Danh mục tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2021

 


DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2021

A -MÔN KIẾN THỨC CHUNG

       1. Luật cán bộ công chức hợp nhất ( Số hiệu văn bản : 25/VBHN-VPQH ban hành ngày 16/12/2019 có hiệu lực ngày 01/07/2020 )

       2. Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước bao gồm:

+ Hiến pháp 2013 ban hành ngày 28/11/2013 hiệu lực ngày 01/01/2014

+ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 hiệu lực ngày 01/01/2016

+ Luật tổ chức chính phủ hợp nhất (Số hiệu văn bản : 21/VBHN-VPQH ban hành ngày 16/12/2019 có hiệu lực ngày 01/07/2020 )

+ Luật tổ chức chính quyền địa phương hợp nhất (Số hiệu văn bản : 22VBHN-VPQH ban hành ngày 16/12/2019 có hiệu lực ngày 01/07/2020 )

+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Số 80/2015/QH13 ban hành ngày 22/06/2015 có hiệu lực ngày 01/07/2016

        3.Cơ cấu ngành thuế bao gồm:

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục thuế số 41/2018/QĐ-TT ban hành ngày 25/09/2018 hiệu lực ngày 15/11/2018

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục thuế số 1836/QĐ-BTC ban hành ngày 10/08/2018 hiệu lực ngày 15/11/2018

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thuế số 110/QĐ-BTC ban hành ngày 14/01/2019 hiệu lực ngày 14/01/2019

+ Các vụ thuộc Tổng cục thuế số 2156/QĐ-BTC ban hành ngày 15/11/2018 hiệu lực ngày 15/11/2018

+ Các phòng thuộc Cục thuế số 211/QĐ-BTC ban hành ngày 03/12/2019 hiệu lực ngày 03/12/2019

+ Các đội thuộc Chi cục thuế số 245/QĐ-BTC ban hành ngày 25/03/2019 hiệu lực ngày 25/03/2019

Link tải trọn bộ văn bản - Link Google Drive | Link Dropbox | Link OneDrive

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn