Tài liệu môn tiếng Anh thi Kho bạc Nhà nước năm 2021


Tài liệu ôn thi Kho bạc Nhà nước năm 2021 môn tiếng Anh - gồm 172 câu hỏi trắc nghiệm có Đáp án + Dịch nghĩa + Giải thích chi tiết. Mời các bạn theo dõi trong file đính kèm

Tải file - Link Google Drive | Link Dropbox | Link One Drive


 

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo nhiều tài liệu khác phục vụ ôn thi kho bạc năm 2021:

TÀI LIỆU MỚI CẬP NHẬT (VER 2.0)


Tài liệu ôn thi công chức Kho Bạc 2021 gồm những gì.

( Nhấn vào văn bản để tải về)

 - Luật Ngân sách Nhà nước 2015

 - Luật kế toán 2015

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Ngân sách nhà nước

- Nghị định 24/2016/NĐ-CP chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

- Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

- Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

- Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

- Quyết định 1399/QĐ-BTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Quyết định 695/QĐ-KBNN năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Quyết định 696/QĐ-KBNN: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải trọn bộ văn bản - Link Google | Link Dropbox

5. Đề thi công chức Kho Bạc các năm trước.

Đề chính thức tiếng Anh bản nét trình độ B kho bạc 2017

Đề thi chính thức + đáp án ngạch kế toán viên

Đề chính thức tiếng Anh đợt 1- có đáp án

Đề tin học chính thức đợt 1 – mã đề 001

Đề tin học và đáp án ngạch kế toán viên

Đề thi kho bạc nghiệp vụ chuyên ngành có đáp án

Đề thi đáp án kho bạc ngạch chuyên viên nghiệp vụ và kế toán viên

Đề kho bạc ngạch kế toán viên chính thức

Đề + đáp án nghiệp vụ chuyên ngành kế toán viên đợt 2


6. Tài liệu ôn tập khác


7. Trắc nghiệm ôn thi Kho bạc Nhà nước có đáp án


Tài liệu và đề thi liên quan đến kỳ thi KBNN năm nay mình update thường xuyên tại đây

Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn