Tổng cục Quản lý thị trường thông báo tuyển dụng năm 2021 (194 chỉ tiêu)


Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 2116/QĐ-TCQLTT ngày 26/8/2021 về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

Hiện đã có thông báo chính thức tại link này

1. Số lượng biên chế cần tuyển dụng:

Số lượng biên chế cần tuyển dụng ở từng vị trí việc làm thông qua hình thức thi tuyển là 192 chỉ tiêu trong đó: 38 chỉ tiêu cho vị trí chuyên viên và 154 chỉ tiêu cho vị trí Kiểm soát viên thị trường 

(chi tiết mình đã tóm tắt trong bảng dưới đây)


2. Nội dung, hình thức thi tuyển dụng

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung:

- Thi trắc nghiệm trên giấy

- Nội dung thi: 3 phần, thời gian như sau:

+ Phần 1, Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi là 60 phút

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về ngôn ngữ tiếng Anh. Thời gian thi là 30 phút

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi là 30 phút

Điều kiện được miễn thi môn Ngoại ngữ và Tin học thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn     

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

(Tổng cục QLTT đã xây dựng 02 bộ đề thi riêng cho từng vị trí tuyển dụng Chuyên viên và Kiểm soát viên thị trường phù hợp với từng vị trí dự tuyển)

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn mỗi thí sinh có không quá 15 phút để chuẩn bị)

- Thang điểm: 100 ( 10 điểm tác phong, hình thức, 90 điểm chuyên môn nghiệp vụ)

Về tài liệu thi tuyển các bạn có thể tham khảo:

Tài liệu và Đề thi công chức Quản lý thị trường

150 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Quản lý thị trường

Trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức có đáp án

3.  Thời gian và địa điểm thi tuyển

- Dự kiến thi trong quý III/2021 hoặc khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát

- Địa điểm tổ chức thi:

+ Vòng 1: Dự kiến tại Tp Hà Nội

+ Vòng 2: Dự kiến tại 3 miền: Bắc (Hà Nội); Trung (Đà Nẵng); Nam (TP Hồ Chí Minh)

4. Thông báo kết quả tuyển dụng công chức:

- Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc Hội đồng tuyển dụng báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng

- Trong thời hạn 10 ngày từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và gửi thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới thí sinh

- Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Tổng cục QLTT ban hành quyết định tuyển dụng công chức và gửi quyết định trúng tuyển đến người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký

Nội dung chi tiết các bạn có thể theo dõi Quyết định số 2116/QĐ-TCQLTT ngày 26/8/2021 của Tổng cục QLTT dưới đây:


Link tải - Link Google Drive | Link Dropbox | Link OneDrive

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn