Tài liệu ôn thi Kho bạc nhà nước năm 2021 mới nhất - cập nhật liên tục


Link tài liệu là tổng hợp văn bản Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan gồm các nghị định, quyết định, thông tư còn hiệu lực tính đến thời điểm này phù hợp với nội dung thi tuyển vào Kho bạc nhà nước năm 2021.

Môn thi: nghiệp vụ chung và nghiệp vụ chuyên ngành bao gồm: Quy định về quyền hạn trách nhiệm và hoạt động của Kho bạc nhà nước, Luật cán bộ và công chức, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn áp dụng kế toán nhà nước... Hy vọng sẽ có ích cho các bạn đang ôn thi vào Kho Bạc nhà nước năm 2021

Link tải trọn bộ: Tài liệu ôn thi Kho bạc năm 2021

1. Cập nhật thêm tài liệu ôn thi Kho bạc 2021: Tải tại đây

2. Đề thi Kho bạc chính thức các năm

3. Cập nhật tài liệu môn Tiếng Anh ôn thi KBNN


Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tài liệu ôn tập thi tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

1. Môn kiến thức chung: Nội dung kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung:

- Ngạch chuyên viên nghiệp vụ: Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 năm 2002, các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 năm 2002 và Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015.

Trường hợp tuyển dụng chuyên viên nghiệp vụ vào công tác tại cơ quan KBNN:

+ Đối với chuyên viên luật: Kiến thức về pháp luật hành chính nhà nước và pháp luật kinh tế, trong đó tập trung chủ yếu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016); Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 năm 2002, Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015; Luật đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13, Luật tố cáo số 03/2011/QH13 và các văn bản hướng dẫn các luật này.

+ Đối với chuyên viên xây dựng cơ bản: Kiến thức về xây dựng dân dụng, kiến trúc, trong đó tập trung chủ yếu Luật xây dựng số 50/2014/QH13, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn các luật này.

- Ngạch chuyên viên tin học: Kiến thức chung về công nghệ thông tin, hệ điều hành; lập trình; cơ sở dữ liệu; quản trị mạng và truyền thông.

- Ngạch kế toán viên: Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 năm 2002, các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 năm 2002 và Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015; Luật kế toán số 03/2003/QH11 năm 2003, các văn bản hướng dẫn và Luật kế toán số 88/2015/QH13 năm 2015.

3. Môn Ngoại ngữ: Thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn