Tổng cục thuế thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 (1751 chỉ tiêu cả nước)


Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1585/QĐ-BTC về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, việc tuyển dụng số lượng lớn công chức nói trên là để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực cho Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2021. 

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế thực hiện việc tổ chức thi trong năm 2021, đảm bảo an toàn, hiệu quả; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và theo quy định của công tác tuyển dụng. 

Đến nay, Tổng cục Thuế đã thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021 và sẽ triển khai ngay các công việc theo đúng quy định và thời gian đã được phê duyệt .

Nhu cầu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 đối với cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế là 1.751 chỉ tiêu, trong đó:

- Ngạch Chuyên viên: 303 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ (chuyên ngành Luật): 19 chỉ tiêu

+ Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ (chuyên ngành khác): 175 chỉ tiêu

+ Chuyên viên CNTT: 105 chỉ tiêu

+ Chuyên viên làm công tác Quản lý xây dựng cơ bản: 4 chỉ tiêu

- Ngạch Kiểm tra viên thuế: 1.324 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chuyên ngành tài chính kế toán là 966 chỉ tiêu

+ Chuyên ngành khác là 358 chỉ tiêu

- Ngạch Văn thư viên: 49 chỉ tiêu;

- Ngạch Cán sự: 08 chỉ tiêu;

- Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế: 23 chỉ tiêu;

- Ngạch Văn thư viên trung cấp: 44 chỉ tiêu

Đối với thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được cơ sở đào tạo cấp bằng, có thể nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo và phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức chưa bổ sung bằng tốt nghiệp, thí sinh sẽ không được tham dự kỳ thi. 

Về ưu tiên trong tuyển dụng công chức, thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. Các đối tượng ưu tiên phải nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ có xác nhận, quyết định được hưởng chế độ chính sách do phòng lao động thương binh và xã hội huyện trở lên. Thông tin đối tượng được ưu tiên phải được kê khai trên phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên. Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng.  

Thí sinh tham gia thi tuyển vào ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương được thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1, hình thức thi sẽ là thi trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính gồm 2 phần kiến thức chung và ngoại ngữ thi tiếng Anh. Vòng hai sẽ là thi viết trong thời gian 180 phút.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển năm 2021. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chủ động về thời gian thi đảm bảo an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch và theo quy định của công tác tuyển dụng. Địa điểm thi cụ thể do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được ủy quyền xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng trên cơ sở đề nghị của hội đồng tuyển dụng theo quy định. Theo Quyết định, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thành lập theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Một số thông tin khác:

Năm nay của ngành thuế là sẽ tập trung triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử, giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Theo số liệu được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính công bố, giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thuế đã giải thể 27 đầu mối cấp phòng tại Tổng cục, 62 đầu mối cấp phòng tại các Cục Thuế địa phương.

Tại các Chi cục, giảm 2.100 đầu mối cấp đội, hợp nhất 565 chi cục để thành lập 269 chi cục thuế khu vực, toàn ngành giảm 296 chi cục thuế, hiện nay chỉ còn 415 chi cục thuế.

Chi tiết kế hoạch tuyển dụng xem dưới đây:

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn