 4. cho mình xin đáp án với ạ, cảm ơn bạn.
  trinhhuong09061999@gmail.com

  Trả lờiXóa
 5. Title: Lý Giang
  URL: lygiang.com
  Description: Update all like: apk, ios, android, windows, heath....

  Trả lờiXóa
 6. chị cho em xin đáp án địa chỉ:
  congvui09@gmail.com

  Trả lờiXóa
 7. Nặc danh25.9.21

  cho mình xin đáp án với ạ : địa chỉ mail. Huyenhtc97@gmail.com

  Trả lờiXóa
 8. cho mình xin đáp án với ạ miamia161194@gmail.com  Trả lờiXóa
 9. cho mình xin đáp án với.
  email: thaitranthienphu@gmail.com

  Trả lờiXóa
 10. cho mình xin đáp án với ạ, mình cảm ơn ạ
  email: vucuc2405@gmail.com

  Trả lờiXóa
 11. Cho mình xin đáp án với, cảm ơn bạn!!!
  Email: tophuonglam99@gmail.com

  Trả lờiXóa
 12. Cho mình xin đáp án với ạ, Cảm ơn ạ
  Mail; luongthithuyan0405@gmail.com

  Trả lờiXóa
 13. Cho minhf xin đáp án vơi ạ
  ntloan.buh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 14. cho e xin đáp án với ạ
  hangantdk@gmail.com

  Trả lờiXóa
 15. Cho mình xin đáp án với ạ, b gửi vào mail này giúp mình: juseab108@gmail.com. Cảm ơn b trước nhé :)

  Trả lờiXóa
 16. Các bạn check mail nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cho mình xin với ạ, mail mình : daongocchautam2311@gmail.com , cảm ơn nhiều ạ

   Xóa
  2. Nặc danh5.11.23

   cho mình xin với ạ, mail mình tungb1207775@gmail.com

   Xóa
 17. Nặc danh30.10.21

  Cho mình xin đáp án với ạ! Mail mình là: provietech@gmail.com

  Trả lời

  Trả lờiXóa
 18. Cho mình xin đáp án với ạ, mình cảm ơn ạ, Mail mình là daongocchautam2311@gmail.com

  Trả lờiXóa
 19. Cho mình xin đáp án với ạ, mình cảm ơn ạ, Mail mình là daongocchautam2311@gmail.com

  Trả lờiXóa
 20. Nặc danh11.11.21

  Cho mình xin đáp án với ạ. mail mình là: huong.vuongthi99@gmail.com. Mình cảm ơn nhiều ạ.

  Trả lờiXóa
 21. Nặc danh19.11.21

  cho mình xin đáp án với, cảm ơn b rất nhiều nhiều camtr268@gmail.com

  Trả lờiXóa
 22. Nặc danh27.4.22

  Cho em xin đáp án với ạ. Mail em : doanthuyha280699@gmail.com. Em cảm ơn ạ !

  Trả lờiXóa
 23. Check mail nhé các bạn

  Trả lờiXóa
 24. Nặc danh6.5.22

  Cho em xin đáp án với ạ, mail em lethiquynhtho184@gmail.com

  Trả lờiXóa
 25. Cho em xin đáp ám với ạ tthdao.ap@gmail.com

  Trả lờiXóa
 26. Nặc danh16.5.22

  Cho mình xin đáp án với ạ: tannd.qb@gmail.com
  Xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 27. Nặc danh17.5.22

  cho mình xin đáp án với ạ: lequydon120699@gmail.com
  mình cám ơn ạ

  Trả lờiXóa
 28. Nặc danh19.5.22

  bạn ơi, cho minh xin đáp án với. Cảm ơn bạn camtr268@mail.com

  Trả lờiXóa
 29. Nặc danh26.5.22

  cho mình xin đáp án với ạ, mình cảm ơn : hghanh89@gmail.com

  Trả lờiXóa
 30. Nặc danh5.8.22

  Cho mình xin đáp án với ạ. Mình cảm ơn ạ.
  yongbin4869@gmail.com

  Trả lờiXóa
 31. Nặc danh27.9.22

  cho mình xin đáp án với ạ. mình cảm ơn ạ.gmail: hoanggialinh061099@gmail.com

  Trả lờiXóa
 32. Thảo Uyên1.10.22

  cho mình xin đáp án với ạ uyenbui001@gmail.com. Mình cảm ơn ạ.

  Trả lờiXóa
 33. Nặc danh11.10.22

  Cho V xin đáp án đề thi với ah.
  vuongthanhvuong26@gmail.com
  Cảm ơn!

  Trả lờiXóa
 34. Nặc danh13.10.22

  Cho em xin đáp án với ạ
  Email: duyenhtm6@gmail.com
  Em cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
 35. Nặc danh2.2.23

  Cho em xin đáp án vói ạ: baonguyenn142@gmail.com

  Trả lờiXóa
 36. Nặc danh6.7.23

  cho mình xin file tổng hợp bài tập và đáp án bạn nhé tmhieudhag@gmail.com

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh7.7.23

  Cho mình xin đáp án với nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh7.7.23

   Cho mình xin đáp án vào email : lienlt1317@gmail.com với ah

   Xóa
 38. Nặc danh10.7.23

  Cho mình xin đáp án vào mail: Huongphamvb92@gmail.com Mình cảm ơn nhiều!

  Trả lờiXóa
 39. Nặc danh11.7.23

  cho mình xin đáp án với ạ: ncbuu221@gmail.com

  Trả lờiXóa
 40. Nặc danh16.7.23

  cho mình xin đáp án với ạ: nguyenkimhongvlg1@gmail.com

  Trả lờiXóa
 41. cho mình xin đáp án với ạ: tamdv19409@st.uel.edu.vn

  Trả lờiXóa
 42. Cho xin đáp án với ạ
  Gmail: thuhuong178212@gmail.com

  Trả lờiXóa
 43. Nặc danh24.2.24

  cho mình xin đáp án với ạ, mình cảm ơn.
  Gmail: ngdiem5356@gmail.com

  Trả lờiXóa
 44. Nặc danh5.3.24

  cho mình xin đáp án với ạ, mình cảm ơn.
  Gmail: nguyenthanhhuong134@gmail.com

  Trả lờiXóa
 45. Nặc danh21.3.24

  Cho em xin file đáp án với ạ
  email: phuonglinh2002dp@gmail.com

  Trả lờiXóa
 46. Nặc danh6.5.24

  Cho em xin file đáp án với ạ
  Gmail: baotram130402@gmail.com
  Em cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn