Năm 2021 Kho bạc thi tuyển bao nhiêu vị trí?


Sau thông tin về kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 thì rất nhiều bạn đang có chung câu hỏi: " Năm 2021, Kho bạc Nhà nước có tổ chức thi tuyển không? Chỉ tiêu tuyển dụng từng tỉnh như thế nào"

1. Kho bạc Nhà nước tuyển dụng bao nhiêu vị trí năm 2021

Theo công văn số 5633/KBNN-TCCB ngày 08/10/2020 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc Rà soát nhu cầu cán bộ chuẩn bị cho đợt tuyển dụng công chức năm 2021. Vì vậy, khả năng rất cao năm 2021 KBNN sẽ tổ chức kỳ thi tuyển dụng tập trung tương tự như kỳ thi Công chức Thuế vừa qua.

Các bạn có thể tham khảo nội dung văn bản (tải xuống văn bản)2. Thời gian và địa điểm thi công chức Kho Bạc năm 2021 .


3. Nội dung, hình thức thi tuyển dụng Công chức Kho Bạc.

Thi tuyển công chức Kho Bạc 2021 được thực hiện theo 02 vòng thi sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi thuộc 04 lĩnh vực: hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước. Thời gian thi 60 phút và sử dụng ngân hàng đề thi chung cho tất cả các vị trí dự tuyển.

– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút, cụ thể theo từng ngạch và từng đơn vị tuyển dụng. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi viết tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian: 180 phút.

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng

4. Tài liệu ôn thi công chức Kho Bạc 2021 gồm những gì.

( Nhấn vào văn bản để tải về)

 - Luật Ngân sách Nhà nước 2015

 - Luật kế toán 2015

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Ngân sách nhà nước

- Nghị định 24/2016/NĐ-CP chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

- Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

- Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

- Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

- Quyết định 1399/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Quyết định 695/QĐ-KBNN năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Quyết định 696/QĐ-KBNN: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải trọn bộ văn bản - Link Google | Link Dropbox

5. Đề thi công chức Kho Bạc các năm trước.


6. Tài liệu ôn tập khác


7. Trắc nghiệm ôn thi Kho bạc Nhà nước có đáp án


Tài liệu và đề thi liên quan đến kỳ thi KBNN năm nay mình update thường xuyên tại đây
Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn