Hướng dẫn ôn thi môn nghiệp vụ thuế (cô Duyên Học viện Tài chính)

Hướng dẫn ôn thi môn nghiệp vụ thuế phục vụ ôn thi công chức thuế. Tài liệu được biên soạn bởi cô Lý Phương Duyên Khoa Thuế- Hải quan Học viện Tài chính

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân, pháp nhân cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật qui định, nhằm sử dụng cho mục đích công cộng.

I. NỘI DUNG KỲ THI 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

Nội dung: 2 phần

* Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

* Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi: 30 phút. 

TRẢ LỜI ĐÚNG 50% TRỞ LÊN CHO TỪNG PHẦN THI THÌ THÍ SINH SẼ ĐƯỢC THI TIẾP VÒNG 2

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian thi: 180 phút

II. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

1. Luật thuế GTGT

2. Luật thuế TNCN

3. Luật thuế TNDN

4. Luật Quản lý thuế 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Luật thuế ( GTGT, TNDN, TNCN, Quản lý thuế) 

2. www.gdt.gov.vn

3. www.mof.gov.vn

Nội dung chi tiết các bạn xem chi tiết trong file đính kèm

LINK TẢI SLIDE

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

2 Nhận xét

  1. Bro kêu đặt backlink, mình đặt 1 tháng rồi vẫn k thấy gì

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn