Bài tập định khoản nghiệp vụ tín dụng


Tiếp tục gửi tới bạn đọc một số bài tập tiêu biểu của nghiệp vụ kế toán ngân hàng liên quan đến tín dụng có lời giải chi tiết. Để làm thêm nhiều bài tập mời các bạn tải file đính kèm cuối bài viết

Bài 1: Ngày 18/3/2005, ngân hàng giải ngân cho DN X vay 100 triệu thời hạn 3 tháng,lãi suất cho vay 1,2% / tháng, lãi trả hàng tháng, vốn gốc trả cuối kỳ. Ngân hàng xác định giá trị tài sản thế chấp (bất động sản) là 150 triệu. Diễn biến khoản vay này như sau: 

1. Ngày 18/4/2005 và 18/5/2005 khách hàng thanh toán lãi đầy đủ

2. Ngày 18/6/2005 khách hàng không thanh toán 

3. Ngày 01/8/2005 xác định khoản nợ không có khả năng thu hồi, thoả thuận gán nợ tài sản đã thế chấp

4. Ngày 10/9 bán tài sản thu được 110 triệu

Yêu cầu: Trình bày bút toán có liên quan đến khoản cho vay trên, biết rằng ngân hàng trích lập dự phòng vào thời điểm cuối quý

Giải

Ngày 18/3/2005 giải ngân:

Nợ 2111.DNX: 100.000.000

Có 1011: 100.000.000

Đồng thời nhập 994 (tài sản thế chấp) 150.000.000

1. Ngày 18/4/2005 thu lãi 

Do vốn gốc trả cuối kỳ nên lãi trả đều mỗi tháng là:

100.000.000*1,2% = 1.200.000

Nợ 1011: 1.200.000

Có 702: 1.200.000

2. Ngày 18/5/2005 thu lãi

Nợ 1011: 1.200.000

Có 702: 1.200.000

3. Ngày 18/6/2005 khách hàng không trả lãi, theo dõi ngoài bảng

Ghi nhập 941 (lãi vay quá hạn chưa thu được bằng VNĐ) 1.200.000

4. Ngày 29/6/2005 đã qua thời gian quá hạn mà khách hàng vẫn chưa thanh toán, chuyển nợ loại 2 (nợ  cần chú ý)

Nợ 2112.DNX 100.000.000

Có 2111.DNX 100.000.000

5. Ngày 30/6/2005: Thời điểm ngân hàng trích lập dự phòng theo quy định của ngân hàng nhà nước

+ xác định loại nợ là nợ loại 2 (nợ cần chú ý)

+ trích dự phòng:

Dự phòng cụ thể = (giá trị khoản nợ-giá trị tài sản bảo đảm)*tỷ lệ trích = (100.000.000-150.000.000*50%)*5% = 1.250.000

Ghi chú: giá trị tài sản bảo đảm bằng 50%giá trị ghi trên hợp đồng

Dự phòng chung = 0,75%* tổng giá trị nợ = 0,75% * 100.000.000 = 750.000

Tổng số trích lập dự phòng là 1.250.000 + 750.000 = 2.000.000

Nợ 8822 2.000.000

Có 219 2.000.000

6. Ngày 01/8/2005 đã xác định được khoản nợ không có khả năng thu hồi, chuyển nợ loại 5 (nợ có khả năng mất vốn)

Nợ 2115.DNX 100.000.000

Có 2112.DNX 100.000.000

-Khách hàng đã thoả thuận gán nợ tài sản thế chấp,trong khi chờ xử lý

Xuất 994 : 150.000.000

Nhập 995 (tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý) : 150.000.000

Nợ 387: 101.200.000

Có 2115.DNX:  100.000.000

Có 702 1.200.000

Xuất 941(lãi vay quá hạn chưa thu được)  1.200.000

7. Ngày 10/8/2005 phát mại tài sản, chỉ thu được 101 triệu, bù đắp chi phí bằng nguồn dự phòng

Nợ 1011 101.000.000

Nợ 219 200.000

Có 387 101.200.000

Đồng thời xuất 995  150.000.000


Bài 2: Ngày 4/5/2007,Ngân hàng đồng ý đơn xin vay vốn của khách hàng A với số tiền 40 triệu đồng, lãi suất vay 1%/tháng, thời hạn 3 tháng. 

1. Khách hàng A cầm cố bằng chính sổ tiết kiệm do ngân hàng này cấp trị giá 60 triệu, kỳ hạn 12 tháng (từ ngày 8/3/2007 đến 8/3/2008), lãi suất 0,7%/tháng, lãnh lãi cuối kỳ. Khách hàng thoả thuận trả lãi vay hàng tháng, cuối kỳ trả vốn gốc, nếu hết hạn từ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng này.

2. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên, biết rằng từ tháng thứ hai trở đi (4/7/2007) khách hàng không đến trả nợ theo hợp đồng

Giải

Ngày 4/5/2007, giải ngân 

Nợ 2111.KH A 40.000.000

Có 1011 40.000.000

đồng thời ghi nhập 996(các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố) 60 triệu

1. Ngày 4/6/2007 khách hàng trả lãi vay

40.000.000*1% = 400.000

Nợ 1011 400.000

Có 702 400.000

2. Ngày 4/7/2007 khách hàng không đến trả lãi

Ghi nhập 941( lãi vay quá hạn chưa thu được) 400.000

-Cuối ngày 4/8/2007 , hết hạn hợp đồng, khách hàng cũng không đến trả lãi, theo thoả thuận sẽ xử lý nợ bằng sổ tiết kiệm mà khách hàng cầm cố

Theo dõi tiền gửi tiết kiệm của A như sau:

-8/3/2007 nhận tiền gửi 

Nợ 1011 60.000.000

Có 4232.12tháng.KH A 60.000.000

-8/4/2007 tính lãi dự trả 

60.000.000*0,7% = 420.000

Nợ 801 420.000

Có 4913 420.000

-8/5, 8/6,8/7 tính lãi dự trả và hạch toán như trên

3. Ngày 4/8/2007 phải tất toán sổ để trừ nợ, do đó coi như sổ rút trước hạn, áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0.3%. Từ 8/3/2007 đến ngày 4/8/2007 được 149 ngày gửi tổng tiền lãi thực nhận = 60.000.000*0.3%/30*149 = 894.000

tổng tiền lãi ngân hàng đã dự trả = 420.000*4 = 1.680.000

hoàn lãi dự trả= 1.680.000-894.000 = 786.000

Nợ 4913 786.000

Có 801 786.000

Lãi nhập vốn cho khách hàng để tất toán sổ trừ nợ

Nợ 4913 894.000

Có 4232.12tháng. KH A 894.000

-Trừ nợ

Nợ 4232.12tháng.KHA  40.800.000

Có 2111 40.000.000

Có 702 800.000 (lãi vay 2 tháng chưa thu)

xuất 941 400.000

-số tiền còn lại của khách hàng trên tài khoản tiền gửi tiết 

kiệm chuyển sang tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

60.894.000 – 40.800.000 = 20.094.000

Nợ 4232.12tháng.KH A 20.094.000

Có 4211.KH A 20.094.000

Link full bài tập

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn