Giải đề thi tuyển vào Agribank khu vực 3 năm 2016


Đề thi và Đáp án Agribank khu vực 3 năm 2016 gồm có 4 câu lý thuyết và 2 câu bài tập.

( Đáp án mình để trong file đính kèm cuối bài viết )

Câu 1 (20đ): Trong giao dịch bảo đảm, giao dịch nào cần phải bắt buộc đăng ký? Các đối tượng không bắt buộc phải đăng ký thì thực hiện như thế nào? Ý nghĩa của Đăng ký giao dịch đảm bảo?

Câu 2 (20đ): Anh chị hiểu như thế nào về Lãi suất trong hoạt động của NHTM? Lãi suất danh nghĩa? Lãi suất thực? Phân loại các loại lãi suất theo nghiệp vụ của NH?

Câu 3 (20đ): Tại sao lại phân tích và kiểm  soát  rủi ro  dự  án mặc dù đã thẩm định kỹ trước khi cho vay? Kỹ  thuật phân tích nào có thể  kiểm soát được rủi ro?  Nêu những kĩ thuật phân tích rủi ro và nhược điểm?

Câu 4 (10đ): Tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài sử dụng Dự phòng Rủi ro để Xử lý rủi ro trong những trường hợp nào?

Câu 5 (10đ): Bài tập sản lượng bài tập liên quan đến các tỷ số tài chính

Cho Bảng CĐKT:

Tiền

3

Phải trả

2

Khoản phải thu

3

Vay ngắn hạn

1,5

Hàng tồn kho

5

Nợ ngắn hạn

3,5

Tài sản lưu động

11

Nợ dài hạn

3

Tài sản cố định

3

Vốn chủ sở hữu

7,5

Tổng tài sản

14

Tổng nguồn vốn

14

Năm N: Doanh thu là 60 triệu

Năm N + 1: Doanh thu dự kiến tăng 20%

Lợi nhuận biên kỳ vọng 5%.

Tỷ lệ cổ tức mục tiêu là 40%

a)  Năm N+1, Doanh thu đạt như dự kiến thì vốn cần tài trợ bổ sung là bao nhiêu?

b)  Nếu Năm N+ 1 Doanh thu vượt mức là bao nhiêu mà không cần vốn tài trợ bổ sung

Câu 6 (20đ): Bài tập tính NPV để lựa chọn phương án đầu tư.

Có 2 phương án:

a/ Phương án 1: Mua vật liệu Y giá 6 USD/cái. Một năm mua 400.000 cái.

b/ Phương án 2: Nếu Sản xuất Y

- Đầu tư ban đầu Máy móc thiết bị 250.000 USD

- Khấu hao đều trong 5 năm, sử dụng trong 7 năm

- Chi phí sản xuất 4 USD/cái

Thuế TNDN: 20%

Vốn lưu động mỗi năm: 60.000

Tỷ lệ chiết khấu 10%

Chọn phương án nào?


Đáp án - Link Google Drive | Link Dropbox | Link OneDrive


Lan Khuê

Blog đã hoạt động được 9 năm với phương châm muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm, tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức, tài chính, ngân hàng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn