Tham khảo đề thi công chức hải quan sát với đề thi chính thức


Đề thi tham khảo được mô phỏng theo cấu trúc cũng như nội dung của đề thi công chức hải quan các năm trước bao gồm: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi trình bày đọc hiểu và bài tập lớn.

Để nhận đáp án các bạn để lại email dưới phần bình luận nhé !

Xem thêm nhiều tài liệu ôn thi hải quan TẠI ĐÂY

Câu 1: Hãy chọn một phương án trả lời đúng:

1. Theo quy định của luật hải quan, người khai hải quan có nghĩa vụ:

a. Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa trước sự giám sát của coong chức hải quan trước khi khai hải quan

b. Khiếu nại, tố cáo việc làm trái pháp luật của cơ quan hải quan

c. Bố trí người phục vụ việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải

2. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được thực hiện:

a. Chậm nhất là 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh

b. Chậm nhất là 6 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh

c. Chậm nhất là 8 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh

3. Kiểm tra thực tế hàng hóa theo tỷ lệ  % được thực hiện theo 2 mức

a. 3% và 5%

b. 5% và 10%

c. 10% và 15%

4. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thuộc loại chứng từ nào sau đây:

a. Chứng từ hải quan

b. Chứng từ hàng hóa

c. Chứng từ kho hàng

5. Mặt hàng phế liệu nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ nào?

a. Bộ Công thương

b. Bộ Khoa học và công nghệ

c. Bộ Tài nguyên và môi trường

6. Ai là người làm thủ tục hải quan

a. Người khai hải quan

b. Công chức hải quan 

c. Người khai hải quan và công chức hải quan

7. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn:

a. 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan

b. 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan

c. 45 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan

8. Đối tượng chịu sự giám sát của hải quan là:

a. Hàng hóa đã làm xong thử tục hải quan xuất khẩu và đã thực hiện xuất khẩu

b. Hàng hóa đã làm xong thử tục hải quan nhập khẩu và đã được thông quan

c. Hàng hóa, phương tiện vận tải chuyển cửa khẩu

9. Công ước nào sau đây KHÔNG phải là công ước quốc tế về hải quan:

a. Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

b. Công ước HS về hệ thống điều hòa trong mô tả về mã hóa hàng hóa

c. Công ước Kyoto về đơn giản hóa, hài hòa hóa thủ tục hải quan

10. Tạm dừng thông quan được áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp nào:

a. Có sai sót về số thuế phải nộp

b. Có nhầm lẫn trong kê khai

c. Có yêu cầu tạm dừng thông quan của chủ sở hữu để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

11. Kiểm tra tỷ lệ 10% đối với hàng hóa xuất khẩu áp dụng trong trường hợp nào sau đây?

a. Hàng hóa xác định có khả năng vi phạm pháp luật hải quan quan kết quả phân tích thông tin của cơ quan hải quan

b. Hàng hóa của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan

c. Hàng hóa của chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan

12. Mặt hàng giống vật nuôi, cây trồng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ nào?

a. Bộ Công thương

b. Bộ Tài nguyên và môi trường

c. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

13. Hàng hóa nào sau đây phải được niêm phong hải quan?

a. Hàng hóa nhập khẩu chuyển khẩu

b. Hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

c. Hàng hóa nhập khẩu chuyển tải

14. Bảng kê chi tiết hàng hóa thuộc loại chứng từ nào sau đây trong bộ hồ sơ hải quan?

a. Chứng từ hải quan

b. Chứng từ hàng hóa

c. Chứng từ vận tải

15. Người khai hải quan có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn nào?

a. 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan

b. 03 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan

c. 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan

16. Người khai hải quan KHÔNG phải thực hiện công việc nào sau đây khi thực hiện thủ tục hải quan?

a. Khai và nộp tờ khai hải quan, nộp xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

b. Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan

c. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật

17. Tờ khai khải quan bị hủy trong trường hợp nào?

a. Tờ khai hải quan quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà chưa có xác nhận của cơ quan hải quan

b. Tờ khai hải quan quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà chưa làm xong thủ tục hải quan

c. Tờ khai hải quan quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà chưa làm xong thủ tục hải quan

18. Người khai hải quan được quyền khai bổ sung, sửa chữa tờ khai hải quan đã đăng ký khi đáp ứng được điều kiện nào sau đây?

a. Trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa

b. Sau khi kiểm tra thực tế hàng hóa

c. Sau khi có quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa

Câu 2: 

1. Hãy nêu các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan? Theo anh chị chứng từ nào trong bộ hồ sơ hải quan là quan trọng nhất? Vì sao?

2. Khi thực hiện thủ tục hải quan, người khai hải quan có quyền và nghĩa vụ pháp lý gì? Tại sao nói giữa người khai hải quan và công chức hải quan có mối quan hệ pháp lý vừa và mối quan hệ quản lý?

Câu 3: Ngày 20/6/2014 công ty cổ phần Dệt Nam Định nhập khẩu 20.000 tấn xơ sợi Polyeste từ công ty Hankun Đài Loan tại cảng Đình Vũ – Hải Phòng để sản xuất hàng hóa là 10.000 mét vải. Trong đó 3.000 mét được tiêu thụ trong nước, 7.000 mét được xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngày 2/8/2014 công ty làm thủ tục xuất bán 7.000 mét vải cho công ty Lankun của Đài Loan. Biết rằng công ty đã nộp đầy đủ các loại thuế ở khâu nhập khẩu

Yêu cầu:

1. Khai làm thủ tục hải quan nhập khẩu 20.000 tấn xơ sợi Polyeste công ty cổ phần Dệt Nam Định phải nộp những loại chứng từ gì cho hải quan

2. Công ty cổ phần Dệt Nam Định có được hoàn thuế nhập khẩu không? Vì sao

3. Nếu được thì thủ tục hoàn thuế như thế nào?

Câu 4: Công ty Samsung tại Hàn Quốc có văn phòng đại diện điện thoại Samsung tại Việt Nam. Ngày 20 tháng 4 năm 2014 văn phòng đại diện điện thoại Samsung tại Việt Nam nhận được thông tin có nhiều lô hàng sản phẩm điện thoại Samsung từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai, các sản phẩm trên có mẫu mã, tên gọi, hình dáng giống với các sản phẩm nhãn hiệu Samsung. Biết rằng điện thoại Samsung đã đăng ký bản quyền tại Việt Nam.

Hỏi:

1. Văn phòng đại diện có được quyền yêu cầu tạm dừng thông quan với lô hàng trên không? Vì sao?

2. Điều kiện tạm dừng thông quan lô hàng trên?

3. Thủ tục tạm dừng thông quan lô hàng trên được thực hiện như thế nào?

Câu 5: Công ty A là doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên đặc biệt về thủ tục hải quan. Ngày 30/4/2017 công ty ký hợp đồng nhập khẩu 100 tấn nhựa PE từ Trung Quốc để sản xuất xuất khẩu. Theo quy trình nhập khẩu ngày 20/5/2017 lô hàng mới về đến cửa khẩu (cảng Đình Vũ - Hải Phòng). Tuy nhiên công ty đã nhận được bộ chứng từ bản fax của lô hàng gồm Hóa đơn thương mại, Bảng kê chi tiết, Vận đơn do phía đối tác gửi, bộ chứng từ bản gốc sẽ được gửi ngay khi hàng đến cảng và công ty đã thực hiện khai hải quan điện tử cho lô hàng vào ngày 15/5/2017.

Hỏi:

1. Trong trường hợp trên công ty A có được thực hiện khai hải quan điện tử cho lô hàng vào ngày 15/5/2017 không? Vì sao? Công ty A có được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan không?

2. Thủ tục nhập khẩu lô hàng trên đượ thực hiện như thế nào?

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

7 Nhận xét

 1. em xin file đáp án ạ: linhtamh@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. em xin file đáp án với ạ. mail e : dieunga1398@gmail.com ạ. em cám ơn ạ

  Trả lờiXóa
 3. Cho e xin đáp án với ah. mail em là: chimhocki@gmail.com

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh26.11.21

  Mình xin đáp án ạ
  Hoaithule21193@gmail.com

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh14.12.21

  Cho mình xin đáp án qua email: zzhgj051129@gmail.com với nhé ạ.
  Cảm ơn admin nhiều ạ.

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn