Đề thi Giao dịch viên - BIDV chi nhánh Phú Tài (6/7/2013)


Mình mới vừa thi xong BIDV chi nhánh Phú Tài, tiện tay ghi đc mấy câu up lên cho các bạn cùng theo dõi. Đề thi nghiệp vụ kế toán dành cho vị trí tuyển dụng Giao dịch viên thi sáng ngày 6/7/2013

Câu hỏi lý thuyết (2 câu - 30 điểm)

1. Phương pháp kế toán ghi đơn và phương pháp kế toán ghi kép là gì? Sử dụng đối với loại tài khoản như thế nào? cho 3 ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh sử dụng bút toán ghi kép.

2. Nêu điểm giống và khác nhau giữa thuê TSCĐ thuê hoạt động và TSCĐ thuê tài chính.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu - 30 điểm)

1. Chọn câu đúng
a. Tiền mặt cuối ngày = tiền mặt đầu ngày - tiền thu trong ngày + tiền chi trong ngày
b. Tiền mặt cuối ngày + tiền chi trong ngày = tiền đầu ngày + tiền thu trong ngày
c. Mình không nhớ vì mình k chọn. hihi
D. Các câu trên đều sai

2. Ngân hàng sử dụng 67tr để khôi phục TSCĐ lại trạng thái ban đầu, kế toán hạch toán số tiền trên vào đâu?
a. Tăng nguyên giá TSCĐ
b. Tăng chi phí trong kì
c. Tăng khấu hao trong kỳ
d. Các câu trên sai

3. Ngân hàng thu lãi cho vay bằng tài khoản tiền gửi khách hàng, nghiệp vụ này ảnh hưởng thế nào đến bảng cân đối kế toán?.
a. Tăng tài sản, tăng nguồn vốn
b. Tăng tài sản, giảm tài sản
c.Tăng nguồn vốn, giảm nguồn vốn
d. Giảm tài sản, giảm nguồn vốn

4. Lợi nhuận giữ lại được đề cập trong
a. Bảng CĐKT
b. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
d. Tất cả đều sai

5. Báo cáo tài chính của ngân hàng bao gồm các bảng nào?

6. Kiểm tra tiền mặt tại quỹ, sử dụng phương pháp
a. Kiểm kê quỹ
b. xem sổ quỹ
c. Kiểm tra tài khoản tiền mặt tại quỹ
d. Tất cả đáp án trên

(mấy câu nữa mình không nhớ, các bạn thông cảm, nhưng mà đề khá dễ) !!!

Bài tập (40 điểm)
Định khoản 10 câu, liên quan đến nghiệp vụ gửi tiền, dự thu, dự chi lãi, thanh lý TSCĐ có chi phí thanh lý và khấu hao chưa hết nguyên giá, lập dự phòng rủi ro tín dụng, phát hành kỳ phiếu trả lãi trước, phân bổ lãi trả trước, thu phí dịch vụ có thuế GTGT theo pp khấu trừ...Nói chung là các bài tập định khoản quen thuộc. Đề không yêu cầu các bạn ghi ký hiệu tài khoản, chỉ cần ghi nội dung thôi. Cái này thuận lợi cho mấy bạn k nhớ số tài khoản nè.

(Theo ub.com.vn)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn