Tóm tắt lý thuyết môn thuế ôn thi công chức


Tài liệu file word này là tổng hợp toàn bộ lý thuyết về các sắc thuế GTGT, TNDN, TNCN, Luật Quản lý thuế có trong nội dung thi công chức thuế hàng năm được trình bày ngắn gọn, khái quát theo dạng keyword phù hợp cho các bạn ôn lại kiến thức đã học.

Mình nhận thấy, các câu hỏi lý thuyết trong đề thi thuế 2020-2021 đều năm trong tài liệu này (các bạn Ctr-F + từ khóa sẽ thấy)

Ví dụ: 

Hóa đơn điện tử là hđ có mã hoặc ko mã của CQT đc thể hiện ở dạng dữ liệu đt do tc, .. bán .. lập, ghi nhận TT bán … theo qd pl về thuế + kt = pp đt bao gồm cả hđ đc tạo từ … có kết nối chuyển dữ liệu đt vs CQT /// Gồm: HĐ VAT, bán hàng, tem vé đt, thẻ đt, phiếu thu đt, pxk kiêm.. ct đt có tên gọi khác ///.. có mã là hđ đc cấp mã trước khi tc… bán.. gửi cho ng mua . Mã … bao gồm số giao dịch là 1 dãy số duy nhất do hthong của CQT tạo ra và 1 chuỗi ký tự đc cqt mã hóa dựa trên tt của ng bán /// hđ ko có mã là hđ do .. gửi cho ng mua ko có mã ..// CP qd chi tiết 

Ng tắc lập, quản lý, sd HDDT (5) Khi bán hh dvu => ng bán phải lập .. theo định dạng dữ liệu chuẩn+ ghi đầy đủ nội dung theo qd pl về thuế kt ko phân biệt … // TH ng bán có sd máy tính tiền => ng bán đki sd hddt được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT // Việc dki, qly, sd hddt phải tuân thủ qd pl về giao dịch đt + pl kt + pl thuế// Việc cấp mã .. dựa trên thông tin của … lập trên hóa đơn, … phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tt trên hđ// cp qđ chi tiết


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn