Chia sẻ đề thi Ngân hàng Bắc Á có đáp án mới nhất


Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập năm 1994 với Hội Sở Chính đặt tại Nghệ An. Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, BAC A BANK đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP kinh doanh lành mạnh, hiệu quả; là địa chỉ tin cậy của khách hàng. 

Sở hữu mạng lưới 102 điểm giao dịch rộng khắp các tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc, BAC A BANK đã xây dựng một nền tảng vững chắc về chất lượng phục vụ khách hàng với các giải pháp tài chính toàn diện.

A - ĐỀ THI NGÂN HÀNG BẮC Á - VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TÍN DỤNG

I. Lý thuyết (5 điểm).

Câu 1 (2 điểm): Chọn câu trả lời đúng và giải thích

1. Ngân hàng sẽ đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp tốt nếu doanh nghiệp có:

a. Tỷ lệ lợi nhuận doanh thu ROS cao hơn và hệ số thanh toán lãi vay thấp hơn mức trung bình của ngành.

b. Tỷ lệ lọi nhuận vốn chủ sở hữu ROE cao hơn và hệ số nợ thấp hơn mức chung bình của ngành.

c. Tỷ lệ vòng quay tài sản thấp hon và hệ số tự tài trụ tài sản cố định cao hơn mức trung bình của ngành.

d. Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho thấp hơn và hệ số nợ cao hơn mức trung bình của ngành.

2. Khi nền kinh tế dự đoán có thể rơi vào suy thoái, Ngân hàng làm gì để phòng chống rủi ro tín dụng :

a. Mua quyền chọn bán cổ phiếu, 

b. Bán quyền chọn mua cổ phiếu

c. Mua quyên chọn mua cổ phiếu 

d. Bán quyền chọn bán cổ phiếu

3. Đây không phải là đặc điểm của tín dụng thấu chi:

a. Giữa ngân hàng và khách hàng thỏa thuận một hạn mức tín dụng để khách hàng được sử dụng số dư nự trên tài khoản vãng lai trong một thòi gian nhât định.

b. Doanh số cho vay có thể lớn hơn hạn mức nếu trong quá trình sử dụng tiền trên tài khoản khách hàng có tiền nộp vào bên Có.

c. Với phưong thức tín dụng thấu chi, Ngân hàng khó thực hiện bảo đảm tín dụng bằng tài sản.

d. Lãi vay được tính trên hạn mức tín dụng.

4. Thực hiện viêc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản găn liên với đât trong trường hợp bên bảo đảm là cô tức là:

A. Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

B. Sở địa chính hoặc sử địa chính nhà đất noi có bất động sản.

c.   Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trân nơi có bât động sản.

D. Ngân hàng nhà nước.

5. Ngân hàng Bắc Á có giá trị khoản vay của khách hàng A bằng 150 triệu đông, tài sản bảo đảm là bât động sản có giá trị là 200 triệu đông và khoản nợ này được xêp vào nhóm có tỷ lệ dự phòng là 20% (Nhóm 3 theo QĐ 493/NHNN) và 50% tỷ lệ theo quy định của tài sản bảo đảm có liên quan. Theo QĐ 493/NHNN, số tiền dự phòng cụ thể của khoản nợ trên là:

A. 10 triệu 

B. 15 triệu 

c. 20 triệu 

D. 25 triệu

Câu 2 (1.5 điểm) : Vì sao ngân hàng phải thực hiện phân tích tín dụng

Câu 3 (1.5 điểm) : Phân biệt giữa cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động

II. Bài tập (5 điểm) :

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh đồ Gỗ xuất khẩu Ngọc Hà có nhu cầu vay từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho một nhà nhập khẩu Hà Lan. Tổng giá trị họp đồng đã được quy đổi: 6000 triệu đồng (giả thiết hợp đông bảm bảo nguôn thanh toán chăc chăn), thòi gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là 17/08/21 thời gian thanh toán sau khi giao hàng 2 tháng. 

Để thực hiện hợp đồng, Công ty cần thực hiện những khoản chi phí sau:

- Chi phí mua nguyên vật liệu: 3650 triệu đồng.

- Chi phí trả công lao động : 623 triệu đồng.

- Khấu hao tài sản cố định: 800 triệu đồng.

- Các chi phí khác : 90 triệu đồng.

Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày 15/06/21, điều kiện thanh toán sau 1 tháng.  Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp với giá thị trường 5300 triệu đồng vói đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Yêu cầu:

1. Hãy cho biết ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối vói Công ty hay không? Vì sao?

2. Xác định mức cho vay, thòi hạn cho vay.

Biết rằng:

- Lãi suất cho vay hiện hành 0.8%/ tháng.

- Vốn tự có của Công ty tham gia vào phương án KD : 1300 triệu đồng.

- NH quy định mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp

Link tải: Link Google Drive | Link Dropbox | Link One Drive

Hướng dẫn giải (tham khảo)

1b   2b   3d   4?

5a vì (200-150 )* 20% =10 triệu

Câu 2: Các ngân hàng phải thực hiện phân tích tín dụng vì:

Phân tích tín dụng là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về sử dụng vốn tín dụng cũng như khả năng hoàn trả vốn vay ngân hàng

Các ngân hàng phải thực hiện phân tích tín dụng vì quá trình phân tích tín dụng nhằm mục đích

- Giảm sự không cân xứng về thông tin giữa ngân hàng và khách hàng

- Tạo cơ sở cho việc định giá tín dụng và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng một cách phù hợp

- Xác định 1 cách chính xác hơn nhu cầu thực tế về vốn của khách hàng

- Giúp cho khách hàng hiểu hơn về tình hình tài chính của họ , nhu cầu về vốn trong từng thời điểm , vị thế cạnh tranh ,nguy cơ rủi ro

Các nguồn thông tin mà ngân hàng sử dụng như sau;

- Hồ sơ vay : kế hoạch kinh doanh , báo cáo tài chính

- Các sổ sách ghi chép tại ngân hàng có liên quan đến khách hàng (nếu có )

- Các nguồn thông tin bên ngoài

- Phỏng vấn khách hàng

- Các chuyến đi thăm cơ sở khách hàng

Các thông tin trên ko phải chỉ dựa trên khách hàng mà ngân hàng còn phải đánh giá khách hàng từ nhiều góc độ , nhiều yếu tố tác động nữa. từ đó có thể giảm sự chênh lệch thông tin giữa ngân hàng và khách hàng. Thông tin ngân hàng thu được sẽ thực tế hơn, phản ánh đúng hơn những thông tin mà khách hàng cung cấp cho mình

Ngoài ra phân tích tín dụng tạo cơ sở định giá và trích lập rủi ro của khoản vay. Thực tế thì các khoản vay của ngân hàng dù có đánh giá đến mức nào thì ngân hàng vẫn luôn phải trích lập rủi ro cho khoản vay đó nhằm đảm bao được an ninh về vốn của ngân hàng nếu như khoản vay bị chậm trả cho ngân hàng

Phân tích tín dụng là việc ngân hàng còn phải đánh giá chính xác nhu cầu của khách hàng là bao nhêu. Việc này rất quan trọnh vì nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ , khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng nữa. nếu như ngân hàng cho vay ko đủ nhu cầu của khách hàng thì họ sẽ ko đảm bảo được kế hoạch kiinh doannh của mình và dẫn đến việc khó khăn trong việc trả nợ. trái lại nếu cho vay vượt quá nhu cầu của khách hàng có thể dẫn tới khách hàng sử dụng vốn vay thừa so với nhu cầu đầu tư sai mục đích , trái pháp luật…doanh nghiệp yếu kém trong quản lý sẽ sử dụng kém hiệu quả và cũng gây nên chậm trả cho ngân hàng.

Các thông tin mà khách hàng đưa ra thì cần phải xem xét điều chỉnh và đánh giá xem xét trước khi quyết định cho vay, do đó các ngân hàng có thể tư vấn cho doanh nghiệp về tình hình tài chính của họ và nhu cầu vốn còn thiếu để giúp khách hàng đánh giá đúng tình hình của mình và đưa ra các phương án để sử dụng vốn vay có hiệu quả hơn. Đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp tránh những rủi ro mà DN có thể gặp phải nếu như đầu tư trong trường hợp nào đó khi sử dụng vốn vay của ngân hàng

Câu 3 :Phân biệt giữa cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động

Trước hết ta tìm hiểu khái niệm cho thuê :

Thuê tài sản là một giao dịch hợp đồng giữa 2 chủ thể : bên chủ tài sản và bên sử dụng tài sản. trong đó , bên chủ tài sản ( bên cho thuê ) chuyển giao quyền sử dụng tài sản cho bên đi thuê sử dụng trong 1 thời gian nhất định và bên sử dụng tài sản phải thanh toán tiền thuê cho bên chủ sở hữu tài sản

Khái niệm Cho thuê tài chinh ( còn gọi là thuê vốn ) là loại cho thuê dài hạn theo đó bên cho thuê cam kết mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê và năm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê , bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian thuê. Khi kết thúc thời gian thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo điều kiện đã thỏa thuận (bên đi thue ko được hủy hợp đồng )

Khái niệm Cho thuê hoạt động (hay cho thuê vận hành ) là hình thức cho thuê tài sản, theo đó bên thuê sử dụng tài sản cho thuê của bên cho thuê trong 1 thời gian nhất định và sẽ trả lại tài snar đó cho bên cho thuê khi kết thúc hợp đồng thời hạn cho thuê tài sản, bên thuê giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và nhận số tiền thanh toán trong hợp đồng cho thuê tài sản

Điểm giống nhau giữa cho thuê hoạt động và cho thuê tài chính

- Phải lập hợp đồng mua bán có cơ sở pháp lý đầy đủ giữa bên cho thuê và bên đi thuê

- Có sự tác biệt rõ ràng giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản

- Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên đi thuê tài sản

- Bên đi thuê phải trả tiền thanh toán hợp đồng cho bên cho thuê tài sản sau 1 thời gian thuê nhất định trong hợp đồng

Sự khác nhau giữa cho thuê hoạt động và cho thuê tài chính

1) Thời hạn cho thuê

- Cho thuê hoạt động : ngắn hạn

- Cho thuê tài chính : trung và dài hạn

2) Quyền hủy bỏ hợp đồng

- Cho thuê hoạt động : được phép hủy bỏ

- Cho thuê tài chính : bên cho thuê và bên đi thuê ko được phép hủy bỏ hợp đồng

3) Trách nhiệm bảo trì đóng bảo hiểm và thuê tài sản

- Cho thuê hoạt động : bên cho thuê

- Cho thuê tài chính: bên đi thuê

4) Mức thu hồi vốn của 1 hợp đồng thuê :

- Cho thuê hoạt động : tổng số tiển thuê của 1 hợp đồng nhỏ hơn nhiều so với giá trị tài sản ( tổng số tiền tài trợ )

- Cho thuê tài chính : tổng số tiền thuê gần bằng hoặc lớn hơn giá trị tài sản

5) Chuyển quyền sở hữu hoặc bán tài sản :

- Cho thuê hoạt động : không có thỏa thuận trong hợp đồng

- Cho thuê tài chính : thường có thỏa thuận trong hợp đồng về chuyển quyền sở hữu hoặc bán hoặc cho thuê tiếp

6) Trách nhiệm về rủi ro liên quan đến tài sản :

- Cho thuê hoạt động : bên cho thuê chịu phần lớn các rủi ro trừ khi lỗi do bên đi thuê gây ra

- Cho thuê tài chính : bên đi thuê chịu phần lớn rủi ro kể cả rủi ro mình ko gây ra như yếu tố khách quan

Bài tập :

1) Ngân hàng có nên cho vay không ?

Đánh giá dựa trên mức sinh lời của kế hoạch kinh doanh trên

Tổng chi phí của dự án thực hiện hợp đồng gồm :

- Chi phí mua nguyên vật liệu: 3650 triệu đồng.

- Chi phí trả công lao động : 623 triệu đồng

- Các chi phí khác : 90 triệu đồng

- Khấu hao tài sản cố định: 800 triệu đồng.

-> Tổng chi phí = 3.650 + 623 + 90 +800= 5163 triệu

Doanh thu của dự án theo hợp đồng là 6.000 triệu

DOANH THU – CHI PHÍ 6.000 – 5163

Tỉ suất sinh lời dự án = 0.1620 hay 16.21 %

(MSL ) CHI PHÍ 5163

Mặt khác thời gian cho vay là dựa trên

- Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày 15/06/21, điều kiện thanh toán sau 1 tháng

- thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là 17/08/21 thời gian thanh toán sau khi giao hàng 2 tháng

-> Như vậy thời gian cho vay là từ 15/7/21 đến 17/10/21 tức là 3 tháng

-> tỉ suất sinh lời của dự án thực tế hàng tháng (trong thời gian vay 3 tháng ) : 16.21 % / 3= 5.4 % / tháng > 0.8% / tháng ( tỉ suất sinh lời > lãi suất cho đi vay )

Vậy ngân hàng sẽ cho vay với thời hạn 3 tháng.

2) Tính HMTD và thời gian cho vay

- Mức cho vay của ngân hàng dựa trên tài sản thế chấp : 5.300 * 70% = 3.710 triệu

- Hạn mức tín dụng dưa trên kế hoạch vay vốn của khách hàng :

Chi phí phát sinh thực tế gồm

- Chi phí mua nguyên vật liệu: 3650 triệu đồng.

- Chi phí trả công lao động : 623 triệu đồng

- Các chi phí khác : 90 triệu đồng

Vậy sẽ bằng 4363 triệu

Nhu cầu vay vốn = nhu cầu vay vốn lưu động – vốn chủ sở hữu và vốn huy động khác

Thay số ta được ; nhu cầu vay vốn = 4.363 – 1.300 = 3.063 triệu < 3.710 triệu

Vậy ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng 1 khoản tiền vay là 3.063 triệu


B - ĐỀ THI NGÂN HÀNG BẮC Á - VỊ TRÍ KẾ TOÁN

I. Lý thuyết chung (2 điểm)

Khi nào Ngân Hàng thương mại phát hành GTCG, làm rõ nội dung phát hành có chiết khấu & phát hành có phụ trội, Nguyên tắc hạch toán phần chiết khấu & phụ trội.

II. Trắc nghiệm, giải thích (3 điểm)

( đúng - sai giải thích)

1. Cuối tháng NH thực hiện đánh giá lại giá trị ngoại tệ tồn quỹ trước khi xác định kết quả kỉnh doanh ngoại tệ.

2. Chuyển đổi ngoại tệ là một dịch vụ của Ngân hàng, qua đó NH thu phí chuyến đối ngoại tệ.

3. Chuyển tiền điện tử áp dụng phương thức kiểm soát tập trung, đối chiếu tập trung tại Trung tâm kế toán.

4. Không nên áp dụng mô hình giao dịch một cửa vào hoạt động kinh doanh NH vì đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản cửa tổ chức lao động kế toán NH.

5. Giá trị phụ trội của GTCG (trong trường hợp TCTD phát hành GTCG có phụ trội) hàng tháng được phân bố làm tăng thu nhập của NH.

6. Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn nhằm mục đích chính là để an toàn và sinh lời.

III. Bài tập tình huống (5 điểm)

Giả sử, Ngày 15/4/21 tại NHTM X - chi nhánh Hà Nội có các nghiệp vụ kế toán phát sinh như sau :

1. Ông A đến gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, số tiền 100 triệu đồng, trả lãi trước, lãi suất6%/năm, Ngân hàng nhận đủ.

2. Trong ngày NH hạch toán các nghiệp vụ:

- Trả lãi tiết kiệm có kỳ hạn 25 tr

- Phân bố lãi trả trước cho tiền gửi có kỳ hạn 10 tr.

3. Nhận được thông báo của NHTM Z - Chi nhánh Hà Nội về việc đã giải ngân theo hợp đồng tín dụng (HDTD) & hợp đồng tài trợ cho vay dự án M số tiền 10 tỷ đồng.

4. Nhận lệnh trong thanh toán bù trừ điện tử sau :

- Lệnh chuyển Nợ từ NHTM Y - Chi nhánh Hà Nội, nội dung thanh toán tờ sec BC 213 triệu đồng, do NHTM X - Chi nhánh Hà Nội bảo chi ngày 20/03/21 cho Cty XD số 1 hà Nội.

- Lệnh chuyển Có nội dung thanh toán UNT, số tiền 115 triệu đồng do Cty Vật tư xp có tài khoản tại NHTM X - Chi nhánh Hà Nội nộp vào trước đây.

- Bảng kết quả thanh toán bù trừ của NHNN Hà Nội, theo đó NHTM X - Chi nhánh Hà Nội phải trả số chênh lệch là : 330 triệu đồng.

5. Nhận đưực các lệnh chuyển tiền điện tử sau :

5.1. Các lệnh chyển Có :

- Lệnh chuyển Có của NHTM X - Chi nhánh Ninh Bình, số tiền là 536 triệu đồng thanh toán UNT, đơn vị đòi tiền là Cty XD số 1 Hà Nội

- Lệnh chuyển Có của NHTM X - Chi nhánh Lào Cai, 123 triệu đồng theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có vvef số tiền chuyển Có sai thừa của NHTM X - Chi nhánh Hà Nội. NH đã theo dõi phải thu đối vói bà Hoa, cán bộ kế toán chuyển tiền.

5.2 Các lệnh chuyển Nợ

- Lệnh chuyển Nợ cửa NHTM X - Chi nhánh Lâm Đồng thanh toán Séc chuyển tiền 222 triệu đồng. Séc này do NHTM X - Chi nhánh Hà Nội phát hành trước đây.

- Lệnh chuyển Nợ của NHTM X - Chi nhánh Hải Phòng 98 triệu đồng, kèm theo thông báo : “ Từ chối lệnh chuyển Nợ” (lý do ngưòi nhận lệnh không có khả năng thanh toán). Đon vị phát lệnh trước đây là Công ty nuôi trồng thủy sản, NH chưa trả tiền cho ngưòi thụ hưởng.

Yêu cầu: Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên vào các TK thích hợp. Giải thích những trường hợp cần thiết.

Biết rằng:

- Ngân Hàng tính và hạch toán lãi cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn vào ngày khách hàng gửi tiền ở tháng kế tiếp.

- Lãi suất tiết kiệm không thay đổi, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0.25 %/tháng.

- Chi nhánh NHTM X - Chi nhánh Hà Nội áp dụng phưomg thức thanh toán điện tử với các chi nhánh khác trong hệ thống, phương thức TTBT điện tử với các ngân hàng khác trong cùng địa bàn Hà Nội. SCK, UNT thanh toán theo phương thức TTBT điện tử có ủy quyền chuyển nợ.

-     Số dư các tài khoản liên quan đủ khả năng thanh toán.

Link tải: Link Google Drive | Link Dropbox | Link One DriveLan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn