Giải đề thi tuyển Agribank Chi nhánh Cần Thơ (Kế toán)


Câu 1 (15đ): Các nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính?

Nhận định “Bảng  cân đối kế toán và bảng cân đối tài khoản là báo cáo phản ánh tài sản và nguồn vốn của ngân hàng theo 1 thời kỳ kế toán nhất định“, đúng hay sai? Giải thích?

Câu 2 (15đ): “Nhờ thu là phường  thức thanh toán quốc tế luôn đảm bảo quyền l ợi cho nhà xuất khẩu” – Đ/S, Giải thích?

Câu  3 (15đ):  Chức năng của tín dụng?

Câu  5 (15đ). Nhu cầu vốn nào TCTD không được cho vay?

Câu 6 (15đ) :

Phương án 1: Cho 1 chuỗi tiền tệ đều, trả mỗi năm 50 tr vào cuối mỗi năm, từ năm 1 cho đến năm 10 .

Phương án 2: trả vào năm thứ 4 với số tiền 450tr; R= 24%

Khi mua, công ty nên chọn phương án thanh toán nào?

Câu 7 (25đ): Ngân hàng nhận chứng từ nhờ thu hộ (thu tiền ngay), nhà nhập khẩu có đủ tài khoản thanh toán và đồng ý thanh toán, số tiền là 5000$ thì phải, phí 0,2% (chưa VAT).  Định khoản nghiệp vụ trên?

Đáp án - Link download

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn