Bài tập thuế tổng hợp ôn thi công chức thuế 2021

Bài tập thuế tổng hợp 3 sắc thuế trong nội dung giới hạn ôn tập thi công chức thuế năm 2021 mới nhất theo văn bản luật mới nhất. Tổng hợp các dạng đề do thầy Trường HVTC, anh Phong biên soạn.

Bài 1: Tại công ty Thái Vương Toàn có tài liệu kế toán trong năm như sau:

1. Chi trang phục cho người lao động 6 triệu đồng/1 người/1 năm. Công ty có 50 cán bộ và nhân viên.

2. Chi trả lãi vay cho công ty X (không phải là tổ chức tín dụng). Số tiền vay 1 tỷ đồng, lãi suất 18%/năm. Lãi suất của ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm vay 10%/năm

3. Chi mừng đám cưới cho nhân viên của công ty 1 triệu đồng/ 1 người. Trong năm, công ty có 3 nhân viên tổ chức lễ cưới (có ghi trong quy chế tài chính của công ty).

4. Chi cho cán bộ nhân viên nghỉ mát tại Vũng tàu theo hóa đơn chưa thuế GTGT là 100 triệu đồng (có ghi trong quy chế tài chính của công ty chế độ nghỉ mát cho 1 nhân viên là 1,5 triệu đồng/1 người/ 1 năm)

5. Chi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động ngoài bảo hiểm bắt buộc là 4 triệu đồng/ 1 người/1 năm

6. Chi nộp lệ phí môn bài 3 triệu đồng

7. Chi nộp thuế xuất khẩu 15 triệu đồng

8. Trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng cho oto 9 chổ sử dụng ở phòng giám đốc, nguyên giá của oto này là 2,4 tỷ đồng. Thời gian khấu hao 8 năm.

9. Chi điện, điện thoại phục vụ hoạt động kinh doanh 33 triệu đồng, trong đó thuế GTGT 10%.

10. Chi tiền nước phục vụ hoạt động kinh doanh 10,5 triệu đồng trong đó thuế GTGT 5%

11. Chi phạt vi phạm chế độ kế toán và thuế 20 triệu đồng

12. Chi ủng hộ phường 2 triệu đồng

13. Mua thiết bị ngành may mặc trị giá 5.500 triệu đồng, trong đó thuế GTGT 10% và bán ngay với giá bán đã bao gồm 10% thuế GTGT 13.200 triệu đồng.

14. Chi lương cho 50 cán bộ nhân viên công ty trong năm 3.600 triệu đồng; trong đó lương bộ phận quản lý DN 1.600 triệu đồng; lương bộ phận bán hàng 2.000 triệu đồng.

15. Chi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1-4 là 100 triệu đồng

16. Chi nộp thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ)

17. Chi nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ lên cơ quan chức năng 900 triệu đồng, trong đó người lao động chịu và đã trừ lương là 95 triệu đồng và tính vào chi phí ở bộ phận bán hàng 500 triệu đồng; bộ phận quản lý 305 triệu đồng.

18. Chi lương tháng 13 (có ghi trong quy chế tài chính của công ty) 200 triệu đồng

19. Chi thưởng lễ, tết cho cán bộ nhân viên công ty 150 triệu đồng (có ghi trong quy chế tài chính của công ty)

20. Thu từ thanh lý một số tài sản cố định đã hư hỏng trị giá đã có thuế GTGT 10% là 33 triệu đồng và chi cho hoạt động tháo dỡ tài sản thanh lý 10 triệu đồng.

Yêu cầu: Tính thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp biết rằng thuế suất thuế TNDN 20%; các hóa đơn hợp pháp, hợp lệ và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bài 2:  Tại một công ty TNHH nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế 2015 có tính hính sau: (đvt tr đ)

1) Doanh thu tính TNCT là 50.000

2) Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai 40.000 trong đó:

- Chi phí vật tư 10.000; trong đó phần tổn thất do thiên tai đã được bồi thường: 400; không xác định được trách nhiệm bồi thường là 100.

- Thuế TNDN đã nộp thay cho nhà thầu nước ngoài là 60.

- Chi phí khấu hao 1 sân tennis do công ty đầu tư xây dựng theo chế độ quy định là 160.

- Tiền lương phải trả theo hợp đồng lao động là 10.500; tiền lương đã trả tính đến ngày 31/3/2015 là 9.600.

- Chi phí thuê cửa hang trả trước trong vòng 2 năm theo giá chưa thuế GTGT là 800.

- Chi phí lãi vay phục vụ sản xuất kinh doanh vay của NHTM với lãi suất 10%/năm: 600

- Các khoản chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động: 900

Yêu cầu: Xác định thuế TNDN mà mà công ty phải nộp trong năm tính thuế.

- Tất cả các khoản chi của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

- Các khoản chi đều đều thực hiện thanh toán không dung tiền mặt theo quy định của pháp luật

- Công ty có trích lập dự phòng quỹ lương theo chế độ quy định

- Vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn tính đến thời điểm phải góp là vốn tháng 12/2014 là 4 tỷ

- Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài ký theo giá đã bao gồm thuế, thuế nhà thầu bên nước ngoài chịu

- Trong năm công ty đã được hoàn lại một khoản thuế NK đã nộp của năm tính thuế trước: 200tr

- Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với công ty này là 22%. Công ty không được ưu đãi thuế TNDN.

Bài 3: ABB là công ty hoạt động sản xuất bánh kẹo. Số liệu báo cáo của của năm tính thuế 2015 như sau:

1) Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT là: 24.000 trđ

2) Tổng chi phí phân bổ cho các sản phẩm trong kỳ doanh nghiệp xác định 21.000trđ, trong đó;

- Chi đầu tư xây dựng thư viện cho công ty 140tr

- Chi học phí học THPT cho con người lao động là người nước ngoài theo hợp đồng lao động 280trđ

- Chi trả lãi vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh vay của nhân viên trong công ty với lãi suất 15%/năm: 1.500trđ

- Chi phạt nộp hợp đồng kinh tế: 40trđ

- Chi khoản phương tiện đi lại theo đơn giá quy định trong quy chế tài chính của công ty: 400trđ

- Chi trang phục lao động cho nhân viên bằng tiền: 350trđ

- Thuế TNCN ( hợp đồng lao động quy định không bao gồm lương không bao gồm thuế TNCN): 360trđ

- Chi phí thuê kho hàng trả trước 4 năm: 800tr

4) Các khoản thu nhập khác

- Tiền hổ trợ nghiên cứu cải tiến công nghệ thực phẩm sạch từ Sở Khoa học và Công nghệ: 420tr

- Lãi tiền gửi thanh toán tại ngân hàng: 60tr

- Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80tr

- Thu nhập từ vốn liên kết trong nước đã nộp thuế tại nơi gốp vốn 400tr

- Thu nhập được chia từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế ở nước ngoài (nước này chưa ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam) theo thuế suất là 15% 850trđ

- Doanh thu từ chuyển nhượng BĐS: 2.000trđ, chi phí chuyển nhượng là 1.800trđ

Yêu cầu:

1) Xác dịnh thuế TNDN mà công ty này phải nộp trong năm tính thuế 2015. Biết rằng:

- Tổng doanh thu hang hóa và cung ứng dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính năm 2014 của công ty là 20 tỷ

- Các khoản chi của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dung tiền mặt theo quy định của pháp luật;

- Các khoản chi còn lại không kế trên đều được trừ;

- Các cổ đông đã góp đầy đủ vốn đều lệ

- Công ty có 50 nhân viên

- Lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố 9%/năm;

2) Giả sử tổng chi phí của hoạt động chuyển nhượng BĐS là 2.200trđ. Các điều kiện khác không đổi. Hãy xác định lại thuế TNDN của doanh nghiệp này năm 2015.

BÀI 4: Tại một doanh nghiệp trong năm tính thuế 2015 có số liệu sau (đơn vị tính: triệu đồng):

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chưa thuế GTGT: 80.000

2. Tổng chi phí được trừ doanh nghiệp kê khai để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp): 60.000, trong đó:

- Tiền lương phải trả trên hợp đồng lao động: 3.000

- Chi trang phục bằng tiền: 240

- Tài trợ thiết bị y tế cho bệnh viện Bạch Mai: 180

- Chi ủng hộ Đoàn TNCSHCM nơi doanh nghiệp đóng trụ sở: 25

- Chi trả lãi vay vốn sản xuất, kinh doanh của ngân hàng thương mại với lãi suất 10%/năm là 800

- Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80

- Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện xác định chi phí được trừ.

3) Thu nhập khác

- Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 100

- Thu nhập từ hoạt động SXKD ở nước ngoài là 480. Đây là thu nhập sau khi nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%.

4) Lỗ năm trước chuyển sang: 40

- Yêu cầu: Xác định thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm 2015, biết rằng:

- Vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn: 3.000

- Đến thời hạn quyết toán thuế năm 2015, doanh nghiệp còn nợ ương người lao động 500. Doanh nghiệp có trích lập quy dự phòng tiền lương tối đa theo quy định.

- Doanh nghiệp có 40 người lao động.

- Thuế suất thuế TNDN: 22%.

- Doanh nghiệp không được miễn, giảm thuế trong năm tính thuế.

BÀI 5: Tại một Công ty cổ phần kinh doanh vận chuyển khách nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ trong năm tính thuế có tài liệu sau: (đơn vị tiền: triệu đồng):

1) Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 30.000

2) Chi phí tính TNCT do doanh nghiệp kê khai đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt (trừ những trường hợp được lưu ý trong mục 3 dưới đây):

26.000. Trong đó:

- Khấu hao TSCĐ ô tô 5 chỗ ngồi tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng: 200

- Thưởng nhân ngày thành lập DN cho người lao động trong doanh nghiệp: 100

- Chi trả lãi vay ngân hàng đối với khoản vay dùng để góp vốn điều lệ vào công ty CDF: 200

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành doanh nghiệp: 120

- Ủng hộ xây nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật: 300

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật: 140

- Thuế GTGT phải nộp và đã nộp: 250

- Chi mua trang phục tập luyện cho lực lượng tự vệ công ty: 120

- Các khoản chi còn lại được trừ khi xác định TNCT

3) Một số lưu ý về các khoản chi đã kể trên:

- Khoản tiền thưởng nhân ngày thành lập DN không được ghi trong hợp đồng lao động nhưng được ghi cụ thể mức và điều kiện hưởng trong Quy chế tài chính của DN.

- Khoản chi thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật có quyết định khen thưởng của Giám đốc DN nhưng không có Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu sáng kiến.

Khoản chi mua trang phục tập luyện cho lực lượng tự vệ được thanh toán bằng tiền mặt.

4) Các khoản thu nhập khác:

- Thu nhập từ hoạt động liên kết kinh tế trong nước: 200 (được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế TNDN)

- Tiêu thụ phế phẩm thu được 150, chi phí thu hồi 18, chi phí tiêu thụ 12 Yêu cầu:

1. Tính thuế TNDN phải nộp năm 2015. Biết rằng, doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế TNDN ở mức 22% và cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ.

2. Giả sử tổng số thuế TNDN mà doanh nghiệp tạm nộp 4 quý năm 2015 là 400 triệu đồng. Số thuế còn phải nộp sau quyết toán thuế năm đã được nộp vào ngày 31/3/2016. Hãy xác định số tiền chậm nộp thuế TNDN của doanh nghiệp này

DẠNG BÀI TÍNH BỔ SUNG THUẾ TNDN SO VỚI SỐ THUẾ PHẢI NỘP ĐÃ KÊ KHAI

BÀI 6:

Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí và khai thác khoáng sản trong năm 2015 có các số liệu sau: (Đơn vị : triệu đồng)

1. Thuế TNDN phải nộp theo tài liệu kê khai quyết toán thuế TNDN của DN: 3.800

2. Tài liệu kiểm tra của cơ quan thuế đã được doanh nghiệp chấp nhận:

- Trong thu nhập chịu thuế khác mà doanh nghiệp kê khai chưa có khoản thu từ phạt vi phạm hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp đã nhận được trong năm: 100

- Số lỗ của hoạt động chuyển nhượng dự án khai thác khoáng sản đã bù trừ vào lãi của hoạt động sản xuất sản phẩm cơ khí là 90

- Trong tổng chi phí được trừ đã kê khai có một số khoản chi phí sau:

+Chi nộp thuế TNCN cho người lao động (theo hợp đồng LĐ là lương đã bao gồm thuế): 150.

+Tài trợ xây dựng một trường đại học công lập: 260.

+Tài trợ Giải bóng đá Đoàn TN địa phương: 60

+Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 100.

+Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 200

+Chi trả tiền nhà ở cho người lao động theo hợp đồng lao động: 480 Yêu cầu: Xác định thuế TNDN doanh nghiệp thực

tế phải nộp trong năm 2015, biết rằng:

+ Không có khoản nợ phải thu quá hạn nào tại thời điểm khóa sổ kế toán. Số dư trên tài khoản 2293 tại trước thời điểm tiến hành khóa sổ kế toán năm: 80.

+ Các khoản chi của doanh nghiệp đều có hóa đơn chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt. Các khoản chi còn lại không kể trên đều được trừ theo quy định của pháp luật.

+ Thuế suất thuế TNDN 22%.

+ Doanh nghiệp không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế./.

Bài 7: Công ty B nộp thuế TNDN theo phương pháp khấu trừ, trong năm 2015 có số liệu như sau (đơn vị tính triệu đồng):

- Doanh thu bán hàng chưa bao gồm thuế GTGT: 21.500

- Giá vốn hàng bán: 10.000

- Chi phí khấu hao 800, trong đó có 90 của một TSCĐ đã hết thời hạn trích khấu hao

- Chi tiền lương cho người lao động 3.000, theo đúng quy định của luật thuế TNDN

- Chi xử lý nước thải có hóa đơn chứng từ hợp pháp 200

- Chi hỗ trợ đoàn thanh niên tại địa phương 100

- Chi tiền phạt hợp đồng kinh tế 30

- Thực tế chi sửa chữa lớn TSCĐ 500, đã trích trước vào chi phí 800

- Chi trợ cấp khó khăn cho người lao động 80 Xác định số thuế TNDN phải nộp

Biết rằng:

- Trong kỳ công ty có thu nhập sau thuế ở nước ngoài là 800 (thuế suất thuế TNDN ờ nước ngoài là 17%), thời điểm phát sinh thu nhập là 10/2015

- Tổng doanh thu năm 2014 là 18.600

Bài 8: Tại một doanh nghiệp trong năm tính thuế 2015 có các tài liệu sau (đvt: trđ)

1. Thuế TNDN Phải nộp doanh nghiệp tự xác định 7.500

2. Trong số chi phí doanh nghiệp kê khai để trừ khi xác định thu nhập có một số khoản như sau:

+ Trích khấu hao xe ô tô đưa đón người lao động trích theo đúng quy định của pháp luật: 60

+ Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không ghi cụ thể mức và điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động và mọi văn bản khác có liên quan của doanh nghiệp: 100

+ Chi tài trợ Olympic tin học của một trường đại học công lập có chứng từ hợp pháp : 20

+ Chi thưởng sáng kiến (doanh nghiệp không tổ chức hội đồng nghiệm thu sáng kiến): 60

+ Chi nộp phạt vi phạm hành chính có biên lai thu phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 40

+ Chi phí vật tư bị hư hỏng do hết hạn sử dụng có đủ hóa đơn mua hàng hợp pháp nhưng không có biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Các khoản chi phí còn lại được trừ theo quy định của pháp luật

3. Doanh nghiệp đã tự xác định các khoản thu nhập sau thuộc diện được miễn thuế:

+ Thu nhập từ thực hiện dịch vụ phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng: 150

+ Thu nhập từ một hợp đồng nghiên cứu khoa học: 200 (đây là năm thứ 4 có thu nhập từ hộp đồng này).

Yêu cầu: Tính thuế TNDN phải nộp năm 2015. Biết rằng: Mức thuế suất thuế TNDN là 20%, các khoản chi đều thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Bài 9: Cty cổ phần ABC được thành lập theo pháp luật Việt Nam đã được 5 năm hoạt động sản xuất bánh kẹo. Số liệu báo cáo của năm tính thuế 2015 như sau:

1. Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT là 30.000trđ.

2. Tổng chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ doanh nghiệp xác định là 25.000trđ, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng nhà để xe cho công nhân: 140trđ.

- Chi trả lãi vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh vay của nhân viên trong doanh nghiệp với lãi suất 15%/năm: 1.500trđ.

- Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 40trđ.

- Chi khoán phương tiện đi lại theo đơn giá quy định trong Quy chế tài chính công ty: 400trđ.

- Chi trang phục lao động cho nhân viên bằng tiền: 700trđ.

- Thuế TNCN (hợp đồng lao động quy định lương không bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 360trđ.

- Chi thuê kho hàng trả trước 4 năm: 800trđ.

3. Các khoản thu nhập khác

- Tiền hỗ trợ nghiên cứu cải tiến công nghệ thực phẩm sạch từ Sở Khoa học và Công nghệ: 420trđ.

- Lãi tiền gửi thanh toán tại ngân hàng: 60trđ.

- Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80trđ.

- Thu nhập từ góp vốn liên kết trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn: 400trđ.

Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này phải nộp trong năm tính thuế 2015.

Biết rằng:

Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN: 22%; Các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; Các khoản chi còn lại không kể trên đều được trừ; Các cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ; Công ty có100 nhân viên; Lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố: 9%/năm; Công ty không thuộc diện được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế có thời hạn.

Bài 10:

Một DN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ trong năm tính thuế 2020 có số liệu sau: (ĐVT: triệu đồng)

1/ Doanh thu bán hang chưa thuế GTGT: 35.000;

2/ Chi phí để tính thuế TNDN do DN kê khai: 30.000, trong đó:

- Chi xây dựng nhà xưởng: 3.000;

- Khấu hao nhà để xe cho công nhân: 400;

- Chi vật tư SXKD 5.000; trong đó vật tư bị tổn thất do thiên tai: 500 (đã được bảo hiểm bồi thường 350);

- Tiền lương phải trả trên hợp đồng: 4.000, trong đó nợ lương đến thời hạn nộp quyết toán thuế năm chưa chi: 800;

- Các khoản chi còn lại được trừ theo quy định của luật thuế TNDN.

3/ Doanh thu bán TSCĐ chưa thuế GTGT 1.000, giá trị còn lại của tài sản và các chi phí liên quan 700.

4/ Thu nhập nhận được từ hoạt động liên doanh trong nước (đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn) 2.000.

5/ Nhận được một khoản chiết khấu thanh toán của nhà cung cấp NVL 150

Yêu cầu: Xác định thuế TNDN phải nộp trong năm, biết: DN thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ; thuế suất thuế TNDN 20%; DN trích quỹ dự phòng tiền lương tối đa theo quy định.

Giải

Doanh thu 35.000

Bài này đầu tiên xác định là chi phí ngược (tức là có tổng chi phí, mình sẽ loại ra những cái không dc trừ)

1. Chi xây dựng nhà xưởng k dc trừ toàn bộ, khấu hao thì dc. Không dc trừ 3000

2. Khấu hao nhà để xe dc trừ toàn bộ

3. Phần vật tư đã dc bồi thường k dc trừ 350

4. Lương k dc trừ: 800 -(4000-800)x17%

Tính thu nhập khác

1. Thanh lý tscđ: thu nhập=300

2. Liên doanh liên kết 2.000

3. Chiết khấu thanh toán 150

Thu nhập miễn thuế 2000 

Mọi người phải tính thu nhập khác 2000 và thu nhập miễn thuế 2000 mới đúng nhé. Không áp vào công thức sẽ bị sai kết quả


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

2 Nhận xét

 1. Nặc danh16.6.23

  cho em xin bản giải với ạ
  luonglinh9200@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh16.5.24

  cho mình xin bài giải với: hoannv2000@gmail.com. Thanks

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn