220 câu trắc nghiệm Luật tổ chức Chính quyền địa phương


Tuyển tập 220 câu hỏi trắc nghiệm Luật tổ chức Chính quyền địa phương phục vụ ôn thi công chức thuế, kho bạc, công chức hành chính sở ban ngành, địa phương...

Tài liệu liên quan

- Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

- Luật tổ chức chính quyền địa phương hợp nhất (Số hiệu văn bản : 22/VBHN-VPQH ban hành ngày 16/12/2019 có hiệu lực ngày 01/07/2020 )

Một số nội dung cần nắm vững

 • Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?
 • Những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp...
 • Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
 • Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, thành phố
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND)
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện
 • Cơ quan nào có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc...
 • Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
 • Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền gì?
 • Thẩm quyền ban hành văn bản
 • Đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
 • ...

Tuyển tập 220 câu hỏi trắc nghiệm Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Link tải tài liệu - Link Google Drive | Link Dropbox | Link OneDrive


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn